Oksana Omelchenko, Оксана Омельченко
Oksana Omelchenko, Оксана Омельченко
Kharkiv University of Technology "STEP"/ ХТУ "ШАГ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене itstep.academy
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтегральне оцінювання рівня життя населення регіонів України методом ентропії
ВЄ Хаустова, ОІ Омельченко
Актуальні проблеми економіки, 137-145, 2011
26*2011
Ретроспектива становлення та розвитку ринку цінних паперів
ОІ Омельченко, ОА Козлова
Бізнес Інформ, 277-281, 2013
152013
Методологічні засади оцінювання рівня життя населення в регіонах України
ОІ ОМЕЛьЧЕНКО
Проблеми економіки, 81-90, 2010
152010
Fuzzy modeling of the creditworthiness assessments of bank’s potential borrowers in Ukraine
O Omelchenko, O Dorokhov, O Kolodiziev, L Dorokhova
132018
Intehralne otsiniuvannia rivnia zhyttia naselennia rehioniv Ukrainy metodom entropii
VY Khaustova, OI Omelchenko
Aktualni problemy ekonomiky, 2 (116), 137-146, 2011
102011
Митне регулювання в ЄС та в Україні: порівняльно-правове дослідження
В Мароха, Н Олійник, О Омельченко
наук.-практ. посіб./В. Мароха, Н. Олійник, О. Омельченко.–К.: Ніко-Принт, 459, 2005
102005
LEVELING THE FINANCIAL RISKS OF BANKING SYSTEM WITH USE OF MONITORING INSTRUMENTS
O Omelchenko, O Rats
БізнесІнформ, 379-395, 2018
92018
Аналіз та регулювання грошової маси України
ОІ Омельченко, ОМ Рац
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2018
92018
Retrospektyva stanovlennya ta rozvytku rynku tsinnyh paperiv [Retrospective of formation and development of the securities market]
OI Omelchenko, OA Kozlova
Biznes Inform–Business Inform 1, 277-281, 2013
92013
Комплексне оцінювання кредитного потенціалу банківської системи в умовах невизначеності
ОІ Омельченко
Бізнес Інформ, 387-392, 2014
32014
Методичне забезпечення оцінки та діагностики діяльності банку на ринку платіжних інструментів
ОІ Омельченко, АО Сиволоб
Бізнес Інформ, 206-209, 2012
32012
Оцінка нерівномірності розвитку регіонів України за рівнем потенціалу публічно-приватного партнерства
ОІ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету 10 (4), 121-127, 2015
2*2015
Оцінка міжрегіональної диференціації в Україні та обґрунтування пріоритетів державної регіональної політики
ОІ Омельченко
Materiály VII mezinárodní vědecko – praktická konference «Dny vědy – 2011 …, 2011
2*2011
Роль социальной политики в повышении конкурентоспособности страны
ОІ Омельченко
Научный информационный журнал «Бизнес Информ», 68-73, 2009
22009
Вибір виду промислового транспорту
ГФ Бабушкін, ОД Омельченко, ОГ Стрелко
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2007
22007
Механізми формування політичного іміджу України
О Омельченко
ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки, 84-86, 2019
12019
The customs policy of the state through the prism of incentives and restrictions
V Tyschenko, OE Naydenko, VV Karpova, OI Omelchenko
Financial and credit activity: problems of theory and practice 3 (26), 256-267, 2018
12018
Влияние информационных экстерналий на развитие человеческого капитала
ЕЮ Шалевская, ОЮ Омельченко
Вестник Донского государственного аграрного университета, 93-98, 2017
12017
Вибір оптимального методу оцінки кредитного потенціалу банку
ОІ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету, 170-175, 2014
1*2014
Проблеми аналізу економічної ефективності інвестиційних проектів у сферу екології
ОВ Омельченко
Наукові праці МАУП, 181-184, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20