Подписаться
Наталія Коломоєць / Nataliia Kolomoiets / Наталия Коломоец
Наталія Коломоєць / Nataliia Kolomoiets / Наталия Коломоец
Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра адміністративного права та процесу
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правові засади діяльності вищих навчальних закладів в Україні
ЮМ Фролов
Форум права, 1079-1085, 2013
242013
Адміністративно-правовий захист прав дитини в Україні: монографія
НВ Коломоєць
Харків: Панов, 2019.-352 с., 2019
182019
Механізм адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні
НВ Коломоєць
Приватне та публічне право.-2018.-№ 4.-С. 45–49, 2018
72018
Специфіка вищих навчальних закладів системи МВС України
НВ Коломоєць
Наше право, 44-46, 2010
72010
Особливості та система засобів адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні
Н Коломієць
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 35 (1), 86-90, 2019
62019
Specifics of budget decentralization in Ukraine
SО Shatrava, ОМ Khramtsov, NV Kolomoiets, ІO Tyshchenkova
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 1 (28), 264-271, 2019
52019
Зміст і сутність системи адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні
НВ Коломоєць
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2018
42018
Повноваження освітнього омбудсмена у сфері захисту прав дитини
НВ Коломоєць
Підприємництво, господарство і право.-2018.-№ 6.-С. 173-176, 2018
42018
Міжнародні стандарти як основа захисту прав дитини на національному рівні
Н Коломоєць
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 100-106, 2015
42015
Роль адміністративного права в механізмі реалізації захисту прав дитини в Україні
Н Коломоєць
Право і безпека, 37-41, 2014
42014
Методи управління вищими навчальними закладами МВС України: сутність та специфіка
НВ Коломоєць
Форум права.–2011.–№ 1.–С. 484–488, 2011
42011
«Правовий захист» та «правова охорона» в системі заходів адміністративно-правового забезпечення прав дитини в Україні
НВ Коломоєць
Прикарпатський юридичний вісник.–2018.–Вип. 1 (22), т. 3.–С. 149-152, 2018
32018
ПРАВА ДИТИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВИ
КПВ Коломоєць Н.В.
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 29 - 34, 2016
32016
Специфіка морально-правового виховання персоналу вищих навчальних закладів МВС України/Н. Коломоєць
НВ Коломоєць
Наше право, 77-80, 2011
32011
Компетенція окремих підрозділів ораганів Національної поліції України щодо захисту прав дитини
НВ Коломоєць
Юридичний бюлетень.–2018.–Вип. 7, ч. 2.–С. 62-69, 2018
22018
Основные формы деятельности субъектов административно-правовой зищиты прав ребенка в Украине
Н Коломоец
Legea şi Viaţa 327 (3/2), 61-65, 2019
12019
Освітній омбудсмен в Україні: питання теорії і практики
ОМ Грезіна, ОМ Грезіна
ВД" Гельветика", 2019
12019
Особливості бюджетної децентралізації в Україні
СО Шатрава, ОМ Храмцов, НВ Коломоєць, ІO Тищенкова
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.-2019.-Вип. 28 (1 …, 2019
12019
Основні завдання органів національної поліції україни щодо захисту прав дитини
НВ Коломоєць
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.–2019.–№ 2.–С. 94-97, 2019
12019
Зміст юридичних гарантій адміністративно-правового захисту прав дитини
НВ Коломоєць
Visegrad journal on human rights.–2019.-№ 1 (Vol. 1).-P. 60-65, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20