Підписатись
Natalia Orlova (Nataliia Orlova, Orlova N.M., Наталія Орлова, Н.М. Орлова)
Natalia Orlova (Nataliia Orlova, Orlova N.M., Наталія Орлова, Н.М. Орлова)
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До проблеми безпеки харчування та моніторингу якості життя населення України
ВЛ Корецький, НМ Орлова
Проблеми харчування 1, 42-44, 2006
302006
До проблеми безпеки харчування населення України
МГ Проданчук, ВЛ Корецький, НМ Орлова
Проблеми харчування, 7, 2005
232005
Медико-соціальне обґрунтування реструктуризації мережі амбулаторно-поліклінічних закладів із врахуванням медико-демографічних особливостей регіонів України
НМ Орлова
автореферат дис докт мед наук, 2012
15*2012
Регіональна система охорони здоров’я: концептуальні підходи до формування її сучасної політики
НМ Орлова
К.: Знання, 2010
122010
Медичне страхування
ВГ Бідний, НМ Орлова
К.: Вентурі, 2000
122000
Поширеність порушень зору у школярів та проблема їх своєчасного виявлення
АО Костецька, НМ Орлова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ Шупика,–К.: НМАПО ім …, 2012
92012
Підготовка фахівців з публічного управління в умовах євроінтеграції України
Н Орлова
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 104, 2019
82019
Стратегічне планування бізнес діяльності стоматологічного центру, основаного на засадах, державно-приватного партнерства
ВД Чопчик, НМ Орлова
ДУ" Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України'', ДВНЗ …, 2018
62018
Стан офтальмологічного здоров’я школяріит та організаційна технологія його медико-соціального моніторингу
НМ Орлова, АО Костецька
Україна. Здоров'я нації, 7-12, 2014
52014
Методологія комплексного медико-соціального аналізу регіональних особливостей стану здоров’я населення
НМ Орлова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 198-204, 2013
52013
Інформаційні системи в охороні здоров’я та основні вимоги до їх створення
ОС Коваленко, МВ Голубчиков, НМ Орлова
Управління закладами охорони здоров’я, 42-46, 2007
52007
Характеристика вільнорадикального окислення білків та ліпідів в умовах ішемічної хвороби серця за різних типів порушення ліпідного обміну
ЛС Мхітарян, НМ Орлова, ІН Євстратова, ІП Гуляницька, ...
Укр. кард. журнал, 41-44, 2002
52002
Стратегія регіоналізації системи охорони здоров’я
МВ Голубчиков, НМ Орлова
Мед. всесвіт 2 (1-2), 96-99, 2002
52002
Медичне страхування [Посібник]
ВГ Бідний, НМ Орлова
К.: За-друга, 2000
52000
The main directions of reforming the service of medical statistics in Ukraine
MV Golubchykov, NM Orlova, IV Bielikova
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (1 pt 2), 206-210, 2018
42018
Медико-соцiальне обµрунтування реструктуризацiї мережi амбулаторно-полi-клiнiчних закладiв iз врахуванням медико-демографiчних особливостей регiонiв України
НМ Орлова
42011
До проблеми забезпечення доступності медичної допомоги
НМ Орлова, ВЛ Корецький
Україна. Здоров'я нації, 60-64, 2010
42010
Захворюваність та поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення м. Києва
ВВ Кравченко, НМ Орлова
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до …, 2018
32018
Медико-социальный мониторинг в системе охраны зрения школьников
СА Рыков, НМ Орлова, Костецкая, Анна Александровна
Офтальмология. Восточная Европа, 105-111, 2013
32013
Концептуальні напрями розвитку превентивної медицини як важливого чинника збереження громадського здоров'я
МГ Проданчук, ВЛ Корецький, НМ Орлова
Україна. Здоров’я нації, 68-71, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20