Подписаться
Ольга Крикун
Ольга Крикун
к.е.н. ХНУ ім. В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ключові моменти тайм-менеджменту для досягнення успіху в бізнесі
О Крикун
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
92019
Сумісність і узгодження нової версії стандарту ISO 9001: 2015 з міжнародними стандартами щодо систем менеджменту якості
ОО Крикун
Економіка і суспільство, 378-384, 2016
92016
Особливості застосування методів тайм-менеджменту в роботі керівника
O Krykun
International Science Journal of Management, Economics & Finance 1 (4), 48-56, 2022
22022
The financial component of the communication management strategy in higher education institutions
О Кривицька, Г Дорошенко, Д Бабич, О Крикун, В Ковальчук
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (36), 462-470, 2021
12021
Менеджмент: простір варіантів: навчальний посібник
ГО Дорошенко, ВФ Пуртов, СМ Бабич, ЛВ Піддубна, ГІ Заднєпровська, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2020
12020
Упровадження ефективних програм (проектів) у секторах економіки з метою забезпечення регіонального розвитку
ОО Крикун
Причорноморські економічні студії, 33-37, 2018
12018
Концептуальний підхід до управління якістю закладу вищої освіти
ОО Крикун
Проблеми сучасної освіти, 2018
12018
Вибір менеджером електронних інструментів для створення ефективної системи тайм-менеджменту
ОО Крикун, ЮГ Медяник
Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2024
2024
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
ОО Крикун, ЮГ Медяник
The 2nd International scientific and practical conference “Innovations in …, 2024
2024
ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКA ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Л Тєшева, О Крикун
Věda a perspektivy, 2023
2023
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ОО Крикун
The 4 th International scientific and practical conference―Modern research …, 2022
2022
ETHICAL ASPECTS OF THE BEHAVIOR OF PUBLIC SERVANTS
O Krykun
Social economics, 65-72, 2022
2022
ПОБУДОВА БІЗНЕС-МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ
ОО Крикун
The 11 th International scientific and practical conference “Innovations and …, 2022
2022
ПРОЦЕСИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ОО Крикун
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ, 53-55, 2022
2022
Управління якістю: методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
ОО Крикун
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2022
2022
Організація праці менеджера в умовах воєнного стану
ОО Крикун
Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей …, 2022
2022
Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент»
ГО Дорошенко, ДВ Бабич, СМ Бабич, СВ Бабич, ГІ Заднєпровська, ...
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2022
2022
Концепція міжнародних стандартів і система оцінювання якості та рівня життя
КО Олександрівна
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, С. 39-48, 2022
2022
Здатність менеджера організовувати управлінську працю
КО Олександрівна
Інфраструктура ринку, С. 99-103, 2021
2021
The financial component of the communications management strategy in higher education institutions
KV Kryvytska O., Doroshenko H., Babych D., Krykun O.
Financial and credit activities: problems of theory and practice, рp. 462-470, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20