Підписатись
Mazur Nataliia / Мазур Наталія
Mazur Nataliia / Мазур Наталія
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики
Н Мазур
Наукові записки.–Випуск 121.–Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ …, 2013
242013
Аудит інформаційної безпеки–основа ефективного захисту підприємства
ЯВ Рой, НП Мазур, ПМ Складанний
Науково-технічний журнал" Кібербезпека: освіта, наука, техніка", 86-93, 2018
192018
Моніторинг навчальної діяльності: навчальний посібник
ДМ Бодненко, ОБ Жильцов, ОЛ Лещинський, НП Мазур
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
172014
Implementation of the CSIDH Algorithm Model on Supersingular Twisted and Quadratic Edwards Curves
A Bessalov, V Sokolov, P Skladannyi, N Mazur, D Ageyev
Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems II 2021 …, 2021
132021
Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики
НП Мазур
Освітологічний дискурс, 139-148, 2014
112014
Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
ОМ Глушак, ВВ Прошкін, НП Мазур
Інформаційні технології і засоби навчання, 186-200, 2018
102018
Development of a model for decision support systems to control the process of investing in information technologies
V Lakhno, V Malyukov, N Mazur, L Kuzmenko, B Akhmetov, V Hrebeniuk
72020
CSIKE-ENC Combined Encryption Scheme with Optimized Degrees of Isogeny Distribution
A Bessalov, S Abramov, V Sokolov, N Mazur
Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 3421, 36-45, 2023
52023
Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження
НП Мазур
Зб. тез I Української конференції молодих науковців «Інформаційні технології …, 2014
52014
Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження
НП Мазур
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 190-197, 2014
52014
Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
ОО Сосновська, НП Мазур
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 388-397, 2017
32017
The modern trends in future foreign language teacherstraining to ICT usage in their future career
V Proshkin, O Glushak, N Mazur
The Modern Higher Education Review, 2017
32017
Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ
ОМ Глушак, НП Мазур, ЛМ Огнівчук
К.-Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012
32012
Advanced Communication Model with the Voice Control and the Increased Security Level
S Kulibaba, S Popereshnyak, Y Shcheblanin, O Kurchenko, N Mazur
Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 2022 …, 2022
22022
Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school
НП Мазур
Zbiór raportów naukowych.«Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie …, 2014
22014
Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
НП Мазур
Альманах современной науки и образования, 90-93, 2014
22014
Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів
НП Мазур
Наукові записки, 308-312, 2014
22014
Вимоги до тесту як інструменту отримання даних моніторингового дослідження
НП Мазур
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія 4 (44 …, 2014
22014
Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий
НП Мазур
Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные …, 2013
22013
Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів профільної школи до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів
НП Мазур
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії …, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20