Третяк Наталія, Tretiak Natalia
Третяк Наталія, Tretiak Natalia
ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нова парадигма землеустрою в земельній політиці України
А Третяк, О Дорош, Н Третяк
Землевпорядний вісник, 10-16, 2011
25*2011
Концептуальні засади розвитку в Україні сучасної багатофункціональної системи управління земельними ресурсами
Третяк, А., Курильцев, Р., Третяк, Н.
Землевпорядний вісник, 25-28, 2013
222013
Розвиток системи управління земельними ресурсами як економічної функції власності на землю [монографія]
НА Третяк
212013
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
152014
Інституціональні засади удосконалення управління земельними ресурсами як економічної функції власності на землю
НА Третяк
Землевпорядний вісник, 17-21, 2012
132012
Національна парадигма сталого розвитку України
Хвесик, М.А., Алимов, О.М., Бистряков, І.К., Веклич, О.О., Голян В.А., та ін.
Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого …, 2016
12*2016
Управління земельними відносинами в Україні: механізми та напрями розвитку
О Степенко, О Сакаль, Н Третяк
Економіст, 39-43, 2014
102014
Економіка та ефективність управління землекористуванням в Україні
АМ Третяк, ТН Антонівна
102011
Zemelna reforma v Ukraini: tendentsii ta naslidky u konteksti yakosti zhyttia i bezpeky naselennia [Land reform in Ukraine: trends and consequences in the context of quality of …
AM Tretiak, VM Tretiak, NA Tretiak
Hrin DS, Kherson, Ukraine, 2017
92017
Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки аселення:[монографія]
АМ Третяк, ВМ Третяк, НА Третяк
під заг. ред. АМ Третяка.–Херсон: Грінь ДС, 2017
92017
Стан та проблеми методичного забезпечення оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні
АМ Третяк, ВМ Третяк, ОФ Ковалишин, НА Третяк
Збалансоване природокористування, 113-118, 2016
92016
Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні
Третяк, А.М, Третяк, В.М., Ковалишин, О.М., Третяк, Н.А.
Економіст, 38-40, 2016
92016
Інституціональне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них у контексті формування нормативноиправово¿ бази
А Третяк, Н Третяк
Землевпорядний вісник, 13и19, 2010
82010
Екологічні проблеми управління земельними ресурсами та землекористуванням в процесі здійснення земельної реформи в Україні
Третяк, А.М., Третяк, Р.А., Третяк, Н.А.
Землеустрій, кадастр та моніторинг, 13-17, 2015
7*2015
Окремі аспекти механізмів управління капіталізацією земельних ресурсів
НА Третяк
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 11-21, 2014
72014
Faktory formuvannia investytsiinoho klimatu v Ukraini
NM Tretiak
Finansovyi prostir 3, 165-170, 2013
72013
Підходи до оцінки ефективності управління земельними ресурсами та землекористуванням
НА Третяк
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 136-146, 2013
72013
Територіальне планування землекористування в контексті формування фінансової стійкості об’єднаних територіальних громад
АМ Третяк, ВМ Третяк, ТМ Прядка, НА Третяк
Землеустрій, кадастр і моніторинг земель, 21-27, 2017
62017
Склад, структура та зміст «Програми використання і охорони земель та інших природних ресурсів на територіях об’єднаних територіальних громад» на прикладі Деснянської об’єднаної …
АМ Третяк, ВМ Третяк, ВО Леонець, НА Третяк, НО Капінос
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС.–2016.–110 с, 2016
62016
Status and problems of methodological provision of agricultural land valuation in Ukraine
AM Tretiak, VM Tretiak, OF Kovalyshyn, NA Tretiak
State and problems methodological support evaluation of agricultural land in …, 2016
52016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20