Євгеній Івашко
Title
Cited by
Cited by
Year
Гібридне моделювання вузлів установки для розпилення порошків металів
РД Іскович-Лотоцький, НР Веселовська, ЯВ Іванчук, ЄІ Івашко, ...
Наукові нотатки, 40-44, 2013
22013
Математичне моделювання зусилля на робочому органі вібромолота з гідроімпульсним приводом
Р Іскович-Лотоцький, Я Іванчук, Є Івашко
Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, 5-12, 2018
12018
Дослідження параметрів процесу формоутворення заготовок з порошкових матеріалів на вібропресовому обладнанні
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЄІ Івашко
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Вібропрес-молот з електрогідравлічним керуванням
РД Іскович-Лотоцький, ВП Міськов, ЄІ Івашко
Сумський державний університет, 2014
12014
Теоретичне та експериментальне дослідження роботи гідроімпульсного привода для зондування ґрунтів
ЄІ Івашко, РД Іскович-Лотоцький
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Дослідження робочих параметрів гідроімпульсного приводу навісного обладнання для зондування ґрунтів
ЄІ Івашко
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
2019
Моделювання руху двомасового вібраційного живильника на базі гідроімпульсного привода
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Коц, ЯВ Іванчук, ЄІ Івашко, ...
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2018
2018
Моделювання робочих процесів в гідроциліндрі вібромолота для зондування ґрунтів
ЄІ Івашко
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
Гібридне моделювання гідроімпульсного приводу установки для ударно-вібраційного зондування ґрунтів
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЄІ Івашко
«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»: VII …, 2017
2017
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Спеціально процеси та машини обробки тиском» для студентів напряму підготовки «магістр» спеціальності 133 …
РД Іскович-Лотоцький, ЄІ Івашко
ВНТУ, 2017
2017
Гідромолот
РД Іскович-Лотоцький, ЄІ Івашко
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2016
2016
Перспективи вібраційного розкочування кілець підшипників
РД Іскович-Лотоцький, ЄІ Івашко, ЕО Малінка, РД Искович-Лотоцький, ...
Одеський національний політехнічний університет, 2016
2016
Обоснование разработки гидромолота для зондирования грунтов
РД Искович-Лотоцький, ЕИ Ивашко, РД Іскович-Лотоцький, ЄІ Івашко
Донской государственный технический университет, 2016
2016
Охолоджувальна система шпиндельного вузла установки для розпилення порошків вольфраму
РД Іскович-Лотоцький, ЄІ Івашко, ОС Кучковський, ...
Чернігівський національний технологічний університет, 2016
2016
Експериментальний стенд для дослідження гідроімпульсного привода гідромолота для зондування ґрунтів
РД Іскович-Лотоцький, ЄІ Івашко, ІВ Мартинович, ...
ВНТУ, 2016
2016
Експериментальне дослідження приводу гідромолота для зондування ґрунтів
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Коц, ЄІ Івашко, РД Искович-Лотоцкий, ИВ Коц, ...
ВНТУ, 2016
2016
Розрахункова схема гідромолоту для зондування ґрунтів
РД Іскович-Лотоцький, ЄІ Івашко
ВНТУ, 2016
2016
Вібромолот з гідроімпульсним приводом для зондування ґрунтів
І Мартинович
ВНТУ, 2016
2016
Особливості конструктивних рішень навісних гідромолотів для зондування ґрунтів
РД Іскович-Лотоцький, ЄІ Івашко
Вісник машинобудування та транспорту, 21-26, 2015
2015
Перспективні напрямки ґрунтоущільнювальних машин
РД Іскович-Лотоцький, ЯВ Іванчук, ЄІ Івашко
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20