Oksana Omelchenko, Оксана Омельченко
Oksana Omelchenko, Оксана Омельченко
Kharkiv University of Technology "STEP"/ ХТУ "ШАГ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене itstep.academy
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтегральне оцінювання рівня життя населення регіонів України методом ентропії
ВЄ Хаустова, ОІ Омельченко
Актуальні проблеми економіки, 137-145, 2011
21*2011
Ретроспектива становлення та розвитку ринку цінних паперів
ОІ Омельченко, ОА Козлова
Бізнес Інформ, 277-281, 2013
142013
Методологічні засади оцінювання рівня життя населення в регіонах України
ОІ ОМЕЛьЧЕНКО
Проблеми економіки, 81-90, 2010
132010
Аналіз та регулювання грошової маси України
ОІ Омельченко, ОМ Рац
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2018
52018
FUZZY MODELING OF THE CREDITWORTHINESS ASSESSMENTS OF BANK’S POTENTIAL BORROWERS IN UKRAINE.
O Omelchenko, O Dorokhov, O Kolodiziev, L Dorokhova
Economic Studies 27 (4), 2018
32018
Оцінка нерівномірності розвитку регіонів України за рівнем потенціалу публічно-приватного партнерства
ОІ Омельченко
Науковий вісник Херсонського державного університету 10 (4), 121-127, 2015
3*2015
Методичне забезпечення оцінки та діагностики діяльності банку на ринку платіжних інструментів
ОІ Омельченко, АО Сиволоб
Бізнес Інформ, 206-209, 2012
32012
Оцінка міжрегіональної диференціації в Україні та обґрунтування пріоритетів державної регіональної політики
ОІ Омельченко
Materiály VII mezinárodní vědecko – praktická konference «Dny vědy – 2011 …, 2011
3*2011
Комплексне оцінювання кредитного потенціалу банківської системи в умовах невизначеності
ОІ Омельченко
Бізнес Інформ, 387-392, 2014
22014
Роль социальной политики в повышении конкурентоспособности страны
ОІ Омельченко
Научный информационный журнал «Бизнес Информ», 68-73, 2009
22009
LEVELING THE FINANCIAL RISKS OF BANKING SYSTEM WITH USE OF MONITORING INSTRUMENTS
O Omelchenko, O Rats
БізнесІнформ, 379-395, 2018
12018
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ОІ Омельченко
12015
Проблеми аналізу економічної ефективності інвестиційних проектів у сферу екології
ОВ Омельченко
Наукові праці МАУП, 181-184, 2013
12013
Проблема несистемності підходів до трактування кредитної термінології
ОІ Омельченко
Наука й економіка, 304-311, 2013
12013
Анализ структурных составляющих и уточнение сущности понятия «социальная политика»
ОІ Омельченко, ВЕ Хаустова
Научный информационный журнал «Бизнес Информ», 95-98, 2009
12009
Digital transformation in modern marketing and management
O Omelchenko
Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури …, 2019
2019
Assessment of management efficiency of ict sector
O Omelchenko
Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th …, 2019
2019
Система оцінювання ефективності компанії як складова дієвого менеджменту
ОІ Омельченко, ВФ Тищенко
БізнесІнформ, 253-259, 2019
2019
Формування професійних компетентностей в процесі підготовки фахівців спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
ОІ Омельченко, ДМ Островський
Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та …, 2019
2019
Особливості розвитку митного пост-аудиту в Україні
ОІ Омельченко, ДМ Островський
ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Актуальні проблеми …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20