Підписатись
Погрібний Дмитро Ігорович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації
ДІ Погрібний
Х.: ФІНН, 43, 2009
482009
Особливості реалізації державних корпоративних прав
ДІ Погрібний, ДИ Погребной
видавництво" Право", 2010
82010
Господарсько-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій
ДІ Погрібний
Право та інновації, 27-41, 2013
72013
Теоретичні та практичні проблеми визначення категорії інновації
ДІ Погрібний
Юрист України, 69-75, 2013
72013
ТНК як суб’єкти інноваційного розвитку в світовій економіці
ДІ Погрібний
Право та інноваційне суспільство, 12-21, 2014
62014
Особливості правового забезпечення діяльності транснаціональних корпорацій
ДІ Погрібний
Право, 2015
52015
Специфіка реалізації державою належних їй корпоративних прав
ДІ Погрібний
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 317-321, 2005
32005
Актуальні проблеми визначення правового статусу криптовалют в контексті формування цифрової взаємозалежності
DI Pogribnyy
Теорія і практика правознавства 2 (16), 1-16, 2019
22019
Питання визначення правового статусу криптовалют та господарсько-правового забезпечення їх використання в Україні
DI Pogribnyy
Theory and practice of jurisprudence 2 (14), 8-8, 2018
22018
Судовий захист прав акціонерів: питання теорії
ДІ Погрібний
Вісник, 170, 2012
22012
Співвідношення понять «вихід учасника із товариства» та «перехід частки учасника»
ДІ Погрібний
Вісник, 151, 2012
22012
Еволюція корпоративних прав в Україні
ДІ Погрібний
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 119-128, 2011
22011
Удосконалення управління державними корпоративними правами
ДІ Погрібний
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 2003
22003
Особливості правової регламентації процесу адаптації українського корпоративного законодавства до стандартів ЄС
ДІ Погрібний
Економічна теорія та право, 118-128, 2016
12016
Проблемні аспекти господарсько-правового забезпечення інноваційного розвитку в Україні
ДІ Погрібний
Право та інновації, 83-89, 2014
12014
Тенденції правового забезпечення використання технології блокчейн та віртуальних активів
ДІ Погрібний
2020
ОБОРОТОЗДАТНІСТЬ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
СС Алексєєв, ЮВ Вінінченко, ГФ Дормідонтов, МЛ Дювернуа, ...
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 1202084, 2019
2019
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА ПЕРЕД СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ
ІР Калаур, АО Кодинець, АВ Коструба, ОО Кот, ОВ Кохановська, ...
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 30, 2019
2019
Специфіка корпоративних відносин у системі сучасного господарсько-правового регулювання
ДІ Погрібний
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 93-99, 2017
2017
Закордонний досвід правової регламентації діяльності суб’єктів корпоративного права
ДІ Погрібний
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20