Підписатись
Пєтков Сергій / Petkov Sergey / Петков Сергей
Пєтков Сергій / Petkov Sergey / Петков Сергей
Київський національний університет ім.Тараса Шевченка / Taras Shevchenko National University of Kyiv
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адміністративне право України
ІМЯ ВВ Галунько, ВІ Курило, СО Короєд, ОЮ Дрозд, ІВ Гиренко, ОМ Єщук, СВ ...
Повний курс: підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
1592018
Теорія адміністративного права
СВ Пєтков
К.: КНТ, 302, 2014
75*2014
Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи)
СВ Пєтков
Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2005
372005
Ефективний менеджмент в органах внутрішніх справ: монографія
СВ Пєтков
Сімферополь: Таврія, 2004
372004
Адміністративно-правовий статус державних податкових інспекцій в Україні
МК Золотарьова
СВ Пєткова. Запоріжжя: КПУ, 2010
362010
Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку
СВ Пєтков, ЛВ Спицька
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2017
242017
Предмет адміністративного права–константа в процесі трансформації суспільно-політичних відносин
СВ Пєтков
Публічне право, 35-42, 2016
222016
Нормативно-правове забезпечення публічних відносин під час побудови громадянського суспільства в Україні
СВ Пєтков
Запоріжжя: КПУ, 2011
192011
Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні:[монографія]/[за заг. ед. СВ Пєткова]
ВВ Ліпинський
К.: Дакор 184, 2011
182011
Римське право як основа для побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою та громадянином: питання юридичної деліктології
СВ Пєтков, Ф права
Форум права, 756-770, 2011
172011
Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї: навч. посіб
СВ Пєтков, НО Армаш, ЄЮ Соболь
Київ: КНТ, 2015
162015
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар
ВІ Бобрик, СВ Пєтков
К.: Центр навчальної літератури, 2015
16*2015
Кодифікація законодавства про відповідальність–основа адміністративно-правового регулювання діяльності публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Держава та регіони. Серія: Право 1, 84-89, 2009
162009
Народовладдя: від права радянського до права громадянського
С Пєтков
К.: ВД «Скіф, 2012
152012
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
СВ Пєтков
К.: Юріком Інтер, 2020
14*2020
Адміністративно-правова реформа в Україні: практикум
СВ Пєтков
Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010
132010
Особливості адміністративно-правового статусу державних податкових інспекцій
МК Золотарьова
Форум права, 195-201, 2008
132008
Переселенські національні меншини на українських землях у складі Російської імперії в ХVІІІ–на початку ХІХ ст
СВ Пєтков
Національний університет внутрішніх справ – Харків, 1999. – 17 с, 1999
131999
Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства
РМ Скриньковський, П Гжегож, НР Костюк, ОО Коропецький
Проблемы экономики, 250-257, 2017
122017
Кодифікація адміністративного законодавства як основа реформування публічної влади в Україні
СВ Пєтков
Держава та регіони. Серія : Право., 100–103, 2010
122010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20