Ірина Вікторівна Когут, Iryna Kohut
Ірина Вікторівна Когут, Iryna Kohut
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя
ІВ Когут
162015
Визначення базисних компетенцій у структурі професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього педагога
IV Kohut
Освітологічний дискурс, 63-73, 2014
72014
Зміст формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності в сучасних соціокультурних умовах
ІВ Когут
Проблеми освіти:[наук, 2013
62013
Теоретичні основи розвитку професійно-педагогічної комунікації в умовах сучасного інформаційного суспільства
ІВ Когут
Мateriały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka …, 2012
62012
Методика формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя: дослідно-експериментальна робота
ІВ Когут
Молодий вчений, 53-56, 2015
42015
КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ
І Когут
Молодий вчений 7 (7(59)), 400-403, 2018
3*2018
Роль позааудиторної роботи у формуванні професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови
І Когут
Імідж сучасного педагога, 13-15, 2013
32013
Критерії сформованості професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя
IV Kohut
Освітологічний дискурс, 85-97, 2015
22015
Виховний та навчальний потенціал самостійної та позааудиторної роботи у вишах України URL: http://elibrary
І Когут
Nubg. edu. ua/5586/1/% D0% 9A% D0% BE% D0% B3% D1 83, D1, 0
1
Формування мотиваційно-ціннісного критерію учасників освітнього процесу
ВВЛ І.В. Когут
Психологічні координати розвитку особистості: реалії і перспективи: зб. наук …, 2020
2020
Просвітницька роль анатомічного музею у формуванні здорового способу життя серед молоді
НЛ Свінцицька, НЛ Свинцицкая, ІВ Когут, ИВ Когут, РЛ Устенко, ...
Міністерство молоді і спорту України, Полтавський національний педагогічний …, 2020
2020
Порівняльна характеристика формування ціннісних орієнтацій під час становлення майбутніх психологів та стоматологів
ІВ Когут, ИВ Когут, НЛ Свінцицька, НЛ Свинцицкая, ЮМ Северин, ...
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2020
2020
Формування здорового способу життя студента: реалії та виклики в сучасному суспільстві
ІВ Когут, ИВ Когут, АЛ Каценко, АЛ Каценко, ВВ Литовка, ВВ Литовка
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2020
2020
Роман Павлюк
І Когут
2019
Роль и значение формирования профессионально-педагогической коммуникативной компетентности учителя в образовательной среде
ИВ Когут, ВВ Литовка, ІВ Когут, ВВ Литовка
Scientific Publishing Center “Sci-conf”®, CPN Publishing Group, Authors of …, 2019
2019
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
I Kohut
Освітологічний дискурс, 246-258, 2018
2018
PROFESSIONAL PEDAGOGICAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS: ITS MATURITY CRITERIA
IV Kohut
Молодий вчений 59 (7), 403, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
НІ Шиян
національний педагогічний університет, 2015
2015
PROFESSIONAL PEDAGOGICAL APPROACHES TO YOUTH AGGRESSION IN INCLUSIVE-EDUCATION SETTINGS
S Yalanska, I Kohut
Professional development of the teacher in the light of European integration …, 0
Матеріал з PSYH. KIEV. UA--Вісник психології і соціальної педагогіки
ІВ Когут
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20