Пєша Ірина Василівна
Пєша Ірина Василівна
директор; Державний інститут сімейної та молодіжної політики
Підтверджена електронна адреса в dismp.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна педагогіка: Підручник
АЙ Капська
Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 412 с., 2009
84*2009
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
О Яременко, О Балакірєва, О Вакуленко, І Пєша
К.: Укр. ін-т соц.досліджень, 2000
842000
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування)
ІВ Пєша
К.: Логос 88, 60.550, 2000
832000
Дитинство в Україні: права, гарантії, захист [зб. док.]
ЛС Волинець, ІБ Іванова, ІВ Пєша, ОО Яременко
К.: АТ "Столиця", 245, 1998
73*1998
Соціальна робота: технологічний аспект
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури 352, 2004
722004
Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей: навч. посіб.
АЙ Капська, ІВ Пєша
К.: Центр учбової літератури, 12, 2012
612012
Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога
ГМ Бевз, ІВ Пєша
К.: Укр. ін т соц. до сліджень, 2001
382001
Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання
НМ Комарова, ІВ Пєша
К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2006
322006
Соціальне становлення дітей в дитячих будинках сімейного типу
ІВ Пєша
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2000
292000
Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: у 2-х кн
НМ Комарова, ІВ Пєша
Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді; Державний інститут …, 2006
232006
Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування
ЛС Волинець, НМ Комарова, ІВ Пєша
К.: Студцентр, 1998
22*1998
Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення: Щор. доп. Президентові України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2004 р.)
ТВ Безулік, АІ Білий, ЄІ Бородін
К.: Гопак, 2005
17*2005
Інформованість громадян України щодо причин та наслідків соціального сирітства
ІВ Пєша, НМ Комарова
Український соціум, 4, 2004
172004
Дитячі будинки сімейного типу як особлива форма сімейної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
ІВ Пєша
Український соціум, 2, 2003
172003
Формування здорового способу життя молоді: (Навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді)
ТВ Бондар, ОГ Карпенко, ДМ Дикова-Фаворска, ІВ Пєша
Український інститут соціальних досліджень; Українсько-канадський проект …, 2005
112005
Соціальна допомога безпритульним та бездоглядним дітям, що надається закладами та організаціями різного рівня підпорядкування
ІВ Пєша
Український соціум, 44–56, 2007
102007
Причини соціального сирітства та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт в умовах трансформації українського суспільства
ІВ Пєша
Український соціум, 59-68, 2006
92006
Питання формування ефективності родинних форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
НМ Комарова, ЛМ Мельничук, ІВ Пєша
К.: ДІПСМ, 2004
92004
Про становище сімей в Україні: Державна доповідь за підсумками 2000 року (схвалена мідвідомчою комісією з питань сімейної політики)
Д ямолодь, У досліджень
К.: ВД "Шкільний світ", 2001
9*2001
Державна доповiдь про становище дiтей в Українi (за пiдсумками 2011 року) єв та iн
СЮ Аксьонова, МЮ Варбан, ОА Василь
72012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20