Олександр Кучерявий
Олександр Кучерявий
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів
ОГ Кучерявий
Дис. докт. пед. наук, 2002
482002
Педагогіка: особистісно–розвивальні аспекти: навчальний посібник
ОГ Кучерявий
Кучерявий ОГ–Київ: Видавничій Дім «Слово, 2014
362014
Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування: монографія
ОГ Кучерявий
Донецьк: Вид-во ДонНУ 304, 2006
302006
Педагогіка і психологія дитячої творчості (Аспект самоформування вмінь організувати творчість дітей): Навч. посібн
ОГ Кучерявий
К.: ІЗМН, 99, 1998
201998
Професійне самовиховання у вищій школі: навч. посіб.
ОГ Кучерявий
К.: Освіта України, 2010
152010
Інтегральна готовність до педагогічної діяльності як орієнтир професійного самовиховання майбутніх педагогів
ОГ Кучерявий
Вип 18, 19-22, 2001
132001
Професійне самовиховання майбутніх педагогів у процесі їх цілісної підготовки
ОГ Кучерявий
К.: Вища школа, 1999
81999
Професійне самовиховання у вищій школі
ОГ Кучерявий
навч. посібник для студ. ВНЗ/ОГ Кучерявий.–К.: Освіта України, 2010
72010
Самовиховання як шлях морального розвитку і духовної безпеки особистості майбутнього педагога
ОГ Кучерявий
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр …, 2004
62004
Кар’єрне зростання: особистісний вимір: монографія
ОГ Кучерявий
Київ: Слово, 2015
52015
Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізичної культури в контексті підготовки до професійного самовдосконалення
I Shapovalova
Педагогічний дискурс, 204-208, 2014
52014
Готовність педагога до професійного саморозвитку: сутність, структура, проблеми дослідження/Некрасова СМ
СМ Некрасова
Науковий вісник Мелітопольського університету. Серія “Педагогіка”.–Режим …, 2010
52010
Методологічні підходи до розробки концепції розвитку вищої освіти в Донецькому регіоні
ОГ Кучерявий
Зб. наук. пр. Пед. науки/Бердян. держ. пед. ун-т.–Бердянськ, 12-18, 2003
52003
Організація самовиховання майбутніх дошкільних педагогів і вчителів початкової школи
ОГ Кучерявий
К.: ІЗМН, 1997
51997
Акме-синергетична концепція кар’єрного зростання як результат самотворчості та професійної творчості особистості
ОГ Кучерявий
Наукові праці Вищого навчального закладу Донецький національний технічний …, 2014
32014
Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті
О Кучерявий
Рідна школа, 19-26, 2011
22011
Духовно-моральна домінанта структури і змісту національного виховання: аксіологічний, цілісний та особистісно орієнтований підходи.—[Електрониий ресурс]
ОГ Кучерявий
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_ gum/domtp/2009_4 …, 0
2
Аксіологічні детермінанти формування рефлексивної культури педагога
ОГ Кучерявий
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 3-10, 2007
12007
Формування професійних інтересів у майбутніх соціальних педагогів
ОГ Кучерявий
НПУ, 2004
12004
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
ОГ Кучерявий
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20