Подписаться
Olga Nezhyva
Olga Nezhyva
Київ, Київський національний торгівельно-економічний університет, ФМТП, кафедра сучасних
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Martin heidegger and fundamental ontology
O Bazaluk, О Nezhyva
Annals of the University of Craiova–Philosophy Series 38 (2), 71-83, 2016
212016
Феномен освітньої політики: національний та міжнародний виміри
ОМ Нежива
82017
Features of formation of Ukrainian education policy
N Olga
Future Human Image, 81-90, 2016
82016
FUTURE UKRAINIAN’S IMAGE: MODERN VISION
N OLGA
Philosophy&Cosmology 14 (1 (14)), 2015
72015
Higher education system in modern Germany: social-philosophical analysis
N OLGA
Future Human Image 2 (5), 2015
52015
Українська освітня політика: становлення та розвиток
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук. праць, 79-81, 2017
2*2017
Мовна економія в німецькій мові на прикладах складних і скорочених слів
О НЕЖИВА
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 31-39, 0
2
The Aspects of Smart Education in The World
O Nezhyva
Khazar University Press, 2021
12021
Human Personality in the Conditions of Media Being
N Olga, T Natalia, H Oksana, K Oksana, F Igor, ZV Smutchak
International Conference on Business and Technology, 402-413, 2020
12020
Modernization of educational policy in the context of modern civilization processes
O Nezhyva
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 78-86, 2020
12020
Інноваційні технології у навчальному процесі
ОМ Нежива
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2020
12020
Феномен освітньої політики в контексті цивілізаційного процесу
ОМ Нежива
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2017
12017
Міжкультурна комунікація як один із кроків успішної професійної діяльності
Н Ольга
Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ: зб. матер …, 2017
1*2017
Університет: етапи розвитку
НО Миколаївна
Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць, 149-153, 2017
1*2017
Сучасний погляд на державну освітню політику України (Modern view on the national education policy in Ukraine)
О Нежива
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
12015
Непослідовність розробки і впровадження освітньої політики України
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології, 153-156, 2015
12015
СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
О НЕЖИВА
Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] VІ Міжнародної науково-практичної …, 2022
2022
Трансформація освітньої політики у Королівстві Данія
НО М.
Сучасне суспільство, 51-61, 2022
2022
Специфіка економічної термінології в англійській мові
Н Ольга
Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика …, 2022
2022
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТНОЇ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
О Нежива, А Бідюк, Н Гуляєва
European Science, 40-52, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20