Подписаться
Олександр Кучерявий
Олександр Кучерявий
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів
ОГ Кучерявий
Дис. докт. пед. наук, 2002
852002
Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти: навчальний посібник
ОГ Кучерявий
К.: Видавничий Дім «Слово, 2014
762014
Професійне самовиховання у вищій школі: навч. посіб
ОГ Кучерявий
К.: Освіта України, 2010
452010
Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування: монографія
ОГ Кучерявий
Донецьк: Вид-во ДонНУ 304, 2006
412006
Педагогіка і психологія дитячої творчості (Аспект самоформування вмінь організувати творчість дітей): Навч. посібн
ОГ Кучерявий
К: ІЗМН, 1998
351998
Кар’єрне зростання: особистісний вимір: монографія
ОГ Кучерявий
Київ: Слово, 2015
192015
Інтегральна готовність до педагогічної діяльності як орієнтир професійного самовиховання майбутніх педагогів
ОГ Кучерявий
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2001
172001
Концепція підготовки педагога-дослідника в класичному університеті
О Кучерявий
Рідна школа, 19-26, 2011
122011
Самовиховання як шлях морального розвитку і духовної безпеки особистості майбутнього педагога
ОГ Кучерявий
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. пр …, 2004
122004
Професійне самовиховання майбутніх педагогів у процесі їх цілісної підготовки: монографія
ОГ Кучерявий
К.: Вища школа, 1999
121999
Готовність педагога до професійного саморозвитку: сутність, структура, проблеми дослідження
СМ Некрасова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2010
112010
Якість педагогічної освіти України: тенденції і перспективи: навч. посібник
ОГ Кучерявий
ТАЛКОМ, 2019
102019
Стратегія розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення
ОГ Кучерявий
НАПН України ЛБ Лук’янової, 2016
92016
Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізичної культури в контексті підготовки до професійного самовдосконалення
I Shapovalova
Pedagogical Discourse, 204-208, 2014
92014
Методологічні підходи до розробки концепції розвитку вищої освіти в Донецькому регіоні
ОГ Кучерявий
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного універси¬ тету …, 2003
82003
Організація самовиховання майбутніх дошкільних педагогів і вчителів початкової школи
ОГ Кучерявий
К.: ІЗМН, 1997
61997
Акме-синергетична концепція кар’єрного зростання як результат самотворчості та професійної творчості особистості
ОГ Кучерявий
Наукові праці Вищого навчального закладу Донецький національний технічний …, 2014
52014
Теоретичнi i методичнi основи органiзацiї професiйного самовиховання майбутнiх вихователiв дошкiльних закладiв i вчителiв початкових класiв
ОГ Кучерявий
52002
Феномен професійно-педагогічної культури: аспект терміносистеми її теорії у цілісному вимірі
ОГ Кучерявий
Вісник Національного університету Чернігівський колегіум імені ТГ Шевченка …, 2019
42019
Акмеологічні детермінанти самоосвіти і самовиховання майбутніх учителів як засоби формування педагогічної майстерності
О Кучерявий
Естетика і етика педагогічної дії, 9-19, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20