Новик Ольга Петрівна (Olga Novyk)
Новик Ольга Петрівна (Olga Novyk)
Бердянський державний педагогічний університет Berdyansk State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в bdpu.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Неповторність повторного. Барокові традиції в літературі українського романтизму
ОП Новик
Майдан, 2011
92011
Мотиви та образи творів Якова Щоголева: проявлення традиції
Новик
Слово і час, 115-121, 2010
32010
Традиції українського бароко у творах Василя Наріжного
ОП Новик
Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика і літературознавство …, 2009
22009
Історія української літератури (давньої)
Новик
учбова книга, 2007
2*2007
Проза Івана Леванди в контексті українського літературного бароко: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук з держ. упр.: 10.01. 01: захищ. 26.06. 01/Ольга Новик
О Новик
Х, 2001
22001
Образ Козака Мамая в українському романтизмі
O Novyk
Studia polsko-ukraińskie, 145-159, 2016
12016
Елементи казкового в оповіданні Євгена Гребінки Мачеха и панночка”
ОП Новик
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Трансформація мотиву Memento mori у творах романтиків
ОП Новик
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
12014
Історична ретроспектива в повісті Тараса Шевченка" Близнецы"
О Новик
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2010
12010
“Тренос” Мелетія Смотрицького і творчість романтиків: проявлення традиції
ОП Новик
Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і …, 2010
12010
Традицієтворча роль барокової літератури
О Новик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009
12009
Проблема культурної парадигми простору у творчості українських романтиків (на матеріалі творів Олекси Стороженка)
ОП Новик
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2009
12009
Традиція використання барокового мотиву гріха й покари у творчості українських поетів-романтиків
Новик
Слово і час, 69-74, 2008
12008
Ще один штрих до характеристики полемічної традиції українських унійних письменників: рецензія на монографію Руслана Ткачука “Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI …
О Новик
БДПУ, 2019
2019
Сюжет, парафраз, алюзія, образ, жанр: трансформація двох біблійних сюжетів у давньому письменстві
О Новик
БДПУ, 2019
2019
Франсуа Війон–Віктор Домонтович: між новим і минулим
О Новик
БДПУ, 2019
2019
Переклад як осучаснення давньої літератури: рецензія на монографію Шмігера Тараса Перекладознавчий аналіз–теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література …
О Новик
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2018
2018
Seminarians’ Adventures: Travelling Through Two Centuries (Stories “Pyvoriz” by V. Chaplenko and “Extraordinary Adventures of Seminarians” by V. Tal)
O Novyk
Слово і Час, 61-68, 2017
2017
НАРАТИВ ТА НОМЕНОСФЕРА МАЛОЇ ПРОЗИ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА
ОП Новик
Тексти статей подаються в авторській редакції Рік заснування–1993. До 1999 р …, 2017
2017
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ОП Новик
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20