Mazur Nataliia / Мазур Наталія
Mazur Nataliia / Мазур Наталія
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики
Н Мазур
Наукові записки.–Випуск 121.–Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ …, 2013
122013
Моніторинг навчальної діяльності: навчальний посібник
ДМ Бодненко, ОБ Жильцов, ОЛ Лещинський, НП Мазур
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
82014
Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики
NP Mazur
Освітологічний дискурс, 139-148, 2014
52014
Аудит інформаційної безпеки – основа ефективного захисту підприємства
ЯВ Рой, НП Мазур, ПМ Складанний
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 1 (1), 86-93, 2018
42018
Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження
НП Мазур
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 190-197, 2014
42014
Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження
НП Мазур
Зб. тез I Української конференції молодих науковців «Інформаційні технології …, 2014
32014
Формування готовності майбутніх учителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н.П. Мазур; Київ …
НП Мазур
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/apirantam/Avtoreferat/%D0%94 …, 2014
3*2014
Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
ВВ Прошкін, ОМ Глушак, НП Мазур
Інформаційні технології і засоби навчання, 186-200, 2018
22018
Про стан і перспективи вивчення курсу ІКТ у ВНЗ України
НП Бондар
Освіта в інформаційному суспільстві: до, 23-26, 2010
22010
Про стан і перспективи вивчення курсу ІКТ у ВНЗ України
НП Мазур (Бондар), ОМ Глушак
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта в …, 2010
2*2010
The modern trends in future foreign language teacherstraining to ICT usage in their future career
V Proshkin, O Glushak, N Mazur
The Modern Higher Education Review, 2017
12017
Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти
В Огнев’юк, СО Сисоєва, ОБ Жильцов, Л Козак, ОМ Кузьменко, ...
ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2015
12015
Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи
NP Mazur
Освітологічний дискурс, 128-140, 2014
12014
Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
НП Мазур
Альманах современной науки и образования, 90-93, 2014
12014
Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів
НП Мазур
Наукові записки, 308-312, 2014
12014
Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий
НП Мазур
Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные …, 2013
12013
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗПІЗНАВАННЯ РУХІВ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ
V Petlitsky, S Shevchenko, N Mazur
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 2 (6), 105-111, 2019
2019
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ: ФРАКТАЛИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА КІБЕРНЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
S Shevchenko, Y Zhdanovа, S Spasiteleva, O Negodenko, N Mazur, ...
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 1 (5), 31-39, 2019
2019
СТРАТЕГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГІПОТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ
Y Roy, N Mazur, O Riabchun
Кібербезпека: освіта, наука, техніка 3 (3), 97-103, 2019
2019
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДСТВАМИ ОБЛАЧНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВВ Прошкин, ОМ Глушак, НП Мазур
Информационные технологии и средства обучения 63 (1), 186-200, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20