Follow
Власова Інна Володимирівна Vlasova Inna І.В. Власова
Власова Інна Володимирівна Vlasova Inna І.В. Власова
Інституту вищої освіти НАПН України, ORCID: 0000-0003-3532-3136
Verified email at ihed.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу
І Власова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 36-46, 2009
562009
Активізація інвестиційного процесу в Україні:[монографія]/ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко та ін.; за наук. ред. МІ Диби, ТВ Майорової
ПЄА Диба М.І, Майорова Т.В., Власова І.В.
К.: КНЕУ, 2012
55*2012
Розвиток інфраструктури інноваційної діяльності в Україні
ІВ Власова
Проблеми науки, 26-32, 2010
92010
Особенности финансирования инновационной сферы в развитых странах мира
И Власова
Вестник Киевского национального торгово-экономического университета, 36-46, 2009
82009
Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки
ІВ Власова
Економіка: теорія та практика, 4-7, 2016
62016
Глобальный рынок венчурных инвестиций: состояние и тенденции развития
ИВ Власова, ІВ Власова
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014
62014
Сутність та визначення інновацій як економічної категорії: теоретичний аспект
ІВ Власова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
62009
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України
МІ Диба, ОМ Юркевич, ТВ Майорова, ІВ Власова, ОМ Диба, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
52013
Терміни та поняття інноваційної сфери
ІВ Власова
Інвестиції: практика та досвід, 16-18, 2011
52011
Передумови застосування фінансових важелів розвитку інноваційної сфери: сучасний стан і проблеми
ІВ Власова
Проблеми науки, 16-21, 2009
52009
Активізація інвестиційного процесу в Україні
ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко, ЮІ Козак, ОО Ляхова, СВ Онікієнко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
42012
Особливості венчурного фінансування розвитку інноваційної сфери в Україні
ІВ Власова
Проблеми науки, 26-31, 2009
42009
Фінансування вищої освіти у країнах Європи
І Власова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 13-24, 2019
32019
Автономія університету: теоретичний аспект
ІВ ВЛАСОВА
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
32018
Роль венчурного инвестирования в обеспечении инновационного развития
ОН Юркевич, ИВ Власова
Экономика: стратегия и практика, 54-65, 2016
32016
Бюджетно-податкові інструменти стимулювання інноваційної діяльності в Україні
ОЮ І. Власова
Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте '2014, 2014
32014
Бюджетно-податкові важелі стимулювання інноваційної активності
ОМ Юркевич, ОН Юркевич, ІВ Власова, ИВ Власова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
32014
ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
І Власова
Інноваційна педагогіка 3 (20), 132–135, 2020
22020
Фінансова автономія університетів: досвід Канади
ІВ Власова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
22019
Автономія закладів вищої освіти: аналіз ключових європейських і міжнародних документів
І Власова
Університети і лідерство, 62–71, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20