Follow
Olga Nezhyva
Olga Nezhyva
Київ, Київський національний торгівельно-економічний університет, ФМТП, кафедра сучасних
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Martin heidegger and fundamental ontology
O Bazaluk, О Nezhyva
Annals of the University of Craiova–Philosophy Series 38 (2), 71-83, 2016
212016
Феномен освітньої політики: національний та міжнародний виміри
ОМ Нежива
72017
Features of formation of Ukrainian education policy
N Olga
Future Human Image, 81-90, 2016
72016
Higher education system in modern Germany: social-philosophical analysis
N OLGA
Future Human Image 2 (5), 2015
6*2015
FUTURE UKRAINIAN’S IMAGE: MODERN VISION
N OLGA
Philosophy&Cosmology 14 (1 (14)), 2015
62015
Українська освітня політика: становлення та розвиток
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук. праць, 79-81, 2017
2*2017
Мовна економія в німецькій мові на прикладах складних і скорочених слів
О НЕЖИВА
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 31-39, 0
2
Modernization of educational policy in the context of modern civilization processes
O Nezhyva
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 78-86, 2020
12020
Інноваційні технології у навчальному процесі
ОМ Нежива
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та…, 2020
12020
Феномен освітньої політики в контексті цивілізаційного процесу
ОМ Нежива
Автореферат диссер. на здобуття наук. ступеня док. філос. наук, спец 9 (03), 2017
12017
Міжкультурна комунікація як один із кроків успішної професійної діяльності
Н Ольга
Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ: зб. матер…, 2017
1*2017
Університет: етапи розвитку
НО Миколаївна
Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць, 149-153, 2017
1*2017
Сучасний погляд на державну освітню політику України (Modern view on the national education policy in Ukraine)
О Нежива
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія…, 2015
12015
Непослідовність розробки і впровадження освітньої політики України
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології, 153-156, 2015
12015
Сучасні цифрові інструменти для викладання іноземної мови
Н Ольга
Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії…, 2022
2022
Специфіка економічної термінології в англійській мові
Н Ольга
Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика…, 2022
2022
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
О НЕЖИВА, Н ТЕСЛЕНКО
Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія Філософія, 197-213, 2021
2021
SMART‒ОСВІТА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СЬОГОДЕННЯ
ОМ Нежива
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 37-40, 2021
2021
Methodological aspects of a competitive strategy model of the higher education institution
BA Nezhyva O., Huliaeva N.
2021
Сучасні підходи викладання іноземної мови у закладах вищої освіти
Н Ольга
Сучасні методики навчання іноземної мови і перекладу в Україні та за її…, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20