Follow
Віктор Войналович Viktor Voinalovich
Віктор Войналович Viktor Voinalovich
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Verified email at ipiend.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Партійно - державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 - 1960 -х років:політологі чний дискурс. Автреф. дис. на здобуття наук. ступеня д.політ.н …
ВА Войналович
ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006
1802006
регіональні особливості: монографія
Е процеси в Україні
К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені ІФ Кураса НАН …, 2011
442011
Partiino-derzhavna polityka shchodo relihii ta relihiinykh instytutsii v Ukraini 1940–1960-kh rokiv: politolohichnyi dyskurs
V Voinalovych
Kyiv, Ukraine. Svitohliad, 2005
272005
та ін. Закарпаття в етнополітичному вимірі
Ю Левенець
Київ: ІПІЕНД ім. ІФ Кураса, 2008
21*2008
Відповідальний редактор
ВА Войналович, НІ Кочан
19*2014
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості:[Монографія.]
М Панчук, В Євтух, В Войналович, В Котигоренко, О Калакура, Н Кочан, ...
К., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
122011
Чорні дні «чорного» духовенства: Ліквідація православних монастирів в Україні в ході антирелігійної кампанії другої половини 50-х− першої половини 60-х рр
В Войналович
З архівів ВУЧК− ГПУ− НКВД− КГБ, 2, 1995
111995
Нацiональнi меншини України у XX столiттi: полiтико-правовий аспект та iн
М Панчук, В Войналович, О Галенко
10*2000
Наступ на етноконфесійні осередки як один із засобів здійснення національної політики в Україні (друга пол. 40-х-50-ті роки XX ст.),„
В Войналович
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ 1 (2), 1997
101997
Масові незаконні репресії 20-х–початку 50-х років на Полтавщині
ГК Ковтун, ВА Войналович, ЮЗ Данилюк
Реабілітовані історією.–Київ-Полтава, 13-14, 1992
101992
Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність
ВА Войналович, НІ Кочан
IPIEND im. IF Kurasa, 2018
72018
Духовні навчальні заклади України ( друга пол.40-х перша пол. 60-х рр. XX ст.)
ВА Войналович
Український історичний журнал, С.61 - 74, 2003
7*2003
Держава і церква на Полтавщині (Друга половина 40-х–80-ті роки)
В Войналович
Держава і церква на Полтавщині за радянської доби:–Полтава 85, 2002
72002
Політико - правові засади національно - релігійної політики в Україні в кінці 50-х - першої половини 60-х років
ВА Войналович
Історія України.Маловідомі імена, події, факти, С.193 - 217, 1997
71997
Party-state policy on religion and religious institutions in Ukraine in 1940-1960” s: Political discourse
V Voinalovych
Kyiv: Svitogliad [in Ukrainian], 2005
62005
Що насправді коїлось у патріарших палатах: Маловідомі документи про опозиційний рух в Руській Православній Церкві
В Войналович
З архіву ВУЧК− ГПУ− НКВД− КГБ, 152-157, 1994
61994
Крим в етнополітичному вимірі
М Панчук
К.: Світогляд, 2005
52005
Досвід і проблеми охорони пам'яток історії та культури в 60–. 80–х роках
В Войналович, Ю Данилюк
Охорона, використання та пропаганда пам'яток історії та культури в …, 0
5
Сучасне українське православ’я: старі і нові виклики
ВА Войналович
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2018
32018
Релігійний чинник у процесах націє-та державотворення: досвід сучасної України
В Войналович, В Єленський, М Кирюшко, Н Кочан, Н Рубльова
Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН …, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20