Олександр Кучерявий
Олександр Кучерявий
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів
ОГ Кучерявий
Дис. докт. пед. наук, 2002
602002
Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти: навчальний посібник
ОГ Кучерявий
К.: Видавничий Дім «Слово, 2014
462014
Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування: монографія
ОГ Кучерявий
Донецьк: Вид-во ДонНУ 304, 2006
352006
Педагогіка і психологія дитячої творчості (Аспект самоформування вмінь організувати творчість дітей): Навч. посібн
ОГ Кучерявий
К: ІЗМН, 1998
291998
Професійне самовиховання у вищій школі: навч. посіб
ОГ Кучерявий
Олександр Георгійович Кучерявий/К.: Освіта України, 2010
182010
Інтегральна готовність до педагогічної діяльності як орієнтир професійного самовиховання майбутніх педагогів
ОГ Кучерявий
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2001
132001
Професійне самовиховання майбутніх педагогів у процесі їх цілісної підготовки: монографія
ОГ Кучерявий
К.: Вища школа, 1999
131999
Самовиховання як шлях морального розвитку і духовної безпеки особистості майбутнього педагога
ОГ Кучерявий
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр …, 2004
122004
Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізичної культури в контексті підготовки до професійного самовдосконалення
I Shapovalova
Pedagogical Discourse, 204-208, 2014
102014
Професійне самовиховання у вищій школі
ОГ Кучерявий
навч. посібник для студ. ВНЗ/ОГ Кучерявий.–К.: Освіта України, 2010
102010
Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті
О Кучерявий
Рідна школа, 19-26, 2011
92011
Готовність педагога до професійного саморозвитку: сутність, структура, проблеми дослідження
СМ Некрасова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
82010
Методологічні підходи до розробки концепції розвитку вищої освіти в Донецькому регіоні
ОГ Кучерявий
Зб. наук. пр. Пед. науки/Бердян. держ. пед. ун-т.–Бердянськ, 12-18, 2003
82003
Кар’єрне зростання: особистісний вимір: монографія
ОГ Кучерявий
Київ: Слово, 2015
62015
Організація самовиховання майбутніх дошкільних педагогів і вчителів початкової школи
ОГ Кучерявий
К.: ІЗМН, 1997
61997
Стратегія розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення коса ОГ Кучерявий; за наук. ред. член-кор
ОГ Кучерявий
НАПН України ЛБ Лук’янової, 2016
52016
Акме-синергетична концепція кар’єрного зростання як результат самотворчості та професійної творчості особистості
ОГ Кучерявий
Наукові праці Вищого навчального закладу Донецький національний технічний …, 2014
42014
Імідж сучасного педагога
НІ Білик, НІ Курмишева, ВВ Зелюк, ЛО Хомич, НІ Білик, МВ Гриньова, ...
21999
Духовно-моральна домінанта структури і змісту національного виховання: аксіологічний, цілісний та особистісно орієнтований підходи.–[Електрониий ресурс]
ОГ Кучерявий
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/domtp/2009_4 …, 0
2
Дистанційне навчання в системі вищої освіти в галузі фізичної культури та спорту
О Кучерявий
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 120-125, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20