Подписаться
Pererva G. Petro \  Петро Григорович Перерва \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
Pererva G. Petro \ Петро Григорович Перерва \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
НТУ "ХПІ", Україна; головний редактор журналу "Innovative Marketing"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
National Technical University" Kharkiv Polytechnic Institute", 2012
8702012
Маркетинг инновационного процесса
ПГ Перерва, НП Гончарова
Учебное пособие-К.: ВИРА-Р, 1998
683*1998
Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 2019
592*2019
Управління маркетингом на машинобудівному підприємстві
ПГ Перерва
Навч. посібник для інж.-техн. вузів. Харків:«Основа, 96-100, 1993
457*1993
Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи
ПГ Перерва
НТУ" ХПИ", 2017
3862017
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник
АО Старостіна, НП Гончарова, ПГ Перерва
К.: Знання, 2009
3752009
Самомаркетинг менеджера и бизнесмена
ПГ Перерва
Феникс, 2002
3482002
Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства
ПГ Перерва, НП Ткачова
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2011
2602011
Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності
ПГ Перерва, С Нагі, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
2592018
Еvaluation of holder profits violation of their exclusive rights
PG Pererva, MM Tkachev, TO Kobielieva
Науковий вісник Полісся, 240-246, 2016
2492016
Маркетинг высоких технологий
АИ Грабченко, ПГ Перерва, РФ Смоловик
Харьковский государственный политехнический университет, 1999
2461999
Трудоустройство без проблем. Искусство самомаркетинга
ПГ Перерва
Х.: Фактор, 2009
210*2009
Management of relations with enterprise stakeholders based on value approach
P Pererva, T Kobielieva, M Tkachov, T Diachenko
Problems and Perspectives in Management 19 (1), 24, 2021
1892021
Практический маркетинг
ПГ Перерва
Вып, 1991
1881991
Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ВЛ Товажнянський
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
1782015
Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность
НП Гончарова, ПГ Перерва, АИ Яковлев
Наукова думка, 1989
1631989
Стратегічне управління розвитком підприємства на засадах інтелектуальної власності
Т Кобєлєва, О Витвицька, П Перерва, С Ковальчук
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2022
1472022
Інтелектуальний потенціал як економічна категорія
ПГ Перерва, ЛС Марчук
НТУ" ХПІ", 2018
1462018
Інформаційна діяльність підприємства: управлінська, цінова та маркетингова складові
ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2018
1362018
The formation of anti-crisis program of the industrial enterprise based on innovative monitoring
PG Pererva, T Kobielieva
NTU" KhPI", 2016
1352016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20