Таран Оксана Петрівна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників
ОП Таран
Автореф.... канд. дис, 2008
112008
Психологічна готовність дитини до школи/О. Таран
ОП Таран
Психолог. Бібліотека, 5-126, 2010
22010
Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку
ОП Таран, ЮС Мішина
Педагогічний процес: теорія і практика, 16-20, 2015
12015
Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
О Таран, А Лісайчук
Актуальні питання корекційної освіти, 313-323, 2019
2019
Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми
О Таран
Педагогічний процес: теорія і практика, 78-83, 2018
2018
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДІТЕЙ 5–7 РОКІВ
ОП Таран
ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ, 152, 2017
2017
Загальна характеристика дітей з первазивними порушеннями
О Таран
Спеціальна педагогіка Навчальний посібник для студентів вищих навчальних …, 2017
2017
Діти з порушеннями зорової функції
О Таран
Спеціальна педагогіка Навчальний посібник для студентів вищих навчальних …, 2017
2017
Ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення: діагностика та напрями розвитку
МС Бєляєва, ОП Таран
Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської …, 2015
2015
Особливості пізнавальної сфери розумово відсталих дітей дошкільного віку
ВВ Воронько, ОП Таран
Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської …, 2015
2015
Особливості пізнавальної сфери у дітей з дизонтогенезом розумового розвитку
ОВ Мартинчук, ІІ Савенкова, ОП Таран, ВВ Воронько, ОВ Малієнко
Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців: матеріали ІІ …, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна психологія» для студентів напряму підготовки «Психологія»
ОП Таран
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна вікова та педагогічна логопсихологія» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)»
ОП Таран
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психопрофілактики» для студентів напряму підготовки «Соціальна робота»
ОП Таран
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СФЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОП Таран, ЮС Мішина
Педагогічний процес: теорія і практика, 16-19, 2015
2015
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУТИЧНОГО РЕБЕНКА
ОП Таран
Проблемы современного педагогического образования, 275-281, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни" Психологія (інтегрований курс)" для студентів напряму підготовки" Корекційна освіта (логопедія)"
ОП Таран, ВВ Фурман
Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна діагностика» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)»
ОП Таран
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія психолого-педагогічних досліджень» для студентів за спеціальністю «Корекційна освіта (логопедія)»
ОВ Мартинчук, ОП Таран
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)»
ОП Таран
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20