Аlla Grynchak, Алла Анатоліївна Гринчак
Аlla Grynchak, Алла Анатоліївна Гринчак
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародне право
МВ Буроменський, ІБ Кудас, АА Маєвська, ВС Семенов, ВМ Стешенко
Навч. посібник/МВ Буроменський (заг. ред.).—К.: Юрінком Інтер, 2006
692006
Злочини проти людяності: міжнародно-правовий аспект
АА Маєвська
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого http://irbis …, 2002
132002
Електронна комерція і право
АА Маєвська
Х.: TEMPUS, 2010
92010
Права людини в Китайській Народній Республіці: конституційно-правовий аналіз
АА Маєвська
Пробл. законності.–2008.–Вип 99, 205-211, 2008
32008
Становлення Міжнародного кримінального суду
ВС Семенов, АА Маєвська
Український часопис міжнародного права, 64-69, 2003
32003
Проект Кодексу злочинів проти миру й безпеки людства: злочини проти людяності
АА Маєвська
Проблеми законності, 183-188, 2002
22002
Особливості форми правління ОАЕ
АА Гринчак
Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: матер.міжн. наук …, 2020
2020
Parliamentary responsibility of the government in the european countries
АА Гринчак
Problems of Legality, 24-35, 2020
2020
Особливості законодавчої влади в ОАЕ
АА Гринчак
Актуальні питанні правової теорії та юридичної практики: матеріали …, 2020
2020
Парламентська відповідальність уряду у європейських країнах
АА Гринчак
Проблеми законності, 24-35, 2020
2020
Правове регулювання міжнаціональних відносин: приклад європейських країн
АА Гринчак
Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб.наук. статей за …, 2019
2019
Конституційно-правовий статус особи в мусульманських країнах
АА Гринчак
Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті …, 2019
2019
Правовий статус особи в ОАЕ
АА Гринчак
Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: матер …, 2019
2019
Протидія расизму, ксенофобії та екстремізму: навч.метод.посібник
АА Гринчак
https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/PhD-5-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82 …, 2018
2018
Оцінювання якості і стандарт вищої юридичної освіти в Україні
АА Гринчак
Компетентнісний підхід і якість вищої юридичної освіти: тези доп. та повід …, 2018
2018
Аналіз ознак злочинів проти людяності за статутом міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії
АА Гринчак
Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями …, 2018
2018
Практика Європейського Суду з прав людини щодо особливостей інституціоналізації політичних партій у зарубіжних країнах.
АА Гринчак
Форум права: електрон. наук. фахове вид., 6-16, 2018
2018
Політична система як об'єкт конституційно-правового регулювання: досвід зарубіжних країн
АА Гринчак
Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності: матеріали міжнародної науково …, 2018
2018
Ознаки злочинів проти людяності за статутом Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії
АА Гринчак
Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: наук.журнал Державної …, 2017
2017
Злочини проти людяності: практика міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії
АА Гринчак
Альманах міжнародного права, 39-50, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20