Таран Оксана Петрівна/ Taran Oksana
Таран Оксана Петрівна/ Taran Oksana
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників
ОП Таран
Автореф.... канд. дис, 2008
112008
Психологічна готовність дитини до школи/О. Таран
ОП Таран
Психолог. Бібліотека, 5-126, 2010
4*2010
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДІТЕЙ 5–7 РОКІВ
ОП Таран
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ, 152, 2017
12017
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУТИЧНОГО РЕБЕНКА
ОП Таран
Проблемы современного педагогического образования, 275-281, 2015
12015
Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку
ОП Таран, ЮС Мішина
Педагогічний процес: теорія і практика, 16-20, 2015
12015
Психологічний образ світу дитини: проблеми та перспективи дослідження
ОП Таран
Гуманітарний вісник ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
12013
Фактори становлення самосвідомості дитини
ОП Таран
Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць …, 2010
12010
Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
О Таран, А Лісайчук
Актуальні питання корекційної освіти, 313-323, 2019
2019
Методичні аспекти дослідження мовної картини світу дітей 5–7 років
ТО П.
Теорія і практика сучасної психології 2 (5), с. 152-156, 2019
2019
Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми
О Таран
Педагогічний процес: теорія і практика, 78-83, 2018
2018
Загальна характеристика дітей з первазивними порушеннями
О Таран
Спеціальна педагогіка Навчальний посібник для студентів вищих навчальних …, 2017
2017
Діти з порушеннями зорової функції
О Таран
Спеціальна педагогіка Навчальний посібник для студентів вищих навчальних …, 2017
2017
Ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення: діагностика та напрями розвитку
МС Бєляєва, ОП Таран
Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської …, 2015
2015
Особливості пізнавальної сфери розумово відсталих дітей дошкільного віку
ВВ Воронько, ОП Таран
Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської …, 2015
2015
Особливості пізнавальної сфери у дітей з дизонтогенезом розумового розвитку
ОВ Мартинчук, ІІ Савенкова, ОП Таран, ВВ Воронько, ОВ Малієнко
Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців: матеріали ІІ …, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна психологія» для студентів напряму підготовки «Психологія»
ОП Таран
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна вікова та педагогічна логопсихологія» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)»
ОП Таран
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психопрофілактики» для студентів напряму підготовки «Соціальна робота»
ОП Таран
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СФЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОП Таран, ЮС Мішина
Педагогічний процес: теорія і практика, 16-19, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни" Психологія (інтегрований курс)" для студентів напряму підготовки" Корекційна освіта (логопедія)"
ОП Таран, ВВ Фурман
Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20