Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (ОНЕУ)
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності (ОНЕУ)
Одеський національний економічний університет, Odessa National Economic University
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Многомерный анализ в системе STATISTICA
АГ Янковой
Одесса: Оптимум, 216, 2001
1392001
Математико-статистические методы и модели в управлении предприятием
АГ Янковой, ОГ Янковий
Одесский национальный экономический университет, 2014
862014
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный, ТВ Погорелова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова, ...
Бахма, 2013
662013
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія
ОГ Янковий
Одеса: Атлант 470, 2013
462013
Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник
ЮА Єгупов
К.: Центр навчальної літератури, 2006
382006
Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування
ОГ Янковий, АГ Янковой
ВНЗ «Національна академія управління», 2009
312009
Латентні ознаки в економіці
ОГ Янковий, АГ Янковой
Атлант, 2015
282015
До питання статистичного оцінювання ефективності банківської системи України
ТВ Погорєлова
Вісник соціально-економічних досліджень, 73-79, 2012
272012
Повышение корректности многомерных оценок в процессе формирования производственной программы предприятия
ЮА Егупов
Економічні інновації, 2009
232009
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, КД Семенова, ОГ Милашко, ...
Одеський національний економічний університет, 2014
222014
Детерміновані моделі факторного економічного аналізу
ОГ Янковий, АГ Янковой
Атлант, 2012
212012
Аналіз ринкової кон’юнктури: навчальний посібник
АВ Андрейченко, СА Горбаченко, РВ Грінченко, ВА Карпов, ...
Одеса: ОНЕУ, 2014
202014
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
КД Семенова, ЕД Семенова
Одеський національний економічний університет, 2013
192013
Аналіз досягнення економічних критеріїв у процесі формування виробничої програми підприємства
ЮА Єгупов, ЮА Егупов
КНЕУ, 2010
192010
Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник
АЛ Сабадирьова, ОМ Бабій, ТВ Куклінова
Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013
182013
Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
КД Семенова, КІ Тарасова, ЕД Семенова, КИ Тарасова
Атлант, 2013
162013
Економічна ефективність: сутність та форми
ВО Літвінова, ВА Литвинова
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2014
152014
Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи
НМ Пантєлєєва
Вісник Університету банківської справи національного банку України, 122-128, 2013
14*2013
Комплексное прогнозирование показателей естественного движения населения
АЗ Подгорный, АГ Янковой
Демографічні дослідження.–К.: Наукова думка, 1993
141993
Продуктивність праці як критерій ефективності інноваційної діяльності підприємства
ОМ Орленко
Вісник Хмельницького національного університету 2 (2), 91-95, 2011
132011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20