Підписатись
Пєша Ірина Василівна
Пєша Ірина Василівна
доцент кафедри соціальної робобти і реабілітації НУБІП
Підтверджена електронна адреса в inmol.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування
ЛС Волинець, НМ Комарова, ОГ Антонова-Турченко, ІБ Іванова, ...
К.: Укр. ін-т соц. дослідж 120, 1998
133*1998
Соціальна педагогіка: Підручник
АЙ Капська
Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 412 с., 2009
129*2009
Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей: навч. посіб.
АЙ Капська, ІВ Пєша
К.: Центр учбової літератури, 12, 2012
1272012
Соціальна робота: технологічний аспект
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури 352, 2004
1212004
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
О Яременко, О Балакірєва, О Вакуленко, І Пєша
К.: Укр. ін-т соц.досліджень, 2000
1182000
Дитинство в Україні: права, гарантії, захист [зб. док.]
ЛС Волинець, ІБ Іванова, ІВ Пєша, ОО Яременко
К.: АТ "Столиця", 245, 1998
114*1998
Соціальний захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
ІВ Пеша
К, 2000
1132000
Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога
ГМ Бевз, ІВ Пєша
К.: Укр. ін т соц. до сліджень, 2001
502001
Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання
НМ Комарова, ІВ Пєша
К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2006
46*2006
Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики …
С сімей в Україні
Київ, 2010.–226с, 2011
442011
Соціальне становлення дітей в дитячих будинках сімейного типу
ІВ Пєша
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2000
392000
Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: у 2-х кн
НМ Комарова, ІВ Пєша
Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді; Державний інститут …, 2006
332006
щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні/автор. кол.: СЮ Аксьонова, ОЛ Ануфрієва, ОВ Бєлишев та ін
М в умовах становлення незалежної України
К.: Вид-во" Либідь 318, 2012
29*2012
Дитячі будинки сімейного типу як особлива форма сімейної опіки над дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування
ІВ Пєша
Український соціум, 2, 2003
282003
Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями: навчально-методичний посібник
АЙ Капська, ІВ Пєша, ОВ Міхеєва, МГ Соляник
К.:Видавничий Дім «Слово», 2015
26*2015
Формування здорового способу життя
Т Андріученко, О Вакуленко, В Волков, Н Дзюба, В Коляда, ...
23*2018
Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення: Щор. доп. Президентові України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2004 р.)
ТВ Безулік, АІ Білий, ЄІ Бородін
К.: Гопак, 2005
20*2005
Формування здорового способу життя молоді: (Навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді)
ТВ Бондар, ОГ Карпенко, ДМ Дикова-Фаворска, ІВ Пєша
Український інститут соціальних досліджень; Українсько-канадський проект …, 2005
182005
Інформованість громадян України щодо причин та наслідків соціального сирітства
ІВ Пєша, НМ Комарова
Український соціум, 4, 2004
182004
Sotsialnyi suprovid riznykh katehorii simei ta ditei [Social support for different categories of families and children]
A Kapska, IV Piesha
Center for Educational Literature. https://www. twirpx. com/file/1246679, 2017
122017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20