Підписатись
Mazur Nataliia / Мазур Наталія
Mazur Nataliia / Мазур Наталія
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики
Н Мазур
Наукові записки.–Випуск 121.–Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ …, 2013
262013
Моніторинг навчальної діяльності: навчальний посібник
ДМ Бодненко, ОБ Жильцов, ОЛ Лещинський, НП Мазур
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
212014
Аудит інформаційної безпеки–основа ефективного захисту підприємства
ЯВ Рой, НП Мазур, ПМ Складанний
Науково-технічний журнал" Кібербезпека: освіта, наука, техніка", 86-93, 2018
192018
Implementation of the CSIDH Algorithm Model on Supersingular Twisted and Quadratic Edwards Curves
A Bessalov, V Sokolov, P Skladannyi, N Mazur, D Ageyev
Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems II 2021 …, 2021
152021
Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики
НП Мазур
Освітологічний дискурс, 139-148, 2014
122014
Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
ОМ Глушак, ВВ Прошкін, НП Мазур
Інформаційні технології і засоби навчання, 186-200, 2018
112018
Development of a model for decision support systems to control the process of investing in information technologies
V Lakhno, V Malyukov, N Mazur, L Kuzmenko, B Akhmetov, V Hrebeniuk
72020
CSIKE-ENC Combined Encryption Scheme with Optimized Degrees of Isogeny Distribution
A Bessalov, S Abramov, V Sokolov, N Mazur
Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems 3421, 36-45, 2023
62023
MATHEMATICAL METHODS IN CYBER SECURITY: FRACTALS AND THEIR APPLICATIONS IN INFORMATION AND CYBER SECURITY. Cybersecurity: Education
S Shevchenko, Y Zhdanova, S Spasiteleva, O Negodenko, N Mazur, ...
Science, Technique,(5), 31-39, 2019
62019
Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження
НП Мазур
Зб. тез I Української конференції молодих науковців «Інформаційні технології …, 2014
52014
Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження
НП Мазур
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 190-197, 2014
52014
The modern trends in future foreign language teacherstraining to ICT usage in their future career
V Proshkin, O Glushak, N Mazur
The Modern Higher Education Review, 2017
42017
Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора
ОО Сосновська, НП Мазур
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 388-397, 2017
32017
Монiторинг навчальної дiяльностi: навчальний посiбник
ДМ Бодненко, ОБ Жильцов, ОЛ Лещинський, НП Мазур
32014
Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ
ОМ Глушак, НП Мазур, ЛМ Огнівчук
К.-Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012
32012
Information security audit-the basis of effective enterprise protection
YV Roy, NP Mazur, PM Skladannyi
Cybersecurity: education, science, technology 1 (1), 86-93, 2018
22018
Audit of Information Security Is the basis of Effective Protection of the Enterprise. Cybersecurity: Education
Y Roy, N Mazur, P Skladannyi
Science, Technique 1 (1), 86-93, 2018
22018
Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school
НП Мазур
Zbiór raportów naukowych.«Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie …, 2014
22014
Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
НП Мазур
Альманах современной науки и образования, 90-93, 2014
22014
Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів
НП Мазур
Наукові записки, 308-312, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20