Natalia Orlova (Nataliia Orlova, Наталія Орлова, Н.М. Орлова)
Natalia Orlova (Nataliia Orlova, Наталія Орлова, Н.М. Орлова)
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Medical Statistics
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До проблеми безпеки харчування та моніторингу якості життя населення України
ВЛ Корецький, НМ Орлова
Проблеми харчування 1, 42-44, 2006
282006
До проблеми безпеки харчування населення України
МГ Проданчук, ВЛ Корецький, НМ Орлова
Проблеми харчування, 7, 2005
212005
Медичне страхування
ВГ Бідний, НМ Орлова
К.: Вентурі, 2000
122000
Медико-соціальне обґрунтування реструктуризації мережі амбулаторно-поліклінічних закладів із врахуванням медико-демографічних особливостей регіонів України
НМ Орлова
автореферат дис докт мед наук, 2012
102012
Регіональна система охорони здоров’я: концептуальні підходи до формування її сучасної політики
НМ Орлова
К.: Знання, 2010
102010
Поширеність порушень зору у школярів та проблема їх своєчасного виявлення
АО Костецька, НМ Орлова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені ПЛ Шупика,–К.: НМАПО ім …, 2012
82012
Медико-соцiальне обµрунтування реструктуризацiї мережi амбулаторно-полiклiнiчних закладiв iз врахуванням медико-демографiчних особливостей регiонiв України
НМ Орлова
52011
Інформаційні системи в охороні здоров'я та основні вимоги до їх створення
ОС Коваленко, МВ Голубчиков, НМ Орлова
Управління закладами охорони здоров'я, 42-46, 2007
52007
Характеристика вільнорадикального окислення білків та ліпідів в умовах ішемічної хвороби серця за різних типів порушення ліпідного обміну
ЛС Мхітарян, НМ Орлова, ІН Євстратова, ІП Гуляницька, ...
Укр. кард. журнал, 41-44, 2002
52002
Стратегія регіоналізації системи охорони здоров’я
МВ Голубчиков, НМ Орлова
Мед. всесвіт 2 (1-2), 96-99, 2002
52002
Медико-социальный мониторинг в системе охраны зрения школьников
СА Рыков, НМ Орлова, Костецкая, Анна Александровна
Офтальмология. Восточная Европа, 105-111, 2013
32013
Методологія комплексного медико-соціального аналізу регіональних особливостей стану здоров’я населення
НМ Орлова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 198-204, 2013
32013
До проблеми забезпечення доступності медичної допомоги
НМ Орлова, ВЛ Корецький
Україна. Здоров'я нації, 60-64, 2010
32010
Підготовка фахівців з публічного управління в умовах євроінтеграції України
Н Орлова
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 139-150, 2019
22019
Захворюваність та поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення м. Києва
ВВ Кравченко, НМ Орлова
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до …, 2018
22018
Стан офтальмологічного здоров'я, чинники ризику та методика індивідуального прогнозування розвитку порушень зору у школярів м. Києва
НМ Орлова, АО Костецька
Архів офтальмології України, 2015
22015
Соціологічне дослідження стану та проблем надання медичної допомоги населенню у регіонах України
МВ Голубчиков, НМ Орлова
Проблеми військової охорони здоров'я 29, 304-309, 2011
22011
Концептуальні напрями розвитку превентивної медицини як важливого чинника збереження громадського здоров'я
МГ Проданчук, ВЛ Корецький, НМ Орлова
Україна. Здоров’я нації, 68-71, 2009
22009
Соціально-гігієнічна характеристика порушень зору у школярів та наукове обгрунтування можливостей вдосконалення іх первинної та вторинної профілактики [Текст] : автореф. дис …
НМ Орлова
21997
Стратегічне планування бізнес діяльності стоматологічного центру, основаного на засадах, державно-приватного партнерства
ВД Чопчик, НМ Орлова
ДУ" Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України'', ДВНЗ …, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20