Кафедра германських мов і перекладознавства
Кафедра германських мов і перекладознавства
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми:[монографія]
ОА Бабелюк
Дрогобич: Вимір 296, 2009
572009
Поетика постмодерністського художнього дискурсу: принципи текстотворення (на матеріалі сучасної американської прози малої форми)
ОА Бабелюк
Киiв: КНЛУ, 2010
362010
Австрійська мала проза ХХ століття: художня світобудова/Іван Зимомря
І Зимомря
Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2011
252011
Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (від універсального до національного): монографія
З Коцюба
DP" Vydavnychyĭ Dim Ukrpol", 2010
212010
Казки Івана Франка: особливості поетики:" Коли ще звірі говорили": монографія
Г Сабат, МЙ Шалата
Коло, 2006
182006
Опанування літературного досвіду. Переємність традиції сприйняття творчості Тараса Шевченка
М Зимомря, О Білоус
Дрогобич: Коло, 2003
172003
Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мов)
ЗГ Коцюба
–перекладознавство/Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001
122001
Августин Волошин
М Зимомря, В Гомоннай, М Вегеш
Ужгород: Закарпаття, 1995
121995
Стилістичні засоби і прийоми крізь призму лінгвосинергетики
ОА Бабелюк
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2011
112011
Паремії як об’єкт етнолінгвопсихологічного дослідження
ЗГ Коцюба
Мовознавство, 2009
112009
Романи Емми Андієвської: психологічний дискурс
І Зимомря
Дрогобич: Коло, 53, 2004
112004
Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система
ГП Сабат
ступеня д-ра філол. наук: 10.01. 06 „Теорія літератури 10 (01), 2009
102009
Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних законодавчих та судових документів)
НЄ Коваль
спец 10.02. 04" Германські мови"/НЄ Коваль.-Одеса, 2007.–22 с, 2007
102007
Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А. Камю та Ж.-П. Сартра)
МП Лук’янченко
Автореферат дис.… канд. філол. наук 10, 16, 2006
102006
Австрійська література: моделі рецепції тексту. Монографія/Іван Зимомря
І Зимомря
Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2009
92009
Фразеологія: Знакові величини: навч. посіб. для студ. ф-тів іноз. мов
ЯА Баран, МІ Зимомря, ОМ Білоус, ІМ Зимомря
Вінниця: Нова Кн, 2008
82008
Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистичного аналізу)
ВД Сліпецька
К.: Київ. нац. лінгвістичний ун-т, 2008
82008
Переклад: теорія та практика: навчально-методичний посібник/Микола Зимомря, Олександр Білоус
М Зимомря
Кіровоград: Редакційно-видавничий центр КДПУ ім. В. Винниченка, 2001
82001
Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка, В. Винниченка: компаративний дискурс.
ПП Летнянчин
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009
72009
Когнітивно-оцінна репрезентація культурної символіки в авторському мовленні американських постмодерністських оповідань
ОА Бабелюк
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2006
72006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20