Бєляєв Юрій
Бєляєв Юрій
професор, Національний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-дослідна діяльність студентів у структурі роботи університету
ЮІ Бєляєв, НМ Стеценко, ЮИ Беляев, НН Стеценко
242010
Болонський процес. Хрестоматія
Ю Бєляєв, О Мішуков
Херсон: видавництво ХДУ, 2005
182005
Моделювання процесу прийняття рішень людиною-оператором авіаційної ергатичної системи з урахуванням впливу психофізіологічних та суспільнопсихологічних факторів
ТФ Шмельова
Наукові праці академії: зб. наук. пр.–Кіровоград: ДЛАУ, 342-355, 2007
162007
Інформаційно-аналітична система керування вищим навчальним закладом" Університет
ЮІ Бєляєв, ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв
Прикладний аспект/ЮІ Бєляєв, ОВ Співаковський, ЛІ Щедролосьєв–Херсон: Вид …, 2006
152006
Розробка автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації
ОВ Артеменко, ЮБ Бєляєв, ТФ Шмельова
Науково-технічна інформація, 41, 2010
102010
Моделювання процесу прийняття рішень оператором авіаційної ергатичної системи в особливих випадках польоту
ЮБ Бєляєв, ТФ Шмельова, ЮВ Сікірда
Автоматизація виробничих процесів, 17, 2003
102003
Прийняття рішень в соціотехнічних системах
ВП Харченко, ТФ Шмельова, ЮВ Сікірда
НАУ, 2016
92016
Моделі та алгоритми формування рішень в системі підтримки прийняття рішень авіадиспетчера в позаштатних польотних ситуаціях
ЮБ Бєляєв, ЮВ Сікірда, ТФ Шмельова
92004
Підсумки створення інформаційно-аналітичної системи в Херсонському державному педагогічному університеті
ЮІ Бєляєв, ОВ Співаковський
Інформаційна інфраструктура вищих закладів освіти 1, 1-5, 2000
62000
Нейромережеві моделі виявлення і розпізнавання технологічних ситуацій
ОМ Зігунов, ВД Кишенько, ЮБ Бєляєв
Науково-технічна інформація, 72-78, 2013
52013
Науково–методологічні основи оцінювання помилкових дій оператора авіаційної ергатичної системи в особливих випадках польоту
ЮБ Бєляєв, ТФ Шмельова, ЮВ Сікірда
52002
Система діагностики емоційного стану людини-оператора аеронавігаційної системи
ЮВ Сікірда, ТФ Шмельова, ЮБ Бєляєв
Наукові праці національного університету харчових технологій, 7-14, 2015
42015
Особливості використання сучасних інформаційних технологій як одного з факторів результативності фінансового аудиту
НВ Тадеєва
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
42011
Класифікація завдань і принципів управління механізмом паралельної кінематичної структури для вирішення різних завдань
ВА Зозуля, СІ Осадчий, ЮБ Бєляєв
Automation of technological and business processes 10 (2), 2018
12018
Структурування управляючих концептів прийняття рішень в умовах асортиментного виробничого плану
ВВ Іващук, ЮБ Бєляєв
КНТУ, 2015
12015
Нейромережна адаптація системи автоматичного керування процесом автономного енергопостачання від альтернативних джерел енергії
ОП Голик, ЮБ Бєляєв
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 44-52, 2014
12014
Новий підхід до розв’язання задачі моніторингу активності параметрів процесу виробництва ПЕТ-пляшок
ЮБ Бєляєв, ВВ Іващук, МВ Васьків
12011
Херсонський державний університет. Історичний нарис (1917-2007)
ЮІ Бєляєв, ОВ Мішуков, ВЛ Федяєва, ІВ Самсакова
12007
Особливості використання сучасних інформаційних технологій компонентами індустрії туризму
Т Шмельова, Ю Бєляєв
Редакційна колегія, 220, 2020
2020
Системний аналіз факторів середовища менеджменту підприємства авіаційного транспорту як компоненту туристичної індустрії
Т Шмельова, Ю Бєляєв
Головний редактор, 7, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20