Подписаться
Oksana Omelchenko, Оксана Омельченко
Oksana Omelchenko, Оксана Омельченко
Kharkiv University of Technology "STEP"/ ХТУ "ШАГ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене itstep.academy
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтегральне оцінювання рівня життя населення регіонів України методом ентропії
ВЄ Хаустова, ОІ Омельченко
Актуальні проблеми економіки, 137-145, 2011
31*2011
Ретроспектива становления и развития рынка ценных бумаг
ОИ Омельченко, ОА Козлова
Бизнес информ, 277-281, 2013
182013
Методологічні засади оцінювання рівня життя населення в регіонах України
ОІ ОМЕЛьЧЕНКО
Проблеми економіки, 81-90, 2010
182010
Fuzzy modeling of the creditworthiness assessments of bank’s potential borrowers in Ukraine
OI Omelchenko, OV Dorokhov, OM Kolodiziev, LP Dorokhova
152018
Митне регулювання в ЄС та в Україні: порівняльно-правове дослідження
В Мароха, Н Олійник, О Омельченко, О Полонський
науково-практичний пос ібник/В. Мароха, Н. Олійник, О. Омельченко.–К.: Ніко …, 2005
112005
LEVELING THE FINANCIAL RISKS OF BANKING SYSTEM WITH USE OF MONITORING INSTRUMENTS
O Omelchenko, O Rats
БізнесІнформ, 379-395, 2018
102018
Аналіз та регулювання грошової маси України
ОІ Омельченко, ОМ Рац
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2018
102018
Intehralne otsiniuvannia rivnia zhyttia naselennia rehioniv Ukrainy metodom entropii
VY Khaustova, OI Omelchenko
Aktualni problemy ekonomiky, 2 (116), 137-146, 2011
102011
Retrospektyva stanovlennya ta rozvytku rynku tsinnyh paperiv [Retrospective of formation and development of the securities market]
OI Omelchenko, OA Kozlova
Biznes Inform–Business Inform 1, 277-281, 2013
92013
Соціальна політика в регіонах України: монографія
ВЄ Хаустова, ОІ Омельченко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2012
82012
Шляхи мінімізації ризиків легалізації доходів клієнтів банку
ОІ Омельченко, ДМ Островський
Бизнес Информ, 239-245, 2019
42019
Механізми формування політичного іміджу України
О Омельченко
ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки, 84-86, 2019
32019
Оцінка нерівномірності розвитку регіонів України за рівнем потенціалу публічно-приватного партнерства
ОІ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету 10 (4), 121-127, 2015
3*2015
Комплексное оценивание кредитного потенциала банковской системы в условиях неопределенности
ОИ Омельченко
Бизнес Информ, 387-392, 2014
32014
Методичне забезпечення оцінки та діагностики діяльності банку на ринку платіжних інструментів
ОІ Омельченко, АО Сиволоб
Бізнес Інформ, 206-209, 2012
32012
Integral estimation of population living standards in regions of Ukraine by method of entropy
VY Haustova, OI Omelchenko
Актуальні проблеми економіки 116 (2), 137-146, 2011
32011
Оцінка міжрегіональної диференціації в Україні та обґрунтування пріоритетів державної регіональної політики
ОІ Омельченко
Materiály VII mezinárodní vědecko – praktická konference «Dny vědy – 2011 …, 2011
2*2011
Роль социальной политики в повышении конкурентоспособности страны
ОІ Омельченко
Научный информационный журнал «Бизнес Информ», 68-73, 2009
22009
Вибір виду промислового транспорту
ГФ Бабушкін, ОД Омельченко, ОГ Стрелко
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 134-140, 2007
22007
Управління банківськими ризиками: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 072" Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського …
ОІ Омельченко, ОИ Омельченко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20