Oksana Omelchenko, Оксана Омельченко
Oksana Omelchenko, Оксана Омельченко
Kharkiv University of Technology "STEP"/ ХТУ "ШАГ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене itstep.academy
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтегральне оцінювання рівня життя населення регіонів України методом ентропії
ВЄ Хаустова, ОІ Омельченко
Актуальні проблеми економіки, 137-145, 2011
22*2011
Методологічні засади оцінювання рівня життя населення в регіонах України
ОІ ОМЕЛьЧЕНКО
Проблеми економіки, 81-90, 2010
152010
Ретроспектива становлення та розвитку ринку цінних паперів
ОІ Омельченко, ОА Козлова
Бізнес Інформ, 277-281, 2013
142013
Intehralne otsiniuvannia rivnia zhyttia naselennia rehioniv Ukrainy metodom entropii
VY Khaustova, OI Omelchenko
Aktualni problemy ekonomiky, 2 (116), 137-146, 2011
102011
Retrospektyva stanovlennya ta rozvytku rynku tsinnyh paperiv [Retrospective of formation and development of the securities market]
OI Omelchenko, OA Kozlova
Biznes Inform–Business Inform 1, 277-281, 2013
82013
FUZZY MODELING OF THE CREDITWORTHINESS ASSESSMENTS OF BANK’S POTENTIAL BORROWERS IN UKRAINE.
O Omelchenko, O Dorokhov, O Kolodiziev, L Dorokhova
Economic Studies 27 (4), 2018
72018
Аналіз та регулювання грошової маси України
ОІ Омельченко, ОМ Рац
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2018
72018
Оцінка нерівномірності розвитку регіонів України за рівнем потенціалу публічно-приватного партнерства
ОІ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету 10 (4), 121-127, 2015
3*2015
Комплексне оцінювання кредитного потенціалу банківської системи в умовах невизначеності
ОІ Омельченко
Бізнес Інформ, 387-392, 2014
32014
Методичне забезпечення оцінки та діагностики діяльності банку на ринку платіжних інструментів
ОІ Омельченко, АО Сиволоб
Бізнес Інформ, 206-209, 2012
32012
Оцінка міжрегіональної диференціації в Україні та обґрунтування пріоритетів державної регіональної політики
ОІ Омельченко
Materiály VII mezinárodní vědecko – praktická konference «Dny vědy – 2011 …, 2011
3*2011
Роль социальной политики в повышении конкурентоспособности страны
ОІ Омельченко
Научный информационный журнал «Бизнес Информ», 68-73, 2009
22009
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ
О Омельченко
ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, 84-86, 2019
12019
LEVELING THE FINANCIAL RISKS OF BANKING SYSTEM WITH USE OF MONITORING INSTRUMENTS
O Omelchenko, O Rats
БізнесІнформ, 379-395, 2018
12018
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ОІ Омельченко
12015
Вибір оптимального методу оцінки кредитного потенціалу банку
ОІ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету, 170-175, 2014
1*2014
Проблеми аналізу економічної ефективності інвестиційних проектів у сферу екології
ОВ Омельченко
Наукові праці МАУП, 181-184, 2013
12013
Проблема несистемності підходів до трактування кредитної термінології
ОІ Омельченко
Наука й економіка, 304-311, 2013
12013
INTEGRAL ESTIMATION OF POPULATION LIVING STANDARDS IN REGIONS OF UKRAINE BY METHOD OF ENTROPY
VY Haustova, OI Omelchenko
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 137-146, 2011
12011
Анализ структурных составляющих и уточнение сущности понятия «социальная политика»
ОІ Омельченко, ВЕ Хаустова
Научный информационный журнал «Бизнес Информ», 95-98, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20