Follow
Олійник Вікторія, Oliynyk Viktoria, Oliinyk Viktoriia, Олейник Виктория
Олійник Вікторія, Oliynyk Viktoria, Oliinyk Viktoriia, Олейник Виктория
Other namesВікторія Мулкохайнен, Viktoria Mulkokhainen
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецтв Київського університету культури
Verified email at kuk.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасний погляд українського художника-ілюстратора на оформлення дитячої книги (на прикладі творчості Костя Лавра)
ВА Олійник
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 146-149, 2011
82011
Book Design in Ukraine in the Late 20th Century
V Oliynyk
EUREKA: Social and Humanities, 52-58, 2017
42017
Українська ілюстрація: сучасні інтерпретації класичних форм
В Олійник
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2022
22022
The main trends in the graphic design development as a tool of visual communication in the information society
ЯГ Н. Удріс-Бородавко, Т. Божко, Л. Вежбовська, О. Чуєва, В. Олійник
Laplage em Revista (International) 7 (3), 33-41, 2021
2*2021
Принципи використання етностилістичних художніх засобів в українській книжковій графіці
V Olijnyk
Мистецтвознавчі записки, 193-202, 2016
22016
Aesthetics and semiotics in 21st century visual communications: Pedagogical and sociocultural aspects
N Udris-Borodavko, V Oliinyk, T Bozhko, A Budnyk, Y Hordiichuk
Research Journal in Advanced Humanities 4 (4), 2023
12023
Український комікс: еволюція чи деградація книжкового дизайну?
В Олійник
Věda a perspektivy, 391-399, 2023
12023
Моушн-дизайн у контексті українського сучасного медіа-арту: зміст і перспективи
В Олійник
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну 5 (2), 261-269, 2022
12022
Шляхи підвищення ефективності засвоєння функціоналу графічних редакторів (на матеріалах навчального практикуму з дисципліни «комп’ютерні технології в дизайні»)
АБ Вікторія Олійник
Деміург: ідеї, технології і перспективи дизайну 4 (2), 276-290, 2021
12021
Non-Traditional Use Of Book Illustration In Modern Ukraine
VA Oliinyk
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
12020
Етапи трансформацій українського книжкового дизайну перехідної доби (1980–1990 років)
ВА Олійник
Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну, 51-68, 2018
12018
До проблеми вивчення української книжкової графіки кінця ХХ ст.(на матеріалах фондів музею книги і друкарства України)
ВА Олійник
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 126-132, 2013
12013
Основні тенденції розвитку книжкової графіки в Україні (80–90-ті роки ХХ століття)
VA Oliynyk
Мистецтвознавчі записки, 225-231, 2012
12012
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН У ФОКУСІ СВІТОВИХ МАНІФЕСТІВ
В Олійник
Věda a perspektivy, 2023
2023
Signs of the Uniqueness of the Ukrainian Printed Book in the Context of the Global Digitalisation of Art
V Oliinyk
Culture and Arts in the Modern World, 243-252, 2023
2023
Конструктивні особливості сучасної української друкованої книги
В Олійник
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 178-184, 2023
2023
ВІЗУАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ
ВА Олійник
The 8th International scientific and practical conference “Trends, theories …, 2023
2023
Друкована та електронна книги: відмінності дизайн-формату
В Олійник
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2023
2023
Художньо-комунікативні трансформації книги на тлі еволюції візуальної парадигми в українському дизайні.
В Олійник
Деміург: ідеї, технології і перспективи дизайну 6 (1), 70-86, 2023
2023
Розвиток книжкової справи в Україні в аспекті видавничої діяльності.
В Олійник
MODERNÍ ASPEKTY VĚDY 29, 587-601, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20