Мазур Наталія (Nataliia Mazur)
НазваПосиланняРік
Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики
Н Мазур
Наукові записки.–Випуск 121.–Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ …, 2013
72013
Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики
NP Mazur
Освітологічний дискурс, 139-148, 2014
42014
Моніторинг навчальної діяльності: навчальний посібник
ДМ Бодненко, ОБ Жильцов, ОЛ Лещинський, НП Мазур
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
42014
Аудит інформаційної безпеки – основа ефективного захисту підприємства
ЯВ Рой, НП Мазур, ПМ Складанний
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 1 (1), 86-93, 2018
32018
Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження
НП Мазур
Зб. тез I Української конференції молодих науковців «Інформаційні технології …, 2014
32014
Формування готовності майбутніх учителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н.П. Мазур; Київ …
НП Мазур
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/apirantam/Avtoreferat/%D0%94 …, 2014
3*2014
Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження
НП Мазур
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 190-197, 2014
32014
Про стан і перспективи вивчення курсу ІКТ у ВНЗ України
НП Мазур (Бондар), ОМ Глушак
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта в …, 2010
2*2010
ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF STUDENTS OF HUMANITARIAN SPECIALTIES BY MEANS OF CLOUD-ORIENTED TECHNOLOGIES
VV Proshkin, OM Glushak, NP Mazur
Information Technologies and Learning Tools 63 (1), 186-200, 2018
1*2018
The modern trends in future foreign language teachers training to ICT usage in their future career
V Proshkin, O Glushak, N Mazur
The Modern Higher Education Review 2, 145-153, 2018
12018
Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
НП Мазур
Альманах современной науки и образования, 90-93, 2014
12014
Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів
НП Мазур
Наукові записки, 308-312, 2014
12014
Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий
НП Мазур
Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные …, 2013
12013
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗПІЗНАВАННЯ РУХІВ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ
V Petlitsky, S Shevchenko, N Mazur
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 2 (6), 105-111, 2019
2019
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ: ФРАКТАЛИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА КІБЕРНЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
S Shevchenko, Y Zhdanovа, S Spasiteleva, O Negodenko, N Mazur, ...
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 1 (5), 31-39, 2019
2019
СТРАТЕГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГІПОТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ
Y Roy, N Mazur, O Riabchun
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 3 (3), 97-103, 2019
2019
MECHANISM OF THE ASSESSMENT OF THE INSURERS FINANCIAL STABILITY BY SPREADSHEET MEANS
OO Sosnovska, NP Mazur
Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT …, 2017
2017
Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти: навчально-методичний посібник
ВО За ред. Огнев’юка, ВО Огнев’юк, СО Сисоєва, ОБ Жильцов, ...
2015
Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи
NP Mazur
Освітологічний дискурс, 128-140, 2014
2014
Методичні рекомендації до вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу" Інформаційні технології навчання" та" Технічні засоби навчання" для студентів неінформатичних …
ОМ Глушак, НП Мазур
К.-Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20