Підписатись
Pererva G Petro \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
Pererva G Petro \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
НТУ "ХПІ", Україна; головний редактор журналу "Innovative Marketing"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетинг инновационного процесса
ПГ Перерва, НП Гончарова
Учебное пособие-К.: ВИРА-Р, 1998
515*1998
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi Veres
National Technical University" Kharkiv Polytechnic Institute", 2012
478*2012
Управління маркетингом на машинобудівному підприємстві. Навч. посібник
ПГ Перерва
Харків:«Основа, 1993
288*1993
Самомаркетинг менеджера и бизнесмена
ПГ Перерва
Феникс, 2002
2512002
Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи
ПГ Перерва
НТУ" ХПИ", 2017
2352017
Трудоустройство без проблем. Искусство самомаркетинга
ПГ Перерва
Х.: Фактор, 2009
185*2009
Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства
ПГ Перерва, НП Ткачова
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2011
1772011
Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 2019
165*2019
Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность
НП Гончарова, ПГ Перерва, АИ Яковлев
Наукова думка, 1989
1581989
Банкротство, санація та реструктуризація підприємства як економічні категорії антикризового управління
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ВЛ Товажнянський
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
1502015
Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності
ПГ Перерва, С Нагі, ТО Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
1492018
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
148*2019
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник
АО Старостіна, НП Гончарова, ПГ Перерва
К.: Знання, 2009
1402009
Маркетинг высоких технологий
АИ Грабченко, ПГ Перерва, РФ Смоловик
Харьковский государственный политехнический университет, 1999
1321999
Інтелектуальний потенціал як економічна категорія
ПГ Перерва, ЛС Марчук
НТУ" ХПІ", 2018
1182018
The formation of anti-crisis program of the industrial enterprise based on innovative monitoring
PG Pererva, T Kobielieva
NTU" KhPI", 2016
1152016
Економіко-організаційні засади інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства
ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2017
1092017
Потребность в электротехнических средствах автоматизации: теория и методы определения
ПГ Перерва
Основа, 1991
1051991
Анализ финансового состояния предприятия
ПГ Перерва, ОН Савенкова
Вісник НТУ "ХПІ", 118-121, 2002
1032002
Інформаційна діяльність підприємства: управлінська, цінова та маркетингова складові
ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2018
1022018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20