Follow
Viktor Gerasymenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Основы туристического бизнеса
ВГ Герасименко
Одесса: Черноморье, 58, 1997
1781997
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку: монографія
ВГ Герасименко, СС Галасюк, СГ Нездоймінов
Одеса: Астропринт, 2013
802013
Управління національним туризмом у контексті міжнародного досвіду
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в …, 2008
702008
Управління регіональним розвитком туризму: навч. посіб
ВФ Семенов, ВГ Герасименко, ГП Горбань, ЛМ Богадьорова
Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011
552011
Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія
ВГ Герасименко
Одеса: ОНЕУ, 2016
432016
Організація надання туристичних послуг: навчальний посібник
ВГ Герасименко, СС Галасюк
Одеса: Атлант 242, 2014
432014
Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ВГ Герасименко, АВ Замкова
Х.: Бурун Книга, 2011
392011
Аграрний туризм як вид підприємництва: монографія
ВГ Герасименко, СГ Нездоймінов
Одеса: Пальміра, 2011
272011
Інтернет як засіб просування туристичних послуг
В Герасименко, І Давиденко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
272009
Теорія туризму як складова туризмології
ВГ Герасименко
Вісник соціально-економічних досліджень, 173-180, 2011
252011
Трансформация международного туризма и ее отражение в процессе подготовки кадров
ВГ Герасименко
Региональный сборник научных трудов по экономике.–Донецк: Прометей, 114-120, 1999
251999
Развитие теории системного похода применительно к исследованию сферы туризма
ВГ Герасименко
Вестник Национальной академии туризма, 26, 2013
192013
Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг
ВГ Герасименко, ВЯ Павлоцький
Регіональна економіка, 157-163, 2011
192011
Методика аналізу якості обслуговування споживачів на туристичному підприємстві
ГК Бедрадіна, ВГ Герасименко
Экономика Крыма, 30, 2010
152010
Ліцензування туристичної діяльності в Україні в контексті міжнародного досвіду
В Герасименко, С Галасюк
Журнал європейської економіки 10 (4), 405-417, 2017
72017
Ключові індикатори розвитку підприємств готельного господарства в Одеській області
ВГ Герасименко
Приазовський економічний вісник.–Запоріжжя, 42-46, 2017
52017
Туризмология как современное междисциплинарное направление исследования туризма
ВГ Герасименко
Известия Сочинского государственного университета, 49-54, 2013
52013
Стратегiя розвитку пiдприємницького потенцiалу в туристичних регiонах України
ВГ Герасименко, СГ Нездоймiнов
Вiсник соцiально-економiчних досліджень Одеського державного економічного …, 2008
52008
Тенденции развития мирового туристического рынка
В Герасименко, СС Галасюк
Науковий вісник Одеського державного економічного університету …, 2007
52007
Визначення рівня якості менеджменту на туристичному підприємстві
ГК Бедрадіна
Вип 1 (28), 113-118, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20