Ірина Олександрівна Радіонова
Ірина Олександрівна Радіонова
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови
ІО Радіонова
Харків: ХДПУ, 2000
382000
Проблеми та перспективи фінансування освіти і науки в Україні в умовах економічної кризи
ТО Ілляшенко, ІО Радіонова
Механізм регулювання економіки, 223-228, 2010
332010
Соціологія глобалізації:[Навчальний посібник].
МД Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко, ...
ГС Сковороди, 2007
112007
Сучасна американська філософія освіти та виховання: еволюційні тенденції та інтерпретаційні можливості
ІО Радіонова
спец. 09.00. 05 «Історія філософії»/Ірина Олександрівна Радіонова.–Київ …, 2002
102002
Соціологія глобалізації
М Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко
Х.: ХНПУ імені ГС Сковороды, 2008
92008
Методологи ні проблеми прагматистськи орієнтованої освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї
І Радіоиова
Філософія освіти, 2005
92005
Ідеї критичної педагогіки в українському контексті
І Радіонова
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф 22, 2005
62005
Філософські конструкти навчального плану: американський варіант
ІО Радіонова
Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія …, 2001
52001
Трансформації американської критичної педагогіки: евристичний потенціал і перспективи його застосування
ІО Радіонова
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія" 1 (40), 192-203, 2019
42019
Педагогічні умови розвитку в студентів економічних спеціальностей компетентності до підприємницької діяльності
ГІ Матукова
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 35-42, 2015
42015
Нова парадигма освіти в умовах глобальних ризиків
ГГ Тараненко, ОМ Троїцька
Культура народов Причерноморья, 2011
32011
Мультикультуралізм versus пост-мультикультуралізм: практики та дискурси
ІО Радіонова
Сучасне суспільство, 159-166, 2012
22012
Місто у добу креативності: до визначення теоретичних засад політичних стратегій соціально-економічного розвитку
ІО Радіонова
Сучасне суспільство, 132-146, 2015
12015
Соціологічні концептуалізації постсучасного міста: тенденції та перспективи
ІО Радіонова
Грані, 58-64, 2014
12014
Мультикультуралізм на межі століть: практики та стратегії
ІО Радіонова
Сучасне суспільство, 143-152, 2014
12014
Теорія трансформації Р. Флоріди: теоретичні розвідки у добу креативності
ІО Радіонова
Сучасне суспільство, 111-119, 2013
12013
Теоретичні інтенцiї практичний досвід критичної педагогіки
І Радioнова
Філософія освіти, 2005
12005
КРИТИЧНА ПЕДАГОГІКА\НАРОДНА (ПОПУЛЯРНА) ОСВІТА: ВІД ДЕМАРКАЦІЇ ДО КОАЛІЦІЇ
ІО Радіонова
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 19-30, 2019
2019
ІНКЛЮЗИВНЕ СУСПІЛЬСТВО: ВІД ТЕОРІЇ ДО РЕАЛЬНОСТІ
ІО Радіонова
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2019
2019
СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА УМОВ КОНТИНГЕНТНОСТІ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДІАПАЗОНУ МОЖЛИВОСТЕЙ
ІО Радіонова
ББК 71.4 (4Укр) я43 З 41, 36, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20