С. Пєтков (Petkov Sergey, Пєтков Сергій, Петков Сергей, Пєтков С.В.)
С. Пєтков (Petkov Sergey, Пєтков Сергій, Петков Сергей, Пєтков С.В.)
доктор юридических наук, профессор
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Адміністративне право України
ВВ Галунько, ВІ Курило, СО Короєд, ОЮ Дрозд, ІВ Гиренко, ОМ Єщук, ...
Повний курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
552018
Адміністративне право України
ІМЯ ВВ Галунько, ВІ Курило, СО Короєд, ОЮ Дрозд, ІВ Гиренко, ОМ Єщук, СВ ...
Повний курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
552018
Теорія адміністративного права
СВ Пєтков
К.: КНТ, 302, 2014
46*2014
Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи)
СВ Пєтков
Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2005
292005
Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ: Монографія
СВ Пєтков
Сімферополь: Таврія, 2004
262004
Адміністративно правове регулювання діяльності публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Юридичний журнал, 82, 2009
132009
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар
ВІ Бобрик, СВ Пєтков
К.: Центр навчальної літератури, 2015
12*2015
Кодифікація законодавства про відповідальність–основа адміністративно-правового регулювання діяльності публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Держава та регіони. Серія: Право, 84-89, 2009
122009
Народовладдя: від права радянського до права громадянського
С Пєтков
К.: ВД «Скіф, 2012
112012
Нормативно правове забезпечення публічних відносин під час побудови громадянського суспільства в Україні
СВ Пєтков
Запоріжжя: КПУ, 2011
112011
Предмет адміністративного права–константа в процесі трансформації суспільно-політичних відносин
СВ Пєтков
Публічне право, 35-42, 2016
102016
Римське право як основа для побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою та громадянином: питання юридичної деліктології
СВ Пєтков, Ф права
Форум права, 756-770, 2011
102011
Менеджмент і науковий підхід до прийняття управлінських рішень
СВ Пєтков
Юридичний журнал, 59-63, 2005
102005
Переселенські національні меншини на українських землях у складі Російської імперії в ХVІІІ–на початку ХІХ ст
СВ Пєтков
Національний університет внутрішніх справ – Харків, 1999. – 17 с, 1999
101999
Кодекс України про адміністративні правопорушення
СВ Пєтков, НО Армаш
Науково-практичний коментар. - К.:Центр навчальної літератури, 0
10*
Адміністративно-правова реформа в Україні: практикум
СВ Пєтков
Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010
92010
Кодифікація адміністративного законодавства як основа реформування публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Держава та регіони. Серія : Право., 100–103, 2010
92010
Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням
РВ Алієв
Автореф дисертація на здобуття ступеня кандидата юридичних наук за …, 2009
92009
Болгарская диаспора в Украине: правовое положение (XVII–XIX вв.)
С Петков
Запорожье: ЗЮИ МВС Украины, 1997
81997
Відповідальність за порушення норм митного законодавства в контексті реформування та кодифікації адміністративного законодавства України
СВ Пєтков
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 104-109, 2009
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20