Власова Інна Володимирівна Vlasova Inna І.В. Власова
Власова Інна Володимирівна Vlasova Inna І.В. Власова
Інституту вищої освіти НАПН України, ORCID: 0000-0003-3532-3136
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Активізація інвестиційного процесу в Україні:[монографія]/ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко та ін.; за наук. ред. МІ Диби, ТВ Майорової
ПЄА Диба М.І, Майорова Т.В., Власова І.В.
К.: КНЕУ, 2012
51*2012
Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу
ІВ Власова, ИВ Власова
Київський національний торговельно-економічний університет, 2009
502009
Розвиток інфраструктури інноваційної діяльності в Україні
ІВ Власова
Проблеми науки, 26-32, 2010
92010
Глобальный рынок венчурных инвестиций: состояние и тенденции развития
ИВ Власова, ІВ Власова
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014
62014
Сутність та визначення інновацій як економічної категорії: теоретичний аспект
ІВ Власова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
62009
Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки
ІВ Власова
Економіка: теорія та практика, 4-7, 2016
52016
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України
МІ Диба, ОМ Юркевич, ТВ Майорова, ІВ Власова, ОМ Диба, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
52013
Передумови застосування фінансових важелів розвитку інноваційної сфери: сучасний стан і проблеми
ІВ Власова
Проблеми науки, 16-21, 2009
52009
Терміни та поняття інноваційної сфери
ІВ Власова
Інвестиції: практика та досвід, 16-18, 2011
42011
Особливості венчурного фінансування розвитку інноваційної сфери в Україні
ІВ Власова
Проблеми науки, 26-31, 2009
42009
Бюджетно-податкові інструменти стимулювання інноваційної діяльності в Україні
ОЮ І. Власова
Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте '2014, 2014
32014
Бюджетно-податкові важелі стимулювання інноваційної активності
ОМ Юркевич, ОН Юркевич, ІВ Власова, ИВ Власова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
32014
Фінансова самостійність університетів: досвід Латвії
I Vlasova
Освітологічний дискурс, 306-318, 2019
22019
Автономія університету: теоретичний аспект
ІВ Власова
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2019
22019
Економічна автономія університетів: досвід Великої Британії
І Власова
Вісник післядипломної освіти, 11–37, 2019
22019
Фінансування вищої освіти у країнах Європи
І Власова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 13-24, 2019
22019
АРТ-ІНВЕСТИЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ НАПРЯМ ІНВЕСТУВАННЯ
ІВ ВЛАСОВА, ІВ ДЕЛЕХ
Фінансовий простір, 55-60, 2016
22016
Venture capital as a special form of capital
IV VLASOVA
Financial space 1 (17), 69-73, 2015
22015
Предпосылки и проблемы развития венчурного бизнеса в Украине
ИВ Власова, ІВ Власова
ООО «Научный мир», 2013
22013
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку в Україні
СВ Онишко, ІВ Власова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20