Pererva G Petro \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
Pererva G Petro \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
НТУ "ХПІ", Україна; головний редактор журналу "Innovative Marketing"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Маркетинг инновационного процесса
ПГ Перерва, НП Гончарова
Учебное пособие-К.: ВИРА-Р, 1998
236*1998
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Veres-Somosi
Szakaly, M. Somosi Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI, 668, 2012
155*2012
Управління маркетингом на машинобудівних підприємствах
ПГ Перерва
Харків:„Основа, 1993
108*1993
Анализ финансового состояния предприятия
ПГ Перерва, ОН Савенкова
Вісник НТУ "ХПІ", 118-121, 2002
912002
Самомаркетинг менеджера и бизнесмена
ПГ Перерва
Феникс, 2002
912002
Маркетинг высоких технологий
АИ Грабченко, ПГ Перерва, РФ Смоловик
Харьковский государственный политехнический университет, 1999
83*1999
Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи
ПГ Перерва
НТУ" ХПИ", 2017
652017
Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг
ПГ Перерва, НП Ткачова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 55-66., 2011
64*2011
Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность
НП Гончарова, ПГ Перерва, АИ Яковлев
Наукова думка, 1989
621989
Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності
ПГ Перерва, ВМ Тимофєєв, МІ Погорєлов, ОМ Гаврись, МІ Ларка, ...
НТУ" ХПІ", 2004
602004
Потребность в электротехнических средствах автоматизации: теория и методы определения
ПГ Перерва
Основа, 1991
591991
Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів
ПГ Перерва, ІВ Гладенко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
57*2010
Проблемы совершенствования методологии определения потребности в электротехнической продукции
ПГ Перерва, АК Плетников
Информэлектро, 1989
551989
Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства
ПГ Перерва, ВЛ Товажнянський
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2010
542010
Стратегічне управління виробничим потенціалом і підвищення конкурентоспроможності підприємства
Д Коциски, ПГ Перерва, ОП Косенко
НТУ" ХПІ", 2010
54*2010
Экономика и организация труда
ИН Погорелов, НИ Погорелов, ПГ Перерва, АМ Колот, СА Мехович
Фактор, 2007
54*2007
Практический маркетинг. Вып. 2. Маркетинг на промышленном предприятии
ПГ Перерва
Научно-производственное объединение" Реклама, информация, маркетинг", 1991
54*1991
Экономическая оценка инновационного потенциала
АП Косенко, Д Коциски, ОИ Маслак, ПГ Перерва, Д Сакай
НТУ" ХПИ", 2008
53*2008
Практический маркетинг. Вып. 1. Термины и определения
ПГ Перерва
Научно-производственное объединение" Реклама, информация, маркетинг", 1991
53*1991
Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика
ПГ Перерва, АВ Косенко, ОП Косенко
НТУ" ХПІ", 2012
52*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20