Olga Nezhyva
Olga Nezhyva
Київ, Київський національний торгівельно-економічний університет, ФМТП, кафедра сучасних
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Martin Heidegger and Fundamental Ontology
O Bazaluk, О Nezhyva
Annals of the University of Craiova–Philosophy Series 38 (2), 71-83, 2016
182016
Features of formation of Ukrainian education policy
O Nezhyva
Future Human Image, 73-82, 2016
62016
Higher education system in modern Germany: social-philosophical analysis
N OLGA
Future Human Image 2 (5), 2015
42015
Future Ukrainian’s Image: modern vision
O Nezhyva
Philosophy and Cosmology 14 (14), 173-176, 2015
32015
Українська освітня політика: становлення та розвиток
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук. праць, 79-81, 2017
2*2017
Феномен освітньої політики: національний та міжнародний виміри
ОМ Нежива
22017
Феномен освітньої політики в контексті цивілізаційного процесу
ОМ Нежива
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2017
12017
Університет: етапи розвитку
НО Миколаївна
Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць, 149-153, 2017
1*2017
Сучасний погляд на державну освітню політику України (Modern view on the national education policy in Ukraine)
О Нежива
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія…, 2015
12015
Непослідовність розробки і впровадження освітньої політики України
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології, 153-156, 2015
12015
Жінки у науковому просторі: виклик сьогодення
Н Ольга
Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в…, 2020
2020
Modernization of educational policy in the context of modern civilization processes
O Nezhyva
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 78-86, 2020
2020
Особливості цивілізаційного процесу у глобалізованому світі
Н Ольга
Наукове пізнання: методологія та технологія, 25-31, 2020
2020
Концепт гроші в українській та німецькій фразеології
Н Ольга
Новації і традиції перекладу: українські студії в європейському вимірі…, 2020
2020
Мовна економія в німецькій мові на прикладах складних і скорочених слів
Н Ольга
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах, 25-31, 2020
2020
Реформування вищої освіти у Швеції: філософський аналіз
Н Ольга
Гілея, 202-207, 2020
2020
Інноваційні технології у навчальному процесі
ОМ Нежива
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та…, 2020
2020
ПОНЯТТЯ ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА У СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ
O Нежива
Філософські обрії сьогодення: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 178…, 2019
2019
Higher education in France: modern vision
OM Nezhyva
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2019
2019
National education policy in Ukraine: modern vision
N Olga
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 118-121, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20