Підписатись
Юрчук Наталія Петрівна / Юрчук Н. П. / Natalia Yurchuk   / Юрчук Наталія / Юрчук Наталия
Юрчук Наталія Петрівна / Юрчук Н. П. / Natalia Yurchuk / Юрчук Наталія / Юрчук Наталия
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства
НП Юрчук
Агросвіт, 53-58, 2015
432015
CRM-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку
НП Юрчук
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
422019
Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України
НП Юрчук, ВЮ Вовк, РП Топіна
Агросвіт, 53-61, 2019
262019
The use of economic and mathematical methods in the management of innovative development of economic systems
N Yurchuk
Investytsiyi: praktyka ta dosvid 18, 28-32, 2015
26*2015
Informatsiini systemy i tekhnolohii yak innovatsiia u systemi upravlinnia biznes-protsesamy [Information systems and technologies as an innovation in the business process …
NP Yurchuk
Efektyvna ekonomika 5, 2018
20*2018
Orhanizatsiia yedynoho elektronnoho naukovo-osvitnoho prostoru suchasnoho universytetu [Organization of a single electronic scientific and educational space of a modern university]
IV Honcharuk, NP Yurchuk
Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 75-87, 2018
16*2018
Motyvatsiya personalu v systemi upravlinnya banku [Motivation of staff in the bank’s management system]
NP Yurchuk, DV Zakharchuk
Ahrosvit–Agrosvit 9, 64-70, 2018
14*2018
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ
НП Юрчук
Ефективна економіка 9, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=, 2015
132015
Digital marketing tools in the context of digitization processes
N Yurchuk
The Scientific Heritage, 32-41, 2021
112021
Innovatsiino-investytsiina diialnist yak osnova realizatsii kontseptsii staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy
NP Yurchuk, VY Vovk, RP Topina
Ahrosvit 3, 53-61, 2019
102019
Організація внутрішнього контролю обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах
НП Юрчук
Інноваційна економіка 1, С. 296-299, 2013
102013
CRM-systemy: osoblyvosti funktsionuvannia ta analiz ukrainskoho rynku [CRM-systems: features of functioning and analysis of the Ukrainian market]
N Yurchuk
Naukovyi visnyk UNU, 141-147, 2019
82019
Інноваційні чинники формування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських підприємств
НП Юрчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практ, 50-63, 2018
82018
Розвиток технологій Big Data в умовах цифрових трансформацій
НП Юрчук, СС Кіпоренко
Агросвіт, 60-68, 2021
72021
Information systems in the management of the enterprise
NP Yurchuk
Agrosvit 19, 53-58, 2015
72015
Nikitovich DV Zastosuvannia izomorfnykh matrychnykh predstavlen dlia modeliuvannia protokolu uzghodzhennia sekretnykh kliuchiv-perestanovok znachnoi rozmirnosti
VG Krasilenko, NP Yurchuk
Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky …, 2021
62021
Informatsiini systemy v upravlinni diialnistiu pidpryiemstva
NP Yurchuk
Information systems in the management of enterprise activities]. Ahrosvit, 53-58, 2015
62015
Чинники інноваційного розвитку аграрних підприємств
НП Юрчук, ІІ Людвік
Ефективна економіка., http://www. economy. nayka. com. ua/? op, 2021
52021
FEATURES OF BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATIONS
N Yurchuk
ECONOMIC SCIENCES, 68, 2020
52020
Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету
ІВ Гончарук, НП Юрчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 75-87, 2018
52018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20