Olga Nezhyva
Olga Nezhyva
Київ, Київський національний торгівельно-економічний університет, ФМТП, кафедра сучасних
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Martin Heidegger and Fundamental Ontology
O Bazaluk, О Nezhyva
Annals of the University of Craiova–Philosophy Series 38 (2), 71-83, 2016
182016
Features of Formation of Ukrainian Education Policy
O Nezhyva
Future Human Image 6, 81-90, 2016
42016
Higher education system in modern Germany: social-philosophical analysis
N OLGA
Future Human Image 2 (5), 2015
32015
Українська освітня політика: становлення та розвиток
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук. праць, 79-81, 2017
1*2017
Future Ukrainian’s Image: modern vision
O Nezhyva
Philosophy and Cosmology 14 (14), 173-176, 2015
12015
National education policy in Ukraine: modern vision
N Olga
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 118-121, 2019
2019
Футурологічний проект побудови освітньої політики в Україні
НО Миколаївна
Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад …, 2019
2019
Освітня модель у Швеції: демократичні засади та особистісна орієнтація
НО Миколаївна
Освітологічний дискурс, 229-241, 2019
2019
The stage of development of the university education system in France
N Olga
Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der …, 2019
2019
Новий образ викладача у навчальному процесі
НО Миколаївна
Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права, 349-351, 2018
2018
ФЕНОМЕН ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
НО Миколаївна
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2018
2018
Вища освіта та сучасний ринок праці
Н Ольга
Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів VI Міжнародної науково …, 2018
2018
Futurological descriptions of the new Ukrainian educational policy
O Nezhyva
Project approach and educational innovations in the context of integration …, 2018
2018
Підвищення якості освіти як один із пріоритетів розвитку освітньої політики
НО Миколаївна
Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи …, 2018
2018
Освітня політика у Королівстві Норвегії: зв’язок історії, сучасності та майбутнього
НО Миколаївна
Гілея, 284-288, 2018
2018
Досвід реформування освітньої політики в Королівстві Данія
НО Миколаївна
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (21), 119-122, 2018
2018
Сучасний викладач як один із чинників формування якості освіти
ОМ Нежива
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2018
2018
Трансформація вищої освіти у Фінляндії
Н Ольга
Соціальні трансформації у кризовий період : зб. матер. II міжнародної …, 2017
2017
Особливості університетської освіти у Франції
Н Ольга
Перші кроки в науку: зб. матер. II міжнародної науково-практичної …, 2017
2017
Міжкультурна комунікація як один із кроків успішної професійної діяльності
Н Ольга
Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ: зб. матер …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20