Мирослав Богданович Крук
Мирослав Богданович Крук
професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Функциональное состояние слуховой трубы при негнойных заболеваниях уха и верхних дыхательных путей
МБ Крук
МБ Крук. œМ, 1987
131987
Методика исследования функционального состояния слуховой трубы
ВС Погосов, МБ Крук, ВФ Антонив
ВС Погосов, МБ Круг, ВФ Антонив/Учебное пособие. œМ.: ЦУОЛИУВ, 1987
41987
Еквіпресорно-вентиляційна функція слухової труби та методики її визначення при інтактній (неперфорованій) барабанній перетинці
МБ Крук, ММ КРУК, ВМ ПУШКАРЬОВА
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 62-77, 2015
32015
Комплексна терапія гострих синуситів
МБ Крук, АВ Цимар
Матеріали Х з’їзду оториноларингологів України, 117-118, 2005
32005
Обзор зарубежной литературы по методикам исследования слуховой трубы
РА Бариляк, МБ Крук
Вестн. оторинолар., 96, 1972
31972
Некоторые методики выявления и устранения нарушений состояния слуховой трубы
МБ Крук
14.753/МБ Крук, 1971
31971
Оптическая эпифарингоскопия в ранней диагностике патологии носоглотки и слуховой трубы
АА Борисов, МБ Крук
Журн. ушн., нос. и горл. бол, 89-90, 1976
21976
Значення куріння в розвитку раку гортані у хворих віком до 50 років
МБ Крук, ОЄ МОСКАЛИК, АЮ БАРИЛЯК
Журн. вушних, носових і горлових хвороб, 64, 2009
2009
ВИКОРИСТАННЯ АМПІСУЛЬБІНУ-КМП У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ГОСТРИМ ГНІЙНИМ СИНУСИТОМ
МБ Крук, ММ Крук, РП Кривый, ВМ Пушкарева, БА Билинский
Український медичний часопис, 2002
2002
Хронічний секреторний середній отит (термінологія, ускладнення)
МБ Крук
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 89-91, 2000
2000
Диспансеризация, экспертиза и трудоустройство больных склеромой: Метод. рекомендации
РА Бариляк, МБ Крук
Львов, 1976
1976
Определение проходимости слуховой трубы при перфоративном отите по показателям выравнивания давления
МБ Крук
Вестн. оторинолар. œ1973. œ, 48-54, 1973
1973
Использование препарата Азимед® в комплексном лечении хронического гнойного параназального синусита
МБ Крук, ВВ Олашин, ММ Крук
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13