Сергей Заболотный
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Температурні поля та деформації під час відновлення деталей транспортної техніки
ВІ Савуляк, СА Заболотний, ВЙ Шенфельд
Вісник СНУ ім. Володимира Даля, 48-52, 2009
112009
Наплавлення високовуглецевих покриттів з використанням вуглецевих волокон
ВІ Савуляк, СА Заболотний, ВЙ Шенфельд
Проблеми трибології, 66-70, 2010
92010
Вступ до фаху
ВІ Савуляк, СА Заболотний
Навчальний посібник з грифом МОН. Вінниця: ВНТУ, 2015
42015
Improvement of strengthening and repair of frame structures welding methods
VI Savulyak, SA Zabolotniy, DV Bakalets
J. New Technol. and Products in Machine Manufact. Technologies 20, 189-192, 2013
32013
Поєднання зварювання та паяння для ремонту рам транспортних засобів
ВІ Савуляк, СА Заболотний, ДВ Бакалець
Проблеми трибології, 17-21, 2014
22014
Вплив термічних полів процесу наплавлення покриттів на їх структуру та твердість
ВІ Савуляк, СА Заболотний, ВЙ Шенфельд, МС Українець
ВНТУ, 2012
22012
Thermal fields and deformations during restoration details of transport techniques
VI Savulyak, SA Zabolotniy, VY Shenfeld
Bulletin DREAMS them. Vladimir Dal., Lugask, 2009
22009
Визначення складових припуску на механічну обробку отворів у заготовках з наплавлюванням функціональних покриттів
ВІ Савуляк, СА Заболотний, ОВ Шаповалова, ВЙ Шенфельд, ...
Донбаська державна машинобудівна академія, 2011
12011
Технологія наплавлення отворів зі зменшеними температурними похибками
СА Заболотний
КНТУ, 2010
12010
Відновлення зношених отворів поворотних цапф тролейбусів міського електротранспорту
ВІ Савуляк, СА Заболотний, ЮС Марченко, ВЙ Шенфельд
ВНТУ, 2008
12008
Улучшение эксплуатационных характеристик отремонтированных рам транспортных средств
ЭК Посвятенко, СА Заболотный, ОВ Поступайло
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 168-171, 2015
2015
Прогнозування зони термічного впливу під час ремонтного зварюванням рам автотранспорту
ВІ Савуляк, ДВ Бакалець, СА Заболотний, ОГ Антіпов, ВИ Савуляк, ...
ВНТУ, 2015
2015
оценКА прочностИ соеДИненИй, поЛУченныХ сВАрКой с сопУтстВУющей пАйКой
ВИ Савуляк, СА Заболотный, ДВ Бакалец
Автоматическая сварка, 51-55, 2015
2015
Покращення експлуатаційних характеристик відремонтованих рам засобів транспорту
ЕК Посвятенко, СА Заболотний, ОВ Поступайло, ЭК Посвятенко, ...
ВНТУ, 2015
2015
Підвищення якості відновлення та зміцнення металоконструкцій поєднанням процесів зварювання і високотемпературного паяння
ВІ Савуляк, СА Заболотний, ДВ Бакалець
ВНТУ, 2015
2015
Рецензенти: ОВ Диха, доктор технічних наук, професор ХНУ РД Іскович-Лотоцький, доктор технічних наук, професор ВНТУ АП Поляков, доктор технічних наук, професор ВНТУ ВА …
ВІ Савуляк, СА Заболотний
2013
Вирівнювання температурних полів під час плазмового напилювання
ВІ Савуляк, СА Заболотний, МС Українець
ВНТУ, 2012
2012
МІНІМІЗАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ ТА ТЕПЛОВИХ ВПЛИВІВ У РАМНИХ КОНСТРУКЦІЯХ ПІД ЧАС ПРИВАРЮВАННЯ НАКЛАДОК ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ
ВІ Савуляк, СА Заболотний, ДВ Бакалець
Науковi працi Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету, 11-11, 2012
2012
ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ ПЛАЗМЕННОМ НАПЫЛЕНИИ
ВИ Савуляк, СА Заболотный, МС Украинец
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2012
2012
Влияние термических полей процесса наплавки покрытий на их структуру и твердость
ВІ Савуляк, СА Заболотний, ВЙ Шенфельд, МС Українець
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 175-178, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20