Follow
Баранова Виктория Глебовна (Вікторія Глібівна Баранова) (Viktoria Baranova)
Баранова Виктория Глебовна (Вікторія Глібівна Баранова) (Viktoria Baranova)
Одесский национальный экономический университет (Одеський національний економічний університет)
Verified email at oneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансовий механізм функціонування страхової системи: монографія
ВГ Баранова
Одеса: Видавництво ВМВ, 2009
472009
Податкова система
ВГ Баранова
Одеса: ОНЕУ, 34, 2014
412014
Теоретичні засади управління оборотним капіталом
ВГ Баранова, СМ Гоцуляк
Вісник соціально-економічних досліджень 30, 32-36, 2008
242008
Проблеми функціонування страхової системи України в умовах фінансової кризи
В Баранова
Економіст.-2009.-М 11, 21-23, 2009
222009
Влияние налоговой нагрузки на развитие предпринимательства
ВГ Баранова, ОЕ Дубовик
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби…, 2013
152013
Сучасні питання проблематики розвитку міжбюджетних відносин в Україні
ВВ Баранова, ВВ Глущенко
Х.: Константа, 2006
112006
Сучасні загрози економічній безпеці України
О Жихор, В Баранова
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
92015
Фінансовий потенціал страховика
В Баранова, І Нєнно
Економіст, 70-72, 2012
82012
Фінансовий механізм страхової системи України: проблеми функціонування і розвитку
ВГ Баранова
В. Баранова, 2010
82010
Банківські інноваційні технології: проблеми та перспективи впровадження
ВГ Баранова
Причорноморські економічні студії, 177-181, 2019
62019
Вплив податкового навантаження на розвиток підприємництва [Електронний ресурс]
ВГ Баранова, ОЄ Дубовик
Режим доступу: http://dspace. oneu. edu. ua/jspui/bitstream/. pdf, 2013
62013
Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія
ВГ Баранова, ОМ Гончаренко
Харків:Діса плюс, 2019
52019
Бюджетна система: навч. посіб./за заг. ред
ВГ Баранова, ОЮ Дубовик, ВП Хомутенко
ВП Хомутенко. Одеса: Видавництво Бартєнєва, 2014
52014
Стратегічне маркетингове планування в страхових компаніях: монографія.
ІЛ Литовченко, ОВ Рулінська, ЛВ Новошинська, ВГ Баранова
Одеса: ИНВАЦ, 2014
52014
Менеджмент фінансових потоків в казначейській системі
ВГ Баранова, ЕІ Курганська
Вісник соціально-економічних досліджень, 181-188, 2014
52014
Дієвість майнового оподаткування в Україні
ВГ Баранова, МО Слатвінська
Причорноморські економічні студії, 113-116, 2018
42018
Фінансова стратегія як складова управління фінансовими ресурсами домогосподарства
ВГ Баранова, ГМ Коцюрубенко
Економіка та держава, 20-23, 2014
42014
Страховий капітал: проблеми формування
ВГ Баранова
Економічні інновації, 2012
42012
Напрямки розвитку страхової системи України
В Баранова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка…, 2008
42008
Умовно-позичкові кошти страхових організацій: проблеми інвестування та оподаткування
ВГ Баранова
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць/Одеський держ. екон…, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20