Юрий Шкребтий
Юрий Шкребтий
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу в умовах інтенсифікації процесу підготовки
ЮМ Шкребтій
ДНДІФКіС.-Київ, 2006
1432006
Напрями реформування системи фізичної культури і спорту в Україні
ЮМ Шкребтій
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 5-11, 2004
362004
Стан та напрямки удосконалення системи підготовки кадрів для фізичного виховання і спорту
ЮМ Шкребтій
Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні: матеріали ІІ …, 1996
271996
Запровадження елементів європейської кредитно-трансферної та акумулюючоїсистеми в сфері вищої фізкультурноїосвіти/Теорія і методика фізичного виховання та спорту
ЮМ Шкребтій, ЛА Харченко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 76-79, 2005
192005
Стан та напрямки удосконалення системи фізичного виховання молоді
Ю Шкребтій
Спортивний вісник Придніпров’я, 12-15, 2005
172005
Фізичне виховання та дитячий спорт у системі шкільної освіти України
ЮМ Шкребтій
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
152005
Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту
НО Бєлікова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
142013
Реалізація Закону України Про фізичну культуру і спорт” у навчально-виховній сфері
ЮМ Шкребтій
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 27–30 …, 2010
142010
Організаційне і програмно-нормативне забезпечення олімпійської підготовки
Ю Шкребтій
142005
Про врегулювання системи фізичної культури і спорту в Україні
ЮМ Шкребтій
Реалізація здорового способу життя—сучасні підходи/За ред. М. Лук’янченка …, 2005
142005
Перспективи удосконалення діючої в Україні системи фізичної культури і спорту
ЮМ Шкребтій
Теорія і практика фізичного виховання. Донецьк, 54-62, 2004
112004
Правовое и нормативно-методическое обеспечение олимпийской подготовки
ЮМ Шкребтий
Наука в олимпийском спорте., 135, 2005
102005
Состояние и направления совершенствования системы подготовкикадров для отрасли физического воспитания и спорта в Украине/Шкребтий Ю
Ю Шкребтий
Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии, перспективы: Тез. докл …, 1998
91998
Построение программ микроциклов
ВН Платонов, ЮМ Шкребтий
Плавание: Учебник для студентов вузов физ. воспитания и спорта/Под ред. ВН …, 2000
82000
Спортивне законодавство зарубіжних країн і перспективи удосконалення системи фізичної культури і спорту в Україні
ЮМ Шкребтій
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 2-6, 2005
72005
Основы построения микроциклов при многоразовых занятиях в течении дня/Шкребтий ЮМ
ЮМ Шкребтий
Наука в Олимпийском спорте., 33, 2001
72001
Восстановительные средства в спортивной тренировке
ВН Платонов, ЮМ Шкребтий, ВИ Голец
Научно-спортивный вестник, 17-22, 1981
71981
Экспериментальное обоснование методики построения тренировочных микроциклов в плавании при двух занятиях в течение дня
ЮМ Шкребтий
Киев. ГИФК.-Киев, 1976
71976
Формування здорового способу життя молодого покоління у процесі фізичного виховання
С Футорний, Ю Шкребтій
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 54-57, 2016
62016
Направления совершенствования методики спортивной тренировки на этапе подготовки к высшим достижениям
ЮМ Шкребтий
Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. труд, 37-44, 2005
62005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20