Ольга Ронська
Ольга Ронська
Кандидат економічних наук, викладач кафедри аудиту, ревізії та аналізу, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Обґрунтування витрат на охорону праці та техніку безпеки.
ОГ Ронська
Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”, С. 149-153, 2011
22011
Организационные аспекты учета расходов на охрану труда
ОГ Ронская
European Applied Sciencesст. Wissenschaftliche Zeitschrift, Р. 201-204, 2013
12013
Формування інформації про витрати на охорону праці в фінансовому та управлінському обліку
ОГ Ронська
Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка» 2 (4 (32)), С. 88-93, 2013
12013
Сучасний стан та аналіз ефективності використання коштів спрямованих на виконання заходів з охорони праці на вугледобувних підприємствах
ОГ Ронська
Економічний аналіз: зб. Наук. Праць ТНЕУ 4 (Вип. 12.), С. 21-25, 2013
12013
Організаційні аспекти обліку витрат на охорону праці
ОГ Ронська
Економічні підсумки 2012 року:досягнення та перспективи, С. 81-83, 2012
12012
Облік витрат на охорону праці персоналу підприємств
ОГ Ронська
Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення, С. 58-60, 2012
12012
Використання інформаційних технологій в галузі охорони праці
ОГ Ронська
Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах …, 2011
12011
Сучасний стан охорони праці та її фінансування
ОГ Ронська
Актуальні проблеми розвитку національної економіки України, С. 443-444, 2011
12011
Охорона праці – запорука стабільної економічної ситуації в країні
ОГ Ронська
Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку, С. 287-289, 2011
12011
Сучасний стан охорони праці та її фінансування
ОГ Ронська
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету 2 …, 2011
12011
Напрями розвитку систем обліку на основі сучасних інформаційних технологій
ОР С. Ріппа, С. Саченко
Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в …, 2010
1*2010
Напрями розвитку систем обліку на основі сучасних інформаційних технологій
ОГ Ронська
Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в …, 2010
1*2010
Сутність маркетингового аудиту
ОГ Ронська
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 2016
2016
Методика відображення працеохоронних витрат в управлінському обліку
ОГ Ронська
Вісник асоціації докторів філософії наук, Львів, 2016
2016
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРАЦЕОХОРОННІ ВИТРАТИ
ОГ Ронська
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2015
2015
Облік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки персоналу підприємств
ОГ Ронська
2015
Теоретичні аспекти аналізу витрат на охорону праці на підприємствах вугільної промисловості
ОГ Ронська
Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та …, 2013
2013
Організація охорони праці у вугільній промисловості
ОГ Ронська
Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования …, 2013
2013
Контролінг в системі управління охороною праці
ОГ Ронська
Контролінг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку, С.64-68, 2012
2012
Особливості контролю за станом охорони праці на підприємствах України
ОГ Ронська
Тернопіль, ТНЕУ, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20