Ольга Ронська
Ольга Ронська
Кандидат економічних наук, викладач кафедри аудиту, ревізії та аналізу, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обґрунтування витрат на охорону праці та техніку безпеки.
ОГ Ронська
Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”, С. 149-153, 2011
22011
Формування інформації про витрати на охорону праці в фінансовому та управлінському обліку
ОГ Ронська
Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка» 2 (4 (32)), С. 88-93, 2013
12013
Сучасний стан та аналіз ефективності використання коштів спрямованих на виконання заходів з охорони праці на вугледобувних підприємствах
ОГ Ронська
Економічний аналіз: зб. Наук. Праць ТНЕУ 4 (Вип. 12.), С. 21-25, 2013
12013
Організаційні аспекти обліку витрат на охорону праці
ОГ Ронська
Економічні підсумки 2012 року:досягнення та перспективи, С. 81-83, 2012
12012
Облік витрат на охорону праці персоналу підприємств
ОГ Ронська
Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення, С. 58-60, 2012
12012
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛьНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ОГ Ронська
Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного …, 2019
2019
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ
ОГ Ронська
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ТНЕУ, протокол № 6 від 27 …, 2016
2016
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ І ТЕХНІКУ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
ОГ РОНСЬКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2015
2015
Теоретичні аспекти аналізу витрат на охорону праці на підприємствах вугільної промисловості
ОГ Ронська
Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та …, 2013
2013
Організація охорони праці у вугільній промисловості
ОГ Ронська
Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования …, 2013
2013
Организационные аспекты учета расходов на охрану труда
ОГ Ронская
European Applied Sciencesст. Wissenschaftliche Zeitschrift, Р. 201-204, 2013
2013
Контролінг в системі управління охороною праці
ОГ Ронська
Контролінг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку, С.64-68, 2012
2012
Використання інформаційних технологій в галузі охорони праці
ОГ Ронська
Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах …, 2011
2011
Сучасний стан охорони праці та її фінансування
ОГ Ронська
Актуальні проблеми розвитку національної економіки України, С. 443-444, 2011
2011
Охорона праці – запорука стабільної економічної ситуації в країні
ОГ Ронська
Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку, С. 287-289, 2011
2011
Сучасний стан охорони праці та її фінансування
ОГ Ронська
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету 2 …, 2011
2011
Напрями розвитку систем обліку на основі сучасних інформаційних технологій
ОР С. Ріппа, С. Саченко
Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в …, 2010
2010
Напрями розвитку систем обліку на основі сучасних інформаційних технологій
ОГ Ронська
Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в …, 2010
2010
Особливості інформаційного забезпечення управління іноземним інвестуванням в туристичну галузь Криму.
ОГ Ронська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
2009
Облік в Україні за Міжнародними положеннями (стандартами):перспективи покращення
ЯВМ О.Г. Ронська
Національна система обліку і контролю: проблеми становлення і розвитку, С. 7-14, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20