Олександр Кривоніс
Олександр Кривоніс
Підтверджена електронна адреса в inmad.vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Synthesis of mathematical models for one class of electromechanical systems with variable parameters
O Mokin, B Mokin, O Kryvonis
2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2017
52017
Уточнення характеристик процесів у вимірювальних трансформаторах струму та їх математичних моделей
ОБ Мокін, БІ Мокін, ЯВ Хом’юк, ОМ Кривоніс
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 48-57, 2017
32017
Імідж сучасної України: структурні компоненти та основні показники
СГ Денисюк, ОМ Кривоніс, АВ Равков
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (2), 2014
32014
Cистемний підхід до аналізу процесів переміщення вантажів підйомним краном
БІ Мокін, ОБ Мокін, ОМ Кривоніс, АБ Мокин, АМ Крывонис
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 3: 21-31., 2019
22019
Підготовка до виконання імітаційного моделювання за методом ідентифікації математичної моделі одного класу лінійних динамічних систем зі змінними параметрами
ОМ Кривоніс, БІ Мокін, ОБ Мокін
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
12019
Синтез закону оптимального керування одним класом об’єктів з параметрами, змінними у часі та просторі
БІ Мокін, ОБ Мокін, ОМ Кривоніс
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 38-46, 2020
2020
Моделювання режимів роботи системи керування електроприводом підйомного крана з урахуванням змін у часі моменту інерції махових мас
БІ Мокін, ОБ Мокін, ОМ Кривоніс
Наукові праці ВНТУ.–2020.–№ 1., 2020
2020
Пристрій для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая
ЮВ Шевчук, ДП Проценко, ВВ Охов
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності …, 2019
2019
Метод ідентифікації математичної моделі одного класу лінійних динамічних систем зі змінними параметрами
БІ Мокін, ОБ Мокін, ОМ Кривоніс
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 6: 62-76., 2018
2018
Аналіз основних задач та їх рішень в процесі керування електроприводами кранових механізмів
БІ Мокін, ОМ Кривоніс
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
Дослідження електротехнічного комплексу повітряної акумулюючої електростанції
ОМ Кривоніс
ВНТУ, 2017
2017
Нові моделі аналізу процесів в двокаскадних трансформаторах струму
ОБ Мокін, БІ Мокін, ЯВ Хомюк, ОМ Кривоніс
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 5: 38-47., 2017
2017
Двоступенева система детандерів у детандерно-генераторному агрегаті двосекційної ПАЕС
ОМ Кривоніс, ОБ Мокін
ВНТУ, 2016
2016
И мидж современной Украины: структурные компоненты и основные показатели
СГ Денисюк, ОМ Кривоніс, АВ Равков
Науковий огляд 3 (2-2), 3-13, 2014
2014
СИНТЕЗ СИСТЕМ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТА ПРУЖНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ
ОМ КРИВОНІС
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15