Сергій Пєтков / Sergey Petkov
Сергій Пєтков / Sergey Petkov
Університет імені Альфреда Нобеля / Alfred Nobel University
Подтвержден адрес электронной почты в домене duan.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративне право України
ІМЯ ВВ Галунько, ВІ Курило, СО Короєд, ОЮ Дрозд, ІВ Гиренко, ОМ Єщук, СВ ...
Повний курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
872018
Теорія адміністративного права
СВ Пєтков
К.: КНТ, 302, 2014
53*2014
Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ: монографія
СВ Пєтков
Сімферополь: Таврія, 2004
322004
Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи)
СВ Пєтков
Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2005
312005
Адміністративно-правовий статус державних податкових інспекцій в Україні
МК Золотарьова
СВ Пєткова. Запоріжжя: КПУ, 2010
202010
Предмет адміністративного права–константа в процесі трансформації суспільно-політичних відносин
СВ Пєтков
Публічне право, 35-42, 2016
132016
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар
ВІ Бобрик, СВ Пєтков
К.: Центр навчальної літератури, 2015
12*2015
Народовладдя: від права радянського до права громадянського
С Пєтков
К.: ВД «Скіф, 2012
122012
Кодифікація законодавства про відповідальність–основа адміністративно-правового регулювання діяльності публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Держава та регіони. Серія: Право, 84-89, 2009
122009
Адміністративно правове регулювання діяльності публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Юридичний журнал, 82, 2009
122009
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
СВ Пєтков
К.: Юріком Інтер, 2020
11*2020
Кодекс України про адміністративні правопорушення
СВ Пєтков, НО Армаш
Науково-практичний коментар. - К.:Центр навчальної літератури, 2012
11*2012
Нормативно-правове забезпечення публічних відносин під час побудови громадянського суспільства в Україні
СВ Пєтков
Запоріжжя: КПУ, 2011
112011
Римське право як основа для побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою та громадянином: питання юридичної деліктології
СВ Пєтков, Ф права
Форум права, 756-770, 2011
112011
Кодифікація адміністративного законодавства як основа реформування публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Держава та регіони. Серія : Право., 100–103, 2010
112010
Менеджмент і науковий підхід до прийняття управлінських рішень
СВ Пєтков
Юридичний журнал, 59-63, 2005
112005
Адміністративно-правова реформа в Україні: практикум
СВ Пєтков
Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010
102010
Особливості адміністративно-правового статусу державних податкових інспекцій
МК Золотарьова
Форум права, 195-201, 2008
102008
Переселенські національні меншини на українських землях у складі Російської імперії в ХVІІІ–на початку ХІХ ст
СВ Пєтков
Національний університет внутрішніх справ – Харків, 1999. – 17 с, 1999
101999
Сутність адміністративно-юрисдикційної діяльності
С Коміссаров
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 100-107, 2015
92015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20