Mazur Nataliia / Мазур Наталія
Mazur Nataliia / Мазур Наталія
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики
Н Мазур
Наукові записки.–Випуск 121.–Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ …, 2013
112013
Моніторинг навчальної діяльності: навчальний посібник
ДМ Бодненко, ОБ Жильцов, ОЛ Лещинський, НП Мазур
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
82014
Аудит інформаційної безпеки–основа ефективного захисту підприємства
YV Roy, NP Mazur, PM Skladannyi
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 1 …, 2018
62018
Нова концепція профільного навчання у старшій школі та її вплив на підготовку майбутніх вчителів інформатики
NP Mazur
Освітологічний дискурс, 139-148, 2014
52014
Статистичні критерії як інструмент аналізу отриманих даних моніторингового дослідження
НП Мазур
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія, 190-197, 2014
42014
Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження
НП Мазур
Зб. тез I Української конференції молодих науковців «Інформаційні технології …, 2014
32014
Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
ВВ Прошкін, ОМ Глушак, НП Мазур
Інформаційні технології і засоби навчання, 186-200, 2018
22018
Про стан і перспективи вивчення курсу ІКТ у ВНЗ України
НП Бондар
Освіта в інформаційному суспільстві: до, 23-26, 2010
22010
The modern trends in future foreign language teacherstraining to ICT usage in their future career
V Proshkin, O Glushak, N Mazur
The Modern Higher Education Review, 2017
12017
Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти
В Огнев’юк, СО Сисоєва, ОБ Жильцов, Л Козак, ОМ Кузьменко, ...
ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2015
12015
Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх вчителів інформатики до моніторингу навчальних досягнень учнів профільної школи
NP Mazur
Освітологічний дискурс, 128-140, 2014
12014
Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников
НП Мазур
Альманах современной науки и образования, 90-93, 2014
12014
Тестування як складова моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів
НП Мазур
Наукові записки, 308-312, 2014
12014
Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий
НП Мазур
Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные …, 2013
12013
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗПІЗНАВАННЯ РУХІВ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ СИСТЕМИ ВІДЕОНАГЛЯДУ
V Petlitsky, S Shevchenko, N Mazur
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 2 …, 2019
2019
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ: ФРАКТАЛИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА КІБЕРНЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
S Shevchenko, Y Zhdanovа, S Spasiteleva, O Negodenko, N Mazur, ...
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 1 …, 2019
2019
СТРАТЕГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГІПОТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ
Y Roy, N Mazur, O Riabchun
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 3 …, 2019
2019
The future of foreign language teachers using ICT
V Proshkin, O Glushak, N Mazur
Перспективы развития высшей школы, 401-404, 2018
2018
МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКА ЗАСОБАМИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА
OO Sosnovska, NP Mazur
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2017
2017
Свідоцтво на навчально-методичний посібник" Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти"
В Огнев’юк, СО Сисоєва, ОБ Жильцов, Л Козак, ОМ Кузьменко, ...
Державна служба інтелектуальної власності України, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20