Follow
Petro Pererva (ORCID: 0000-0002-6256-9329)
Petro Pererva (ORCID: 0000-0002-6256-9329)
Other namesПетро Григорович Перерва, Петр Григорьевич Перерва
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute" (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
National Technical University" Kharkiv Polytechnic Institute", 2012
9072012
Маркетинг инновационного процесса
ПГ Перерва, НП Гончарова
Учебное пособие-К.: ВИРА-Р, 1998
701*1998
Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 2019
615*2019
Управління маркетингом на машинобудівному підприємстві
ПГ Перерва
Навч. посібник для інж.-техн. вузів. Харків:«Основа, 96-100, 1993
477*1993
Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи
ПГ Перерва
НТУ" ХПИ", 2017
4032017
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник
АО Старостіна, НП Гончарова, ПГ Перерва
К.: Знання, 2009
3972009
Самомаркетинг менеджера и бизнесмена
ПГ Перерва
Феникс, 2002
3662002
Evaluation of holder profits violation of their exclusive rights
PG Pererva, MM Tkachev, T Kobielieva
Chernihiv National University of Technology, 2016
2702016
Маркетинг высоких технологий
АИ Грабченко, ПГ Перерва, РФ Смоловик
Харьковский государственный политехнический университет, 1999
2631999
Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства
ПГ Перерва, НП Ткачова
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2011
2602011
Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності
ПГ Перерва, С Нагі, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
2592018
Трудоустройство без проблем. Искусство самомаркетинга
ПГ Перерва
Х.: Фактор, 2009
210*2009
Практический маркетинг
ПГ Перерва
Вып, 1991
2041991
Management of relations with enterprise stakeholders based on value approach
PG Pererva, TO Kobielieva, MM Tkachov, TA Diachenko
ТОВ" Консалтингово-видавнича компанія" Ділові перспективи", 2021
1982021
Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ВЛ Товажнянський
НТУ" ХПІ", 2015
1792015
Інтелектуальний потенціал як економічна категорія
ПГ Перерва, ЛС Марчук
НТУ" ХПІ", 2018
1672018
Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность
НП Гончарова, ПГ Перерва, АИ Яковлев
Наукова думка, 1989
1631989
Стратегічне управління розвитком підприємства на засадах інтелектуальної власності
Т Кобєлєва, О Витвицька, П Перерва, С Ковальчук
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2022
1542022
Organization of marketing activities on the intrapreneurship
P Pererva, S Nagy, M Maslak
Mind Journal, 1-10, 2018
1462018
Інформаційна діяльність підприємства: управлінська, цінова та маркетингова складові
ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2018
1372018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20