Pererva G Petro \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
Pererva G Petro \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
НТУ "ХПІ", Україна; головний редактор журналу "Innovative Marketing"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Маркетинг инновационного процесса
ПГ Перерва, НП Гончарова
Учебное пособие-К.: ВИРА-Р, 1998
243*1998
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Veres-Somosi
Szakaly, M. Somosi Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI, 668, 2012
184*2012
Управління маркетингом на машинобудівних підприємствах
ПГ Перерва
Харків:„Основа, 1993
125*1993
Самомаркетинг менеджера и бизнесмена
ПГ Перерва
Феникс, 2002
942002
Анализ финансового состояния предприятия
ПГ Перерва, ОН Савенкова
Вісник НТУ "ХПІ", 118-121, 2002
932002
Маркетинг высоких технологий
АИ Грабченко, ПГ Перерва, РФ Смоловик
Харьковский государственный политехнический университет, 1999
89*1999
Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность
НП Гончарова, ПГ Перерва, АИ Яковлев
Наукова думка, 1989
751989
Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг
ПГ Перерва, НП Ткачова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 55-66., 2011
70*2011
Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи
ПГ Перерва
НТУ" ХПИ", 2017
682017
Потребность в электротехнических средствах автоматизации: теория и методы определения
ПГ Перерва
Основа, 1991
651991
Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів
ПГ Перерва, ІВ Гладенко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
63*2010
Моделювання стратегічної політики маркетингу конкурентоспроможності на засадах бенчмаркінгу
ПГ Перерва, НП Ткачова
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 10-23, 2012
622012
Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності
ПГ Перерва, ВМ Тимофєєв, МІ Погорєлов, ОМ Гаврись, МІ Ларка, ...
НТУ" ХПІ", 2004
612004
Інтелектуальний потенціал як економічна категорія
ПГ Перерва, ЛС Марчук
НТУ" ХПІ", 2018
592018
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник
АО Старостіна, НП Гончарова, ПГ Перерва
К.: Знання, 2009
592009
Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності
ПГ Перерва, С Нагі, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
58*2018
Маркетинг.Менеджмент.Інновації
СМ Ілляшенко, ПГ Перерва, ОП Косенко, М Інновації
58*2010
Інформаційна діяльність підприємства: управлінська, цінова та маркетингова складові
ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2018
572018
Економіко-організаційні засади інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства
ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2017
572017
Экономика и управление инновационной деятельностью: учебник/Под ред. проф
ПГ Перерва
Перервы ПГ, проф. Вороновского ГК, проф. Меховича СА, проф. Погорелова НИ …, 2009
56*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20