Pererva G Petro \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
Pererva G Petro \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
НТУ "ХПІ", Україна; головний редактор журналу "Innovative Marketing"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Маркетинг инновационного процесса
ПГ Перерва, НП Гончарова
Учебное пособие-К.: ВИРА-Р, 1998
243*1998
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Veres-Somosi
Szakaly, M. Somosi Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI, 668, 2012
181*2012
Управління маркетингом на машинобудівних підприємствах
ПГ Перерва
Харків:„Основа, 1993
123*1993
Самомаркетинг менеджера и бизнесмена
ПГ Перерва
Феникс, 2002
942002
Анализ финансового состояния предприятия
ПГ Перерва, ОН Савенкова
Вісник НТУ "ХПІ", 118-121, 2002
932002
Маркетинг высоких технологий
АИ Грабченко, ПГ Перерва, РФ Смоловик
Харьковский государственный политехнический университет, 1999
89*1999
Новые технологические системы: качество, потребность, эффективность
НП Гончарова, ПГ Перерва, АИ Яковлев
Наукова думка, 1989
731989
Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг
ПГ Перерва, НП Ткачова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 55-66., 2011
70*2011
Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи
ПГ Перерва
НТУ" ХПИ", 2017
682017
Потребность в электротехнических средствах автоматизации: теория и методы определения
ПГ Перерва
Основа, 1991
651991
Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів
ПГ Перерва, ІВ Гладенко
ТОВ" ВТД" Університетська книга", 2010
63*2010
Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності
ПГ Перерва, ВМ Тимофєєв, МІ Погорєлов, ОМ Гаврись, МІ Ларка, ...
НТУ" ХПІ", 2004
612004
Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник
АО Старостіна, НП Гончарова, ПГ Перерва
К.: Знання, 2009
592009
Моделювання стратегічної політики маркетингу конкурентоспроможності на засадах бенчмаркінгу
ПГ Перерва, НП Ткачова
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 10-23, 2012
582012
Маркетинг.Менеджмент.Інновації
СМ Ілляшенко, ПГ Перерва, ОП Косенко, М Інновації
58*2010
Інтелектуальний потенціал як економічна категорія
ПГ Перерва, ЛС Марчук
НТУ" ХПІ", 2018
572018
Экономика и управление инновационной деятельностью: учебник/Под ред. проф
ПГ Перерва
Перервы ПГ, проф. Вороновского ГК, проф. Меховича СА, проф. Погорелова НИ …, 2009
56*2009
Экономика и организация труда
ИН Погорелов, НИ Погорелов, ПГ Перерва, АМ Колот, СА Мехович
Фактор, 2007
56*2007
Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства
ПГ Перерва, ВЛ Товажнянський
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2010
552010
Стратегічне управління виробничим потенціалом і підвищення конкурентоспроможності підприємства
Д Коциски, ПГ Перерва, ОП Косенко
НТУ" ХПІ", 2010
55*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20