Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (ОНЕУ)
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (ОНЕУ)
Одеський національний економічний університет, Odessa National Economic University
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Многомерный анализ в системе STATISTICA
АГ Янковой
Одесса: Оптимум, 216, 2001
1582001
Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием
АГ Янковой, ОГ Янковий
Одесский национальный экономический университет, 2014
1362014
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (на прикладі ТОВ «МАСТЕР-АВІА»)
НО Павлова
812020
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный, ТВ Погорелова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова, ...
Бахма, 2013
712013
Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник
ЮА Єгупов
К.: Центр навчальної літератури, 2006
582006
Латентні ознаки в економіці
ОГ Янковий, АГ Янковой
Атлант, 2015
482015
Аналіз ринкової кон’юнктури: навчальний посібник
АВ Андрейченко, СА Горбаченко, РВ Грінченко, ВА Карпов, ...
Одеса: ОНЕУ 345, 68-71, 2014
442014
Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування
ОГ Янковий, АГ Янковой
ВНЗ «Національна академія управління», 2009
382009
До питання статистичного оцінювання ефективності банківської системи України
ТВ Погорєлова
Одеський національний економічний університет, 2012
352012
Детерміновані моделі факторного економічного аналізу
ОГ Янковий, АГ Янковой
Атлант, 2012
342012
Аналіз досягнення економічних критеріїв у процесі формування виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
332010
Економічна ефективність: сутність та форми
ВО Літвінова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 43-45, 2014
292014
Повышение корректности многомерных оценок в процессе формирования производственной программы предприятия
ЮА Егупов
Економічні інновації, 2009
282009
Фактори формування прибутку підприємства
ОГ Янковий, ГВ Кошельок
Вісник соціально-економічних досліджень, 298-305, 2011
272011
Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции
Ю Егупов, В Литвинова
Економіст, 73-78, 2012
262012
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, КД Семенова, ОГ Милашко, ...
Одеський національний економічний університет, 2014
252014
Планирование инноваций как инструмент маркетингового и ресурсного обоснования производственной программы предприятия
ЮА Егупов, ЮА Єгупов
Черкасский университет, 2007
252007
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
КД Семенова, ЕД Семенова
Одеський національний економічний університет, 2013
242013
Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи
НМ Пантєлєєва
Вісник Університету банківської справи національного банку України, 122-128, 2013
222013
Системний підхід до планування ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов
Актуальні проблеми економіки, 126-137, 2013
222013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20