Olga Nezhyva
Olga Nezhyva
Київ, Київський національний торгівельно-економічний університет, ФМТП, кафедра сучасних
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Martin Heidegger and Fundamental Ontology
O Bazaluk, О Nezhyva
Annals of the University of Craiova–Philosophy Series 38 (2), 71-83, 2016
202016
Features of formation of Ukrainian education policy
O Nezhyva
Future Human Image, 73-82, 2016
72016
Higher education system in modern Germany: social-philosophical analysis
N OLGA
Future Human Image 2 (5), 2015
62015
FUTURE UKRAINIAN’S IMAGE: MODERN VISION
N OLGA
Philosophy&Cosmology 14 (1 (14)), 2015
52015
Феномен освітньої політики: національний та міжнародний виміри
ОМ Нежива
32017
Українська освітня політика: становлення та розвиток
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук. праць, 79-81, 2017
2*2017
Modernization of educational policy in the context of modern civilization processes
O Nezhyva
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 78-86, 2020
12020
Інноваційні технології у навчальному процесі
ОМ Нежива
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2020
12020
Міжкультурна комунікація як один із кроків успішної професійної діяльності
Н Ольга
Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ: зб. матер …, 2017
1*2017
Університет: етапи розвитку
НО Миколаївна
Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць, 149-153, 2017
1*2017
Сучасний погляд на державну освітню політику України (Modern view on the national education policy in Ukraine)
О Нежива
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
12015
Непослідовність розробки і впровадження освітньої політики України
НО Миколаївна
Актуальні проблеми філософії та соціології, 153-156, 2015
12015
Мовна економія в німецькій мові на прикладах складних і скорочених слів
О НЕЖИВА
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 31-39, 0
1
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
О НЕЖИВА, Н ТЕСЛЕНКО
Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «Філософія», 197-213, 2021
2021
SMART‒ОСВІТА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СЬОГОДЕННЯ
ОМ Нежива
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 37-40, 2021
2021
Дистанційне навчання‒вимога сьогодення
ОМ Нежива
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2021
2021
Human Personality in the Conditions of Media Being
N Olga, T Natalia, H Oksana, K Oksana, F Igor, ZV Smutchak
International Conference on Business and Technology, 402-413, 2020
2020
Жінки у науковому просторі: виклик сьогодення
Н Ольга
Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в …, 2020
2020
ЯЗЫКОВОЙ ЭКОНОМИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ СЛОЖНОЙ И СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ
О НЕЖИВА
Гуманiтарна освiта у технiчних вищих навчальних закладах 1 (41), 31-39, 2020
2020
Особливості цивілізаційного процесу у глобалізованому світі
Н Ольга
Наукове пізнання: методологія та технологія, 25-31, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20