Olga Nezhyva
Olga Nezhyva
Київ, Київський національний торгівельно-економічний університет, ФМТП, кафедра сучасних
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Martin Heidegger and Fundamental Ontology
O Bazaluk, О Nezhyva
Annals of the University of Craiova–Philosophy Series 38 (2), 71-83, 2016
182016
Features of Formation of Ukrainian Education Policy
O Nezhyva
Future Human Image, 73-82, 2016
62016
Higher education system in modern Germany: social-philosophical analysis
N OLGA
Future Human Image 2 (5), 2015
32015
Українська освітня політика: становлення та розвиток
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук. праць, 79-81, 2017
2*2017
Future Ukrainian’s Image: modern vision
O Nezhyva
Philosophy and Cosmology 14 (14), 173-176, 2015
22015
Університет: етапи розвитку
НО Миколаївна
Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць, 149-153, 2017
1*2017
Сучасний погляд на державну освітню політику України (Modern view on the national education policy in Ukraine)
О Нежива
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
12015
Непослідовність розробки і впровадження освітньої політики України
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології, 153-156, 2015
12015
Modernization of educational policy in the context of modern civilization processes
O Nezhyva
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 78-86, 2020
2020
Інноваційні технології у навчальному процесі
ОМ Нежива
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2020
2020
ПОНЯТТЯ ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА У СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ
O Нежива
Філософські обрії сьогодення: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 178 …, 2019
2019
Higher education in France: modern vision
OM Nezhyva
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
National education policy in Ukraine: modern vision
N Olga
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 118-121, 2019
2019
Футурологічний проект побудови освітньої політики в Україні
НО Миколаївна
Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад …, 2019
2019
Освітня модель у Швеції: демократичні засади та особистісна орієнтація
НО Миколаївна
Освітологічний дискурс, 229-241, 2019
2019
The stage of development of the university education system in France
N Olga
Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der …, 2019
2019
Новий образ викладача у навчальному процесі
НО Миколаївна
Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права, 349-351, 2018
2018
Освітня політика у Королівстві Норвегії: зв’язок історії, сучасності та майбутнього
ОМ Нежива
Гілея: науковий вісник, 273-277, 2018
2018
ФЕНОМЕН ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
НО Миколаївна
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2018
2018
Вища освіта та сучасний ринок праці
Н Ольга
Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів VI Міжнародної науково …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20