Пєша Ірина Василівна
Пєша Ірина Василівна
директор; Державний інститут сімейної та молодіжної політики
Підтверджена електронна адреса в dismp.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
О Яременко, О Балакірєва, О Вакуленко, І Пєша
К.: Укр. ін-т соц.досліджень, 2000
912000
Соціальний захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
ІВ Пеша
К, 2000
902000
Соціальна педагогіка: Підручник
АЙ Капська
Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 412 с., 2009
88*2009
Дитинство в Україні: права, гарантії, захист [зб. док.]
ЛС Волинець, ІБ Іванова, ІВ Пєша, ОО Яременко
К.: АТ "Столиця", 245, 1998
76*1998
Соціальна робота: технологічний аспект
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури 352, 2004
712004
Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей: навч. посіб.
АЙ Капська, ІВ Пєша
К.: Центр учбової літератури, 12, 2012
652012
Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога
ГМ Бевз, ІВ Пєша
К.: Укр. ін т соц. до сліджень, 2001
412001
Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання
НМ Комарова, ІВ Пєша
К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2006
38*2006
Соціальне становлення дітей в дитячих будинках сімейного типу
ІВ Пєша
Пєша–Дис.… канд. пед наук, 2000
332000
Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: у 2-х кн
НМ Комарова, ІВ Пєша
Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді; Державний інститут …, 2006
29*2006
проблеми становлення та розвитку: Тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року
М сім’я в Україні
К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003
292003
Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування
ЛС Волинець, НМ Комарова, ІВ Пєша
К.: Студцентр, 1998
24*1998
Дитячі будинки сімейного типу як особлива форма сімейної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
ІВ Пєша
Український соціум, 2, 2003
192003
Інформованість громадян України щодо причин та наслідків соціального сирітства
ІВ Пєша, НМ Комарова
Український соціум, 4, 2004
172004
Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення: Щор. доп. Президентові України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2004 р.)
ТВ Безулік, АІ Білий, ЄІ Бородін
К.: Гопак, 2005
16*2005
Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями: навчально-методичний посібник
АЙ Капська, ІВ Пєша, ОВ Міхеєва, МГ Соляник
К.:Видавничий Дім «Слово», 2015
12*2015
Формування здорового способу життя молоді: (Навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді)
ТВ Бондар, ОГ Карпенко, ДМ Дикова-Фаворска, ІВ Пєша
Український інститут соціальних досліджень; Українсько-канадський проект …, 2005
112005
Соціальна допомога безпритульним та бездоглядним дітям, що надається закладами та організаціями різного рівня підпорядкування
ІВ Пєша
Український соціум, 44–56, 2007
102007
Причини соціального сирітства та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт в умовах трансформації українського суспільства [Електронний ресурс]
ІВ Пєша
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Usoc/2006_2/59–68. pdf, 2006
102006
Питання формування ефективності родинних форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
НМ Комарова, ЛМ Мельничук, ІВ Пєша
К.: ДІПСМ, 2004
102004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20