Roman Krokhmalnyi
Roman Krokhmalnyi
Львівський національний університет імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Метаморфоза і текст: семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу
Р Крохмальний
Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005
18*2005
Українська романтична поезія 20–60-х років ХІХ століття: модуль метаморфози: дис.… кандидата філ. наук: 10.01. 01/Крохмальний Роман Олексійович
РО Крохмальний
Львів: Львівський державний університет ім. І. Франка, 1997
71997
Фольклорний фітонім як символ трансферності та когерентності художнього образу
Р КРОХМАЛЬНий
Міфологія і фольклор, 2008
22008
Поетика трансферності у візіях Миколи Костомарова
Р КРОХМАЛЬНИЙ
Вісн. Львів. ун-ту. Серія філол.—2007.—Вип 41, 44-52, 2007
22007
Державотворчий міф у текстах Тараса Шевченка: когерентність реального та віртуального
Р КРОХМАЛЬНИЙ
Міфологія і Фольклор, 2014
12014
Балада народна і літературна: когерентність світів/Роман Крохмальний
Р Крохмальний
Вісник Львівського університету. Серія філол. науки.–Випуск 43, 198-207, 2010
1*2010
Проблема дослідження метаморфози на рівні семантичного коду
Р Крохмальний
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
12004
До проблеми функціонування явища «когерентність художнього образу» у фольклорному та літературному тексті: світоглядний, комунікативний і термінологічний аспект
У вимірах слова: збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан …, 2019
2019
Відеоблог як явище сучасної інтернет-комунікації (дискурсивні маркери і когерентність образу)
ДРК Р. О. Крохмальний
Молодий вчений, С. 18-21, 2018
2018
Когерентність образу: до проблеми інформаційної природи мистецького явища
Р Крохмальний
Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство., С.289-315., 2017
2017
Образ і текст: світоглядні, мистецькі та комунікативні виміри (на матеріалі текстів українських романтиків першої половини XIX століття)
К Роман
2017
Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів
КРО Демчук Н. Р., Чирук Є. Г.
2016
Комунікація і сучасне навчальне середовище ВНЗ: виклики інформаційного суспільства
КР О.
Молодий вчений, С. 137-140, 2016
2016
Національна свідомість і металінгвістичний код (діахронна когерентність художнього образу в текстах малої прози Олекси Стороженка)
К Роман
Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht …, 2016
2016
Академічний стиль, цікаві ідеї та новітні технології
Р Крохмальний, Л Сирота
Вісник Книжкової палати, 48-49, 2014
2014
Постлетальна когерентність у поетичних візіях Тараса Шевченка: етнокультурний аспект
Р КРОХМАЛЬНИЙ
Міфологія і Фольклор, 2013
2013
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів
ХО Крохмальний Р., Демчук Н.
(завдання №469-557, 2519-2543), 2013
2013
Основи наукових досліджень
ДН Крохмальний Р., Медведик Ю., Гарбузюк М.
2013
Постлетальна когерентність у поетичних візіях Тараса Шевченка: етнокультурний аспект
К Р.
Міфологія і фольклор., С. 76-87, 2013
2013
Параметри когерентності образного світу у баладі Причинна” Тараса Шевченка
Р Крохмальний
Українське літературознавство, 141-152, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20