Подписаться
Ірина Вікторівна Когут, Iryna Kohut, Iryna Kogut
Ірина Вікторівна Когут, Iryna Kohut, Iryna Kogut
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя
ІВ Когут
512015
Digital competence of pedagogical university student: definition, structure and didactical conditions of formation
MV Moiseienko, NV Moiseienko, IV Kohut, AE Kiv
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
362020
Association between competitive anxiety, hardiness, and coping strategies: a study of the national handball team
I Daryna, F Svitlana, B Olha, K Iryna, M Victoriia, P Yevhen, I Oleksandr, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2020
212020
Інформаційна компетентність як структурний компонент професійно-педагогічної комунікативної компетентності педагога в сучасному освітньому просторі
I Kohut
Освітологічний дискурс, 246-258, 2018
142018
Gender differences in competitive anxiety and coping strategies within junior handball national team
I Daryna, B Olha, F Svitlana, T Sergii, K Iryna, M Victoriia, P Yevhen, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2019
122019
Formuvannia profesiino-pedahohichnoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia
IV Kohut
Candidate’s thesis, 2015
122015
Теоретичні основи розвитку професійно-педагогічної комунікації в умовах сучасного інформаційного суспільства
ІВ Когут
Мateriały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka …, 2012
122012
Зміст формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності в сучасних соціокультурних умовах
ІВ Когут
Проблеми освіти: наук. зб./Інститут інноваційних технологій і змісту освіти …, 2013
102013
Просвітницька роль анатомічного музею у формуванні здорового способу життя серед молоді
НЛ Свінцицька, НЛ Свинцицкая, ІВ Когут, ИВ Когут, РЛ Устенко, ...
Міністерство молоді і спорту України, Полтавський національний педагогічний …, 2020
92020
Визначення базисних компетенцій у структурі професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього педагога
IV Kohut
Освітологічний дискурс, 63-73, 2014
92014
Informatsiina kompetentnist yak strukturnyi komponent profesiino-pedahohichnoi komunikatyvnoi kompetentnosti pedahoha v suchasnomu osvitnomu prostori [Information Competence as …
I Kohut
Osvitolohichnyi dyskurs [Educational discourse], 3-4, 2018
72018
Методика формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя: дослідно-експериментальна робота
ІВ Когут
Молодий вчений, 53-56, 2015
62015
КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ
І Когут
Молодий вчений 7 (7(59)), 400-403, 2018
3*2018
Роль позааудиторної роботи у формуванні професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови
І Когут
Імідж сучасного педагога, 13-15, 2013
32013
Виховний та навчальний потенціал самостійної та позааудиторної роботи у вишах України
ІВ Когут
URL: http://www. psyh. kiev. ua/Когут_І. В …, 2012
32012
The quality of providing educational services in the higher education system in Ukraine: Students' opinion
RO Pavliuk, IV Muzychenko, IV Kohut, NV Sulaieva
Agathos 11 (2), 207-219, 2020
22020
The role of motor activity in the social integration of disabled individuals
I Yevhen, B Olha, K Iryna
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 2017
22017
Критерії сформованості професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя
IV Kohut
Освітологічний дискурс, 85-97, 2015
22015
Organizational Basics of Inclusive Education and Training Process for Karate Athletes with Disabilities
I Kohut, O Borysova, V Marynych, K Chebanova, N Filimonova, ...
Sport Mont 19 (S2), 107-112, 2021
12021
Methodological and methodical support for the organization of an inclusive educational and training process for athletes with disabilities in karate
I Kohut, V Marynych, K Chebanova
Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 21 (2), 121-128, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20