Підписатись
Таран Оксана Петрівна/ Taran Oksana
Таран Оксана Петрівна/ Taran Oksana
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
ОМ Лозова, ЛІ Подшивайлова, ММ Подшивайлов, ОД Піркова, ...
" Віндрук", 2014
122014
Психологічна готовність дитини до школи
ОП Таран
Шкільний світ, 2010
122010
Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників
ОП Таран
Інститут спеціальної педагогіки АПН Укераїни, 2008
102008
Мотивація до подолання мовленнєвих порушень як провідний чинник корекції мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
МС Міщенко, ОП Таран
Вісник факультету корекційної та соціальної педагогіки та психології КПНУ …, 2018
52018
Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення
НМ Бабич, КВ Луцько, ОП Таран
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць, 301-309, 2017
52017
Изучение устойчивости коллекционных сортов картофеля к вирусным болезням в лесостепи Украины
РА Бондус, ОП Таран, ЛТ Мищенко, СА Павлик
Живые и биокосные системы, 29-29, 2014
42014
Формування зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами казки
ІР Куца
Наукові здобутки студентів Інституту людини 1 (7), 2017
32017
Психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра: проблеми та перспективи
ОП Таран
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
32016
Психологічні аспекти порушення мовлення у дітей з аутизмом
ОП Таран
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: зб …, 2014
32014
Проблема усвідомлення себе та навколишнього світу дитиною з аутизмом
ОП Таран
Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки, 348-358, 2014
32014
Фактори становлення самосвідомості дитини
ОП Таран
Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. праць …, 2010
32010
Актуальні проблеми формування писемного мовлення в дітей молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра
МВ Таран Оксана.
Інноваційна педагогіка 1 (51), 115-119, 2022
22022
Мотиваційний компонент психологічної готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти до навчання дітей з аутизмом
ЛА Таран Оксана.
Інноваційна педагогіка, 105-112, 2022
22022
Особливості психологічної адаптації до школи в учнів першого класу з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного освітнього середовища
ОП Таран, МО Саліонович
Науковий журнал Хортицької національної академії, 144-153, 2021
22021
Вплив передпосівної обробки нанокомпозитами на фотосинтетичний апарат гібрида кукурудзи
М Савчук, М Лісовий, О Таран, Т Чеченєва, М Стародуб
22018
Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
ОП Таран, НМ Бабич, ГВ Супрун, ТВ Мельніченко, КО Кібальна, ...
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових …, 2017
22017
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
ЮС Мішина
Наукові здобутки студентів Факультету психології, соціальної роботи та …, 2014
22014
Соціально-психологічні чинники ставлення сучасних жінок до материнства
ОП Таран, НД Гаража
Габітус, 91-96, 2021
12021
Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
О Таран, А Лісайчук
Актуальні питання корекційної освіти, 313-323, 2019
12019
Контроль рівня генотоксичності мікотоксинів за допомогою опто-волоконного біосенсору SOS-типу
М Стародуб, М Савчук, М Феделеш-Гладинець, О Таран, Л Шуляк
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20