Кафедра германських мов і перекладознавства
Кафедра германських мов і перекладознавства
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми: монографія
ОА Бабелюк
Дрогобич: ТзОВ «Вимір, 103-123, 2009
632009
Поетика постмодерністського художнього дискурсу: принципи текстотворення (на матеріалі сучасної американської прози малої форми)
ОА Бабелюк
Киiв: КНЛУ, 2010
352010
Австрійська мала проза ХХ століття: художня світобудова/Іван Зимомря
І Зимомря
Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2011
292011
Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі (від універсального до національного): монографія
З Коцюба
DP" Vydavnychyĭ Dim Ukrpol", 2010
252010
Казки Івана Франка: особливості поетики:" Коли ще звірі говорили": монографія
Г Сабат, МЙ Шалата
Коло, 2006
212006
Опанування літературного досвіду. Переємність традиції сприйняття творчості Тараса Шевченка
М Зимомря, О Білоус
Дрогобич: Коло, 2003
182003
Стилістичні засоби і прийоми крізь призму лінгвосинергетики
ОА Бабелюк
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2011
162011
Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних законодавчих та судових документів)
НЄ Коваль
спец 10.02. 04" Германські мови"/НЄ Коваль.-Одеса, 2007.–22 с, 2007
162007
Августин Волошин
М Зимомря, В Гомоннай, М Вегеш
Ужгород: Закарпаття, 1995
151995
Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра)
МП Лук’янченко
Київ: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2006
142006
Паремії як об’єкт етнолінгвопсихологічного дослідження
ЗГ Коцюба
Мовознавство, 2009
122009
Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мов)
ЗГ Коцюба
–перекладознавство/Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001
122001
Романи Емми Андієвської: психологічний дискурс
І Зимомря
Дрогобич: Коло, 53, 2004
112004
Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект)
ЗГ Коцюба
К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2010
102010
Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система
ГП Сабат
ступеня д-ра філол. наук: 10.01. 06 „Теорія літератури 10 (01), 2009
102009
Австрійська література: моделі рецепції тексту. Монографія/Іван Зимомря
І Зимомря
Дрогобич-Тернопіль: Посвіт, 2009
102009
Фразеологія: знакові величини: навч. пос.[для студ. фак. інозем. мов]
Я Баран
Вінниця: Нова Книга, 2008
102008
Переклад: теорія та практика: Навчально-методичний посібник
М Зимомря, О Білоус
Кіровоград: Редакційно-видавничий центр КДПУ ім. В. Винниченка, 2001
102001
Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистичного аналізу)
ВД Сліпецька
К.: Київ. нац. лінгвістичний ун-т, 2008
92008
Функції стилістичних прийомів в американському постмодерністському текстотворенні
ОА Бабелюк
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В …, 2011
82011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20