Мазур Наталія (Nataliia Mazur)
НазваПосиланняРік
Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики
Н Мазур
Наукові записки.–Випуск 121.–Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ …, 2013
72013
Моніторинг навчальної діяльності: навчальний посібник
ДМ Бодненко, ОБ Жильцов, ОЛ Лещинський, НП Мазур
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
52014
Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики
NP Mazur
Освітологічний дискурс, 139-148, 2014
42014
Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження
НП Мазур
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 190-197, 2014
42014
Аудит інформаційної безпеки – основа ефективного захисту підприємства
ЯВ Рой, НП Мазур, ПМ Складанний
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 1 (1), 86-93, 2018
32018
Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження
НП Мазур
Зб. тез I Української конференції молодих науковців «Інформаційні технології …, 2014
32014
Формування готовності майбутніх учителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н.П. Мазур; Київ …
НП Мазур
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/apirantam/Avtoreferat/%D0%94 …, 2014
3*2014
Про стан і перспективи вивчення курсу ІКТ у ВНЗ України
НП Мазур (Бондар), ОМ Глушак
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта в …, 2010
2*2010
Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
ВВ Прошкін, ОМ Глушак, НП Мазур
Інформаційні технології і засоби навчання, 186-200, 2018
12018
The modern trends in future foreign language teacherstraining to ICT usage in their future career
V Proshkin, O Glushak, N Mazur
Modern higher education review, 145-153, 2017
12017
Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти
В Огнев’юк, СО Сисоєва, ОБ Жильцов, Л Козак, ОМ Кузьменко, ...
ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2015
12015
Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
НП Мазур
Альманах современной науки и образования, 90-93, 2014
12014
Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів
НП Мазур
Наукові записки, 308-312, 2014
12014
Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий
НП Мазур
Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные …, 2013
12013
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗПІЗНАВАННЯ РУХІВ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ
V Petlitsky, S Shevchenko, N Mazur
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 2 (6), 105-111, 2019
2019
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ: ФРАКТАЛИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА КІБЕРНЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
S Shevchenko, Y Zhdanovа, S Spasiteleva, O Negodenko, N Mazur, ...
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 1 (5), 31-39, 2019
2019
СТРАТЕГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГІПОТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ
Y Roy, N Mazur, O Riabchun
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 3 (3), 97-103, 2019
2019
MECHANISM OF THE ASSESSMENT OF THE INSURERS FINANCIAL STABILITY BY SPREADSHEET MEANS
OO Sosnovska, NP Mazur
Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT …, 2017
2017
Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
ОО Сосновська, НП Мазур
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2017
2017
Свідоцтво на навчально-методичний посібник" Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти"
В Огнев’юк, СО Сисоєва, ОБ Жильцов, Л Козак, ОМ Кузьменко, ...
Державна служба інтелектуальної власності України, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20