Вадим Менжулін | Vadim Menzhulin
Вадим Менжулін | Vadim Menzhulin
Національний університет "Києво-Могилянська академія" | National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Душа и миф: шесть архетипов / К.-Г. Юнг ; [составитель В.И. Менжулин]
КГ Юнг, В Менжулин (составитель и автор предисловия)
К.: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996
2405*1996
Исследование процесса индивидуации. Тэвистокские лекции/пер. с англ. ВЮ Кушаков, ВИ Менжулин; отв. ред. СЛ Удовик
КГ Юнг
М.:«Рефлбук», К.:«Ваклер, 1998
479*1998
Тэвистокские лекции: Аналитическая психология: ее теория и практика
КГ Юнг, В Менжулин (составитель, переводчик и автор предисловия)
Синто, 1995
441*1995
Тэвистокские лекции/Карл Юнг;[пер. с англ. ВИ Менжулина]
К Юнг
М.: АСТ: АСТ МОСКВА 252 (4), 2009
430*2009
Психология Фрейда и постфрейдисты
Д Браун, В Менжулин (переводчик), В Кушаков (переводчик)
М. : Рефл-бук, 1997
1351997
Душа и миф: шесть архетипов. [2-е издание]. К.: Port-Royal; М.: Совершенство
КГ Юнг, ВИ Менжулин (составитель)
Москва, Киев, 1997
119*1997
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
ОО Яременко, ОМ Балакірєва, ОВ Вакуленко, МЮ Варбан, ...
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000
762000
Арийский Христос: Тайная жизнь Карла Юнга / Р. Нолл ; [пер. с англ. В.И. Менжулина]
Р Нолл, В Менжулин (переводчик)
М.: Рефл-бук, 1998
58*1998
Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні: монографія / Вадим Менжулін
ВІ Менжулін
К.: НаУКМА [Аграр Медіа Груп], 2010
48*2010
Другой Сикорский: неудобные страницы истории психиатрии
ВИ Менжулин
К. : Сфера, 2004
40*2004
Между Эдипом и Озирисом: Становление психоаналитической концепции мифа / Сборник ; серия "Археология сознания".
ВИ Менжулин (составитель, автор предисловий к серии и к сборнику, переводчик)
Львов : Инициатива ; М. : Изд-во "Совершенство"., 1998
25*1998
Расколдовывая Юнга: от апологетики к критике
ВИ Менжулин
Киев : Сфера, 2002
202002
Історико-філософська біографістика: провідні тенденції та віхи становлення
В Менжулін
Наукові записки НаУКМА. Т. 115: Філософія та релігієзнавство, 18–25, 2011
14*2011
Філософська освіта в Україні: історія і сучасність
М Ткачук, І Бондаревська, Ю Сватко, О Гомілко, М Мінаков, В Менжулін, ...
Аграр Медіа Груп, 2011
13*2011
Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: теория и практика
КГ Юнг, ВИ Менжулин (переводчик)
Карл Густав Юнг/Очерки по аналитической психологии, 275-461, 2003
112003
Смысл элевсинских мистерий
В Отто, В Менжулин (переводчик)
Кереньи, К. Элевсин: архетипический образ матери и дочери, 251-274, 2000
11*2000
Про становище сімей в Україні : Доповідь за підсумками 1999 року
ОЄ Голубєва, АМ Ноур, ОО Яременко, ВІ Менжулін
К.: Український інт соціальних досліджень, 2000
11*2000
Філософія, біографія та психоаналіз: випадок Ніцше. Стаття 1. «Лікар»
ВІ Менжулін, V Menzhulin
Філософська думка 4, 102-119, 2009
10*2009
Вступ до континентальної філософії / С. Крічлі ; [пер. з англ. В.І. Менжуліна]
С Крічлі, S Critchley, В Менжулін (перекладач)
К.: Стилос, 2008
102008
Філософські уподобання Івана Сікорського
ВІ Менжулін
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство 37, 71-77, 2005
92005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20