Підписатись
Руслан Шишкін; Ruslan Shyshkin; Ruslan Shishkin; Руслан Шишкин; Ruslan Šiškin
Руслан Шишкін; Ruslan Shyshkin; Ruslan Shishkin; Руслан Шишкин; Ruslan Šiškin
доцент Український Державний університет ім. М.П. Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Могильник и поселение черняховской культуры у с. Великая Бугаевка (археологический источник).
РГШ ОВ Петраускас
Oium 2, 2013
34*2013
Господарсько-екологічна модель черняхівської культури (за матеріалами Середнього Подніпров'я)
РГ Шишкін
Археологія, 129-139, 1999
33*1999
Хронологические признаки трехслойных гребней черняховской культуры
РГ Шишкин
Сучасні проблеми археології., 244-248, 2002
232002
Памятники археологии позднеримского времени Правобережной Киевщины.
АВП Надежда Михайловна Кравченко, Олег Валдасович Петраускас, Руслан ...
кнт, 2007
202007
Классификация и типология трехслойных гребней черняховской культуры
РГ Шишкин
Сто років вивчення культур полів поховань на Україні. Тези доповідей …, 1999
171999
Pamiatniki arkheologii pozdnerimskogo vremeni Pravoberezhnoi Kievshchiny
NM Kravchenko, OV Petrauskas, RG Shishkin, AV Petrauskas
Kyiv: KNT, 2007
92007
Господарство та екологія населення Середнього Подніпров’я в І–V ст.н.е
РГ Шишкін
Дисертація канд.істор.наук, 1996
81996
Новые исследования раннеславянского поселения Обухов-2 в 2007 г.
НСА ОВ Петраускас, РГ Шишкин
Stratum plus. Культурная антропология. Археология. 5 (5), 61-88, 2011
7*2011
Некоторые результаты исследования поселения черняховской культуры Великая Бугаевка-1
РГШ ОВ Петраускас
Vita Antiqua, 201-226, 2009
72009
Господарство та екологiя населення Середнього Поднiпров'я кiнця I-V ст. н. е.
РГ Шишкiн
71996
Novye issledovaniia ranneslavianskogo poseleniia Obukhov 2 v 2007 g
OV Petrauskas, RG Shishkin, NS Abashina
Stratum plus 5, 61-88, 2011
62011
Khronologicheskie priznaki trekhsloinykh grebnei cherniakhovskoi kultury
RG Shishkin
Suchasnі problemi arkheologії. Kyiv, 244-246, 2002
62002
Klassifikatsiia i tipologiia trekhsloinykh grebnei cherniakhovskoi kultury
RG Shishkin
Sto rokiv vyvchennia kultury poliv pokhovan na Ukraini. Tezy dopovidei …, 1999
61999
Mogil'nik i poselenie u s. Velikaá Bugaevka i ih město v sisteme drevnostej pozdnerimskogo vremeni i ěpohi Velikogo pereseleniá narodov v Srednem Podneprov'e
OV Petrauskas, RG Šiškin
Lesnaá i lesostepnaá zóny Vostočnoj Evropy v ěpohi rim- skih vliánij i …, 2010
5*2010
Археологічна карта Київщини
ІА Готун, СД Лисенко, ОВ Петраускас, РГ Шишкін
Фастівський район, 2002
52002
Про черняхівські па м’ятки “змішаного” типу на Правобережжі Київсько го Подніпров’я
ОВ Петраускас, РГ Шишкін
Етнокультурні процеси в Південно Східній Європі. К. Львів, 1999
51999
Археологiчна карта Київщини. Фастiвський район
IА Готун, СД Лисенко, ОВ Петраускас, РГ Шишкiн
42002
Die Sîntana de Mureş-Černjachov-Kultur: Akten des internationalen Kolloquiums in Caputh vom 20. bis 24. Oktober 1995
G Gomolka-Fuchs
Habelt, 1999
41999
Про черняхiвськi пам'ятки «змiшаного» типу на Правобережжi Київського Поднiпров'я
ОВ Петраускас, РГ Шишкiн
Етнокультурнi процеси в Пiвденно-схiднiй Европi в I тис. н. е., 1999
41999
Zur Siedlungsarchäologie der Černjachov-Kultur
R Šiškin
Die Sîntana de Mureş-Černjachov-Kultur. Akten des Internationalen …, 1999
41999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20