Підписатись
Сергій Пєтков / Sergey Petkov / Сергей Петков
Сергій Пєтков / Sergey Petkov / Сергей Петков
Київський національний університет ім. Т. Шевченка / Taras Shevchenko National University of Kiev
Підтверджена електронна адреса в duan.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адміністративне право України
ІМЯ ВВ Галунько, ВІ Курило, СО Короєд, ОЮ Дрозд, ІВ Гиренко, ОМ Єщук, СВ ...
Повний курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
1272018
Теорія адміністративного права
СВ Пєтков
К.: КНТ, 302, 2014
66*2014
Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ: Монографія
СВ Пєтков
Сімферополь: Таврія, 2004
352004
Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи)
СВ Пєтков
Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2005
332005
Предмет адміністративного права–константа в процесі трансформації суспільно-політичних відносин
СВ Пєтков
Публічне право, 35-42, 2016
192016
Нормативно-правове забезпечення публічних відносин під час побудови громадянського суспільства в Україні
СВ Пєтков
Запоріжжя: КПУ, 2011
162011
Римське право як основа для побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою та громадянином: питання юридичної деліктології
СВ Пєтков, Ф права
Форум права, 756-770, 2011
162011
Кодифікація законодавства про відповідальність–основа адміністративно-правового регулювання діяльності публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Держава та регіони. Серія: Право 1, 84-89, 2009
162009
Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї. Навч. посіб.
СВ Пєтков, НО Армаш, ЄЮ Соболь
Київ: КНТ, 2015
152015
Народовладдя: від права радянського до права громадянського
С Пєтков
К.: ВД «Скіф, 2012
152012
Адміністративно правове регулювання діяльності публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Юридичний журнал, 82, 2009
152009
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар
ВІ Бобрик, СВ Пєтков
К.: Центр навчальної літератури, 2015
13*2015
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
СВ Пєтков
К.: Юріком Інтер, 2020
12*2020
Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні:[монографія]/[за заг. ед. СВ Пєткова]
ВВ Ліпинський
К.: Дакор 184, 2011
122011
Адміністративно-правова реформа в Україні: практикум
СВ Пєтков
Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010
122010
Кодифікація адміністративного законодавства як основа реформування публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Держава та регіони. Серія : Право., 100–103, 2010
122010
Науково-практичний коментар/за ред. ОО Погрібного, МІ Іншина, ІМ Шопіної
К законів про працю України
К.: Правова єдність, 2009
112009
Менеджмент і науковий підхід до прийняття управлінських рішень
СВ Пєтков
Юридичний журнал, 59-63, 2005
112005
Наукові підходи до визначення адміністративної відповідальності у сфері державного управління
С Пєтков, Н Армаш
Вісник Національної академії правових наук України, 133-139, 2014
102014
Громадський порядок: місце й роль місцевої міліції в протидії проступкам проти громадського порядку
СВ Пєтков
Право та державне управління, 44-55, 2010
102010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20