Підписатись
Ірина Федорівна Аршава (Iryna Arshava)
Ірина Федорівна Аршава (Iryna Arshava)
Дніпровська академія музики, доктор психологічних наук,професор
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Емоційна стійкість людини та її діагностика
ІФ Аршава
ступеня докт. психол. наук: спец 19.00. 02 «Психофізіологія»/ІЯ Аршава, 2007
1882007
Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості людини
ІФ Аршава, ЕЛ Носенко
Вид-во ДНУ, 2008
732008
Суб’єктивне благополуччя і його індивідуально-психологічні та особистісні кореляти
ІФ Аршава, ДВ Носенко
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Педагогіка і психологія, 3-9, 2012
672012
Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості
ЕЛ Носенко, ІФ Аршава
Дніпропетровськ: ДНУ, 2010
612010
Форми відображеної оцінки емоційної стійкості та емоційної розумності людини [монографія]
ЕЛ Носенко, ІФ Аршава, КП Кутовий
Д.: Вид-во «Інновація, 2011
512011
Self-handicapping as a coping strategy: approaches to conceptualization
D Nosenko, I Arshava, E Nosenko
Advances in Social Science Research Journal 1 (3), 157-166, 2014
232014
Функціональні стани людини в процесі адаптації до екстремальних умов діяльності (у парадигмі «особистість—стан»)
ІФ Аршава
Вісник АПН України: Педагогіка і психологія, 53, 2006
212006
Позитивність образу «Я» та психологічне благополуччя [монографія]
ІФ Аршава, ЕЛ Носенко, ОМ Знанецька
Д.: Вид-во «Інновація», 2011
18*2011
Теоретико-психологічні засади комп’ютерної діагностики емоційної стійкості людини
ЕЛ Носенко, ІФ Аршава
Д.: Вид-во ДНУ, 2006
172006
PERSONALITY-MEDIATED DIFFERENCES IN COPING BEHAVIOR AS PRECURSORS OF THE SUBJECTIVE WELLBEING
I Arshava, E Nosenko, D Nosenko
European Scientific Journal, 2013
162013
Психологія здоров’я:[навч. посіб.]
ІФ Аршава
Д.: ВРК ДНУ, 2006
162006
Феномен языковой тревожности как показатель эмоциональной неустойчивости личности
ИФ Аршава
Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального …, 2013
152013
Саногенетична парадигма у дослідженні особистості
ІФ Аршава, ОГ Рєпіна
Медична психологія, 16-21, 2010
152010
Personality predictors of self-handicapping as a behavioral manifestation of the individual's self-efficacy deficit
EL Nosenko, IF Arshava, DV Nosenko
International Journal of Personality Psychology 2, 44-50, 2016
142016
Гуманізуючий потенціал новітніх інформаційних технологій в освіті: Монографія
ІФ Аршава, ЕЛ Носенко, МА Салюк
Дніпропетровськ: Акцент ПП 172, 2013
132013
Психологический аспект сахарного диабета: проблемы и перспективы
ИФ Аршава, ЯР Аминева
Международный медицинский журнал, 2011
132011
A reflected behavioral manifestation of the human emotional stability
IF Arshava
29th International congress of Psychology, 622-623, 2008
102008
The comparison of personal traits of the professional and amateur musicians
I Arshava, V Kutepova-Bredun
European Scientific Journal 11 (20), 2015
92015
Subiektyvne blahopoluchchia i yoho indyvidualno-psykholohichni ta osobystisni koreliaty [Subjective well-being and its individual psychological and personal correlates]
IF Arshava, DV Nosenko
Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Ser.: Pedahohika i psykholohiia 20, 3-9, 2012
92012
Деякі психологічні аспекти злочинності неповнолітніх
ІФ Аршава, ТВ Єрошкіна, ОГ Рєпіна, ІО Аршава
Медична психологія 5 (1 (21)), 8-13, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20