Людмила Потапенко
Людмила Потапенко
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukrpost.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Агроэкологическая и ресурсосберегающая роль севооборотов (на основе лизиметрических исследований)
АМ Бердников, ЕП Чмель, ЛВ Потапенко, МА Кризская
Агроекологічний журнал, 38-43, 2014
52014
Агрохімічна оцінка різних систем удобрення картоплі при вирощуванні в зоні Полісся
ЛВ Потапенко
Картоплярство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 175-185, 2014
22014
Агрохімічна оцінка різних систем удобрення картоплі при вирощуванні в зоні Полісся
ЛВ Потапенко
Картоплярство: міжвідомчий тематичний науковий збірник, 175-185, 2014
22014
Агрохімічна, агроекологічна та економічна оцінки різних систем удобрення при вирощувані картоплі
М.А. Кризська, Л.В. Потапенко
Научные труды института биоэнергетических культур и сахарной свеклы. Сборник …, 2014
22014
Оптимізація системи удобрення картоплі на дерново-підзолистому грунті Полісся. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата с.-г. наук
ЛВ Потапенко
Харків, 2013
2*2013
Оптимізація системи удобрення картоплі на дерново-підзолистому грунті Полісся
ЛВ Потапенко
Чернігівський інститут АПВ Української академії аграрних наук, 2013
2*2013
Ефективність біологічних добрив і стимуляторів росту на польових культурах
Л.М. Скачок , Л.В. Потапенко, Т.М. Ярош
Сільськогосподарська мікробіологія:міжвідомчий тематичний наук. зб., С. 122-130, 2008
2*2008
Міграція сполук біогенних елементів за використання комплексних інокулянтів для сої
СФ Козар, ТА Євтушенко, ЛВ Потапенко, ВП Горбань, ОП Чмель
Сільськогосподарська мікробіологія.- Міжвідомчий тематичний науковий збірник …, 2016
12016
Спрямованість процесів біологічної трансформації азоту в ризосферному грунті рослин картоплі за дії біотичних та абіотичних чинників удобрення культури
ВВ Волкогон, ОМ Бердніков, ЛМ Токмакова, КІ Волкогон, ЛВ Потапенко, ...
Сільськогосподарська мікробіологія.- Міжвідомчий тематичний науковий збірник …, 2016
12016
Лізиметричні дослідження в аспекті агрохімії та агроекології
ОМ Бердніков, ЛМ Скачок, ЛВ Потапенко, ТБ Мілютенко
Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства», 38-45, 2013
1*2013
Ефективність мінеральних добрив, передпосівної бактеризації та їх поєднань при вирощуванні вівса голозерного в Поліссі
О.М. Бердніков, Л.В. Потапенко, О.В. Васильченко, Н.Д. Василюка
Сільськогосподарська мікробіологія.- Міжвідомчий тематичний науковий збірник …, 2013
12013
Агрохимическая и агроекологическая оценки системы удобрения картофеля на дерново-подзолистых почвах Полесья
ЛВ Потапенко, МА Кризская
Почвоведение и агрохимия, 267-276, 2012
12012
4.5. Влияние гидротермических условий и удобрений на формирование качества зерна пшеницы озимой
ЮА Тарарико, РВ Сайдак, АМ Бердников, ЛВ Потапенко
Природообустройство Полесья, 102-106, 2018
2018
4.1. Климатические условия Левобережного Полесья Украины
ЮА Тарарико, РВ Сайдак, АМ Бердников, ЛВ Потапенко
Природообустройство Полесья, 88-90, 2018
2018
Агрохімія азотних добрив: особливості застовання безводного аміаку
ОМ Бердніков, ВВ Волкогон, ЛВ Потапенко, АВ Рєвтьє, ...
Чернігівщина аграрна, 12-15, 2017
2017
Удосконалена технологія вирощування сої на Поліссі
ОМ Бердніков, ОА Велентій, ЛВ Потапенко, СФ Козар, ТО Євтушенко
Аграрна наука виробництву, 15, 2017
2017
Удосконалена технологія вирощування сої на Поліссі
ОМ Бердніков, ОА Велентій, ЛВ Потапенко, СФ Козар, ТО Євтушенко
Аграрна наука виробництву, 15, 2017
2017
Динаміка формування урожаю сортів картоплі різних груп стиглості в умовах північної частини Полісся
НІ Горбаченко, ЛВ Потапенко
Чернігівщина аграрна, 18-20, 2017
2017
Динаміка формування урожаю сортів картоплі різних груп стиглості в умовах північної частини Полісся
НІ Горбаченко, ЛВ Потапенко
Чернігівщина аграрна, 18-20, 2017
2017
Спосіб підвищення родючості грунтів
НМ Колісник, ВМ Сендецький, ОБ Тимофійчук, ОМ Бердніков, ...
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20