Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (ОНЕУ)
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (ОНЕУ)
Одеський національний економічний університет, Odessa National Economic University
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Многомерный анализ в системе STATISTICA
АГ Янковой
Одесса: Оптимум, 216, 2001
1482001
Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием
АГ Янковой, ОГ Янковий
Одесский национальный экономический университет, 2014
1182014
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный, ТВ Погорелова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова, ...
Бахма, 2013
702013
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія
ОГ Янковий
Одеса: Атлант 470, 2013
702013
Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник
ЮА Єгупов
К.: Центр навчальної літератури, 2006
522006
Латентні ознаки в економіці
ОГ Янковий, АГ Янковой
Атлант, 2015
382015
Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування
ОГ Янковий, АГ Янковой
ВНЗ «Національна академія управління», 2009
352009
Аналіз ринкової кон’юнктури: навчальний посібник
АВ Андрейченко, СА Горбаченко, РВ Грінченко, ВА Карпов, ...
Одеса: ОНЕУ, 2014
342014
Детерміновані моделі факторного економічного аналізу
ОГ Янковий, АГ Янковой
Атлант, 2012
332012
До питання статистичного оцінювання ефективності банківської системи України
ТВ Погорєлова
Вісник соціально-економічних досліджень, 73-79, 2012
322012
Аналіз досягнення економічних критеріїв у процесі формування виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
302010
Економічна ефективність: сутність та форми
ВО Літвінова, ВА Литвинова
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2014
262014
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, КД Семенова, ОГ Милашко, ...
Одеський національний економічний університет, 2014
252014
Фактори формування прибутку підприємства
ОГ Янковий, ГВ Кошельок
Вісник соціально-економічних досліджень, 298-305, 2011
242011
Повышение корректности многомерных оценок в процессе формирования производственной программы предприятия
ЮА Егупов
Економічні інновації, 2009
242009
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
КД Семенова, ЕД Семенова
Одеський національний економічний університет, 2013
232013
Планирование инноваций как инструмент маркетингового и ресурсного обоснования производственной программы предприятия
ЮА Егупов, ЮА Єгупов
Черкасский университет, 2007
232007
Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции
ЮА Егупов, ВА Литвинова, ЮА Єгупов, ВО Літвінова
ВПП «Пошук-Інвест», 2012
222012
Деякі аспекти аналізу беззбитковості та окупності інвестиційних проектів
ЮА Єгупов, ЮА Егупов
АТЗТ ІРЕНТТ, 2000
222000
Системний підхід до планування ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов, ЮА Егупов
ВНЗ «Національна академія управління», 2013
212013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20