Комісаренко Андрій Миколайович
Комісаренко Андрій Миколайович
профессор фармакогнозии, НФаУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кількісне визначення фенольних сполук Lens culinaris
СВ Романова, СВ Ковальов
НФаУ, 2009
252009
Методи експериментального моделювання ураження нирок для фармакологічних досліджень:[метод. рекоменд.]/[СЮ Штриголь, ВМ Лісовий, ІА Зупанець, СК Шебеко та ін.]
СЮ Штриголь, ВМ Лiсовий
Київ.–2009.-47 с, 2009
252009
Ноотропні властивості нових похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти
СЮ Штриголь, ОО Стіхарний, СВ Колісник, ВВ Болотов, ОВ Шатілов
НФаУ, 2008
242008
Дослідження фенольних сполук листя евкаліпта
ОМ Кошовий, АМ Комісаренко, АМ Ковальова, ЛМ Малоштан, ...
Фармаком 2 (3), 151-161, 2005
212005
Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективністьв
ИМ Перцев, ІМ Перцев, ВД Рибачук, ВД Рыбачук, ДІ Дмитрієвський, ...
НФаУ, 2010
182010
Дослідження фенольного комплексу із трави люцерни посівної
СВ Ковальов, СВ Ковалев, АМ Ковальова, АМ Ковалева, ...
182008
Пустырник: фитохимические особенности и новые грани фармакологических свойств
СА Данилов, СЮ Штрыголь, СИ Степанова
Провизор, 27-30, 2011
162011
Вплив діакамфу гідрохлориду на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю церебральної ішемії на тлі цукрового діабету
ВВ Шведський, СЮ Штриголь, СІ Мерзлікін
122011
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Є Білик, ДКВ Хорн, ВМ Геєц, Д Джуран, А Дайле, С Дорогунцов, ...
Редакційна колегія, 13, 2005
122005
Сучасна церебропротекторна терапія гострих порушень мозкового кровообігу при цукровому діабеті та шляхи її оптимізації
ВВ Шведський, СЮ Штриголь, ОА Ходаківський
112011
Церебро-та кардіопротекторна дія антагоніста рецепторів інтерлейкіна-1 на моделі церебральної ішемії у щурів
ЕВ Супрун, СЮ Штриголь, ОМ Іщенко
НФаУ, 2009
112009
Технологія лікарських препаратів промислового виробництва.: Навч. посіб. для фарм. ф-тів ВМНЗ IV р. а
ДІ Дмитрієвський
Нова Книга, 2008
112008
Кількісне визначення фенольних сполук у траві люцерни посівної
СВ Ковальов, РФ Єрьоменко, ЛМ Малоштан
Фармаком, 35-38, 2008
112008
Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та 3–о–галактозиду кемпферолу на обмін сечової кислоти в мишей у нормі та за гіперурикемії
ОО Койро, СЮ Штриголь
Фармакологія та лікарська токсикологія, 28, 2012
102012
Удосконалення фінансового планування на залізничному транспорті
НІ Богомолова, ОО Кравченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 164-167, 2011
102011
Скринінгове дослідження глюкозаміну гідрохлориду в якості засобу фрігопротекторної дії
ЄВ Бондарєв, СЮ Штриголь
НФаУ, 2010
102010
Вплив екстракту яглиці звичайної на перебіг нефротоксичної ниркової недостатності в експерименті
ОВ Товчига, СЮ Штриголь, СІ Степанова, СЮ Штрыголь, ...
Товчига, ОВ Вплив екстракту яглиці звичайної на перебіг нефротоксичної …, 2007
102007
Антигрибковая активность некоторых природных флавоноидов, фуранохромонов, кумаринов и антрахинонов
НФ Комиссаренко, СЕ Дмитрук, АН Комиссаренко
Растительные ресурсы. 27 (1), 3, 1991
101991
Фінанси фірми: Підручник.
АМ Ковальова, МГ Лапуста, ЛГ Скамай
М.: ИНФРА-М, 2013
92013
Амінокислотний та мінеральний склад деяких видів Phaseolus L.
СВ Ковальов, ВМ Ковальов, ОМ Безугла
НФаУ, 2011
92011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20