Підписатись
Власова Інна Володимирівна Vlasova Inna І.В. Власова
Власова Інна Володимирівна Vlasova Inna І.В. Власова
Інституту вищої освіти НАПН України, ORCID: 0000-0003-3532-3136
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Активізація інвестиційного процесу в Україні:[монографія]/ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко та ін.; за наук. ред. МІ Диби, ТВ Майорової
ПЄА Диба М.І, Майорова Т.В., Власова І.В.
К.: КНЕУ, 2012
77*2012
Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу
ІВ Власова, ИВ Власова
Київський національний торговельно-економічний університет, 2009
632009
Особенности финансирования инновационной сферы в развитых странах мира
И Власова
Вестник Киевского национального торгово-экономического университета, 36-46, 2009
102009
Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки
ІВ Власова
Економіка: теорія та практика, 4-7, 2016
92016
Розвиток інфраструктури інноваційної діяльності в Україні
ІВ Власова
Проблеми науки, 26-32, 2010
92010
Глобальный рынок венчурных инвестиций: состояние и тенденции развития
ИВ Власова, ІВ Власова
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014
72014
Сутність та визначення інновацій як економічної категорії: теоретичний аспект
ІВ Власова
Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів/М …, 2009
72009
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України
МІ Диба, ОМ Юркевич, ТВ Майорова, ІВ Власова, ОМ Диба, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
52013
Передумови застосування фінансових важелів розвитку інноваційної сфери: сучасний стан і проблеми
ІВ Власова
Проблеми науки, 16-21, 2009
52009
Transformation of higher education in Ukraine: Impact of the war and objectives for post‐war recovery
V Lugovyi, S Kalashnikova, Z Talanova, I Vlasova
European Journal of Education 58 (4), 611-628, 2023
42023
Фінансування вищої освіти у країнах Європи
І Власова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 13-24, 2019
42019
Бюджетно-податкові важелі стимулювання інноваційної активності
ОМ Юркевич, ОН Юркевич, ІВ Власова, ИВ Власова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
42014
Активізація інвестиційного процесу в Україні
ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко, ЮІ Козак, ОО Ляхова, СВ Онікієнко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
42012
Терміни та поняття інноваційної сфери
ІВ Власова
Інвестиції: практика та досвід, 16-18, 2011
42011
Особливості венчурного фінансування розвитку інноваційної сфери в Україні
ІВ Власова
Проблеми науки, 26-31, 2009
42009
Автономія університету: теоретичний аспект
ІВ Власова
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
32018
Роль венчурного инвестирования в обеспечении инновационного развития
ОН Юркевич, ИВ Власова
Экономика: стратегия и практика, 54-65, 2016
32016
VENTURE CAPITAL AS A SPECIAL FORM OF CAPITAL.
IV VLASOVA
Financial space, 2015
32015
ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА КАПІТАЛУ
ІВ ВЛАСОВА
Фінансовий простір/FINANCIAL SPACE, 69-73, 2015
32015
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо реалізації соціальної відповідальності університетів під час конфліктів, воєнних дій та повоєнного відновлення
Є Балджи, І Власова, С Калашнікова, В Ковтунець, О Литовченко, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2022
22022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20